Registratie als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De NSvP (Nederlandse Stichting voor Psychotechniek) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende instellingen (ANBI). Dit betekent dat schenkingen van de NSvP aan andere instellingen in het kader van haar doelstelling vrijgesteld zijn van schenking- en successierecht. Hier vindt u informatie die de NSvP als via haar website publiceert om aan de transparantie-eisen voor ANBI's te voldoen. 
Grote ANBI's (die niet actief geld of goederen werven onder derden, met lasten die per boekjaar meer dan € 100.000 bedragen) zijn sinds 1 januari 2021 verplicht om standaardformulier te gebruiken.
Het ingevulde formulier van de NSvP vindt u hier: Standaardformulier Publicatieplicht ANBI vermogensfondsen

Stichting gegevens
Naam: Nederlandsche Stichting voor Psychotechniek
Rechtsvorm: Stichting, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41178515 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht
RSIN: 17.17.984

Oprichter: David J. van Lennep, 1926

Contactgegevens
Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
Tel: 026-4457800
info@nsvp.nl

Doel, missie en bestaansreden: zie: http://www.innovatiefinwerk.nl/over-nsvp

Gedragscode: Ten behoeve van goed en verantwoord bestuur is een gedragscode opgesteld, die kunt u hier downloaden. 

Bestuurssamenstelling: bestuursleden en hun achtergrond 
Dhr. drs. S. (Siebren) Houtman - voorzitter
Dhr. P. (Paul) den Uijl MBA - penningmeester
Dhr. prof. dr. J.J. (Joop) Schippers 
Mevr. dr. L. (Laura) den Dulk
Dhr. prof. dr. J. (Jan) de Jonge
Dhr. G.L.J. (Guido) Heezen
Mevr. dr. M. (Machteld) van den Heuvel

Directeur: Mw. drs. S.C. (Sonia) Sjollema
Programmamanager: Dhr. dr. L. (Luc) Dorenbosch​
Bureaumanagement: Mw. A. (Anne-Mieke) Binnendijk

​Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen een vacatievergoeding.
Werknemers ontvangen een vast salaris.

Financieel Verslag en uitgeoefende activiteiten
De verkorte jaarrekening is hieronder te downloaden. De volledige jaarrekening is op te vragen via info@nsvp.nl 

Financiële verantwoording 2022

Financiële verantwoording 2021

Financiële verantwoording 2020

Financiële verantwoording 2019

Financiële verantwoording 2018

Financiële verantwoording 2017

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons