De NSvP maakt zich sterk voor mens en werk - wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. Door het verbinden van wetenschappelijke kennis met toepassingen in de praktijk wil de NSvP een Omkering stimuleren die het werk aanpast aan de mens, in plaats van de mens aan het werk. De NSvP doet dat onder meer door het aanjagen en financieren van vernieuwende initiatieven, waarbij de verbinding tussen verschillende partijen en belanghebbenden wordt gestimuleerd. Daartoe zetten we jaarlijks een challenge uit met een actuele, belangwekkende, maatschappelijke vraag op het snijvlak van mens-werk-beroep-organisatie. Met onze challenges prikkelen we partijen te komen tot innovatieve oplossingen en samenwerkingen.

Wil je weten welke challenges op stapel staan? Kijk op: omkering.innovatiefinwerk.nl of abonneer je op onze nieuwsbrief!

 

Projecten die de afgelopen jaren door de NSvP zijn ondersteund of op dit moment worden gefinancierd:

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons