Registratie als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De NSvP is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende instellingen (ANBI). Dit betekent dat schenkingen van de NSvP aan andere instellingen in het kader van haar doelstelling vrijgesteld zijn van schenking- en successierecht. Hier vindt u informatie die de NSvP als via haar website publiceert om aan de transparantie-eisen voor ANBI's te voldoen. 

Stichting gegevens
Naam: Nederlandse Stichting voor Psychotechniek
Rechtsvorm: Stichting, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41178515 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht
RSIN: 17.17.984

Oprichter: David J. van Lennep, 1926

Contactgegevens
Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
Tel: 026-4457800
info@nsvp.nl

Doel, missie en bestaansreden: zie http://www.innovatiefinwerk.nl/over-nsvp

Actueel beleidsplan: Zie het meerjarenplan ons whitepaper De Omkering: Hoe de NSvP wil bijdragen aan een menswaardige toekomst van werk.

Bestuurssamenstelling: bestuursleden en hun achtergrond 
Mw. prof. dr. M.Ph. (Marise) Born​ - voorzitter
Dhr. drs. S. (Siebren) Houtman
​Mw. prof. dr. K.I. (Karen) van Oudenhoven- van der Zee
Dhr. drs. C.J.F.M. (Jan) Schaapsmeerders - penningmeester
Dhr. prof. dr. J.J. (Joop) Schippers 
Dhr. P. (Paul) den Uijl MBA

Directeur: Mw. drs. S.C. (Sonia) Sjollema
Programmamanager: Dhr. dr. L. (Luc) Dorenbosch​
Bureaumanagement: Mw. A. (Anne-Mieke) Binnendijk

​Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen een vacatievergoeding.
Werknemers ontvangen een vast salaris, dat jaarlijks met een inflatiecorrectie wordt gecorrigeerd.

Financieel Verslag en uitgeoefende activiteiten
De verkorte jaarrekening is hieronder te downloaden. De volledige jaarrekening is op te vragen via info@nsvp.nl 

Financiële verantwoording 2014
Financiële verantwoording 2015
Financiële verantwoording 2016
Financiële verantwoording 2017
Financiële verantwoording 2018

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons