De NSvP draagt de verbinding tussen wetenschap en praktijk een warm hart toe. Als kenniscentrum en vermogensfonds stimuleren we innovatieve projecten waarin wetenschappelijke kennis wordt toegepast in de (HR-)praktijk. Of: actieonderzoek waarin juist de praktijk de wetenschap verrijkt met nieuwe vraagstellingen en zienswijzen. Ter versterking van het kennisprogramma heeft de NSvP de Innovatief in Werk PhD-Beurs in het leven geroepen.

Jaarlijks stelt de NSvP maximaal twee beurzen á € 5.000 ter beschikking. Daarbij richten we ons tot PhD’s in de A&O psychologie en HRM-verwante studies. Als érgens hard gewerkt wordt aan de laatste wetenschappelijke inzichten dan is het wel in de diverse PhD trajecten. Waar het einddoel van een mooi proefschrift voltooien natuurlijk het belangrijkste is, wil de NSvP PhD-onderzoekers de gelegenheid bieden om zich ook op een andere manier bezig te houden met kennisontwikkeling en kennistoepassing met een (nog) bredere maatschappelijke waarde. PhD’s kunnen individueel, maar ook als duo een aanvraag indienen voor een subsidiebedrag van € 5.000 per aanvraag. De beurs wordt altijd verstrekt en uitgekeerd op persoonlijke titel.

Deze onderzoekers ontvingen een Innovatief in Werk PhD-Beurs:

2023 - 2024 Lara Solms (Universiteit van Amsterdam)

"Wat is coaching (en wat is het niet)? Werkt het? Waarom werkt het? Wanneer en voor wie werkt het?" Dit type vragen gaat Lara beantwoorden in een Coachwijzer. Werknemers en hun organisaties hebben veel baat bij professionele coaching. Maar coach is geen beschermd beroep. De wildgroei aan - vaak niet-gekwalificeerde - coaches kan leiden tot inadequate of ontoereikende hulp en zelfs schade aan cliënten. Kennis over de werkende mechanismen van coaching en evidence-based coaching methoden komen onvoldoende terecht bij coaches en cliënten. Daarom gaat Lara een toolbox met kennisclips en podcasts ontwikkelen waarin ze bestaande en nieuwe kennis over coaching op een toegankelijke manier voor een divers publiek bereikbaar wil maken.

 

2020 - 2021 Sjanne Marie van den Groenendaal (Universiteit Tilburg)

Sjanne Marie van den Groenendaal - portret zwart wit - staand bij glazen wand Universiteit Tilburg

“Hoe kunnen organisaties en zzp’ers de samenwerking zo inrichten dat de organisatie optimaal gebruik maakt van de expertise van zzp’ers én tegelijkertijd de (ontwikkel)behoeften van de zzp’ers vervult?”, zo luidt de centrale vraag in het onderzoek van Sjanne Marie. In aansluiting op haar proefschrift (Career development of solo self-employed workers) ontwikkelde zij dankzij de PhD-beurs een gebruiksvriendelijke toolkit die organisaties én zzp’ers ondersteunt in het strategisch samenwerken. De Toolkit Optimalisatie van ARBEIDSRELATIE tussen ORGANISATIES en ZZP'ERS bevat onder meer blogs en kennisclips over goed werkgeverschap en de (praktische) stappen die gezet kunnen worden.

 

2018 - 2019: Wouter Vleugels & Giverny de Boeck (KU Leuven)

Wouter en Giverny, twee promovendi van de KU Leuven, hadden dankzij de PhD-beurs de mogelijkheid om hun onderzoeksvaardigheden beschikbaar te stellen ten behoeve van het volgende vraagstuk: Geef vanuit academisch perspectief een overzicht en richtlijnen voor de praktische invulling en uitvoering van een beoordelingssystematiek die (1) motiverend werkt voor medewerkers en managers, (2) groei en ontwikkeling stimuleert en (3) ook past bij organisatiedoelstellingen. De output bestond uit kwalitatief onderzoek naar verandervarianten richting meer mensgedreven performance management (inclusief een publicatie in het Tijdschrift voor HRM, >> hier vrij te downloaden). 

 

2016 - 2017: Renske van Geffen en Inge Wolsink (Universiteit van Amsterdam)

In samenwerking met de pHResh PhD-community werd in 2016 de eerste PhD Beursen toegekend. Renske en Inge zetten hun onderzoeksvaardigheden in op het NSvP-kennisprogramma, door actieonderzoek naar drie proactiviteit-bevorderende praktijkinterventies. Lees ook "Actieonderzoekers ondersteunen Challenge-projecten: een sterke coalitie tussen wetenschap en praktijk" elders op onze website, waarin de promovendi hun ideeën uiteenzetten.

 

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons