Aanvrager

Koekjesbakkerij Veldt

Periode

juni 2014 tot juni 2015

Hoe is een eenvoudige aanpak te ontwikkelen voor loopbaanontwikkeling en informeel leren die door elk bedrijf is toe te passen? Met het idee van een Koeksessies verwachtte Koekjesbakkerij Veldt als mede-initiatiefnemer van dit project,medewerkers de kans te geven eens in de keuken te kijken bij andere bedrijven. Later kreeg het project de naam "Gluren bij de Buren". De aanpak richt zich op een groep werknemers op MBO-niveau, waartoe 80% van de beroepsbevolking behoort, met een praktische werkvorm die mensen uitdaagt in beweging te komen zonder dat er een dringende druk of noodzaak is zoals reorganisatie of baanverlies. Door het initiatief versterken we eveneens de aspecten van duurzame inzetbaarheid: beroepsexpertise, innovatiekracht, flexibiliteit, organisatiegevoel en een betere balans (werk/privé, werkgever/werknemer etc).

Samenvatting/achtergrond:

 • Initiatief: koeksessies georganiseerd door medewerkers, waarbij medewerkers en management in de keten van bedrijven van de Koekjesbakkerij bij elkaar komen, met als doel om via hogere betrokkenheid , ideeën voor innovatie en het ontwikkelen van competenties en vaardigheden: 1) een beter product en een grotere afzetmarkt te verkrijgen en 2) het blikveld van medewerkers en management te vergroten en hen daarmee te inspireren over mogelijkheden van (samen) werken binnen en buiten de keten. 
 • Leernetwerk: het idee is om andere organisaties, buiten de keten van de bakkerij, uit te nodigen bij de koeksessies om een bredere blik op loopbaanmogelijkheden te krijgen. Organisaties vanuit de andere ingediende initiatieven zouden een welkome aanvulling bij de koeksessies zijn. 
 • ‘Producten’: koeksessie, de koekjesblik en keten van geluk

Doel:
Het project kent meer doelen:

 1. Anderen laten profiteren en infecteren met de manier van werken van Koekjesbakkerij Veldt die gunstig uitpakt voor medewerkers en het bedrijf, ook financieel gezien.
 2. Medewerkers van de Koekjesbakkerij en medewerkers van andere bedrijven inzicht bieden in andere werkmogelijkheden en daarmee hun blikveld verruimen op loopbaanmogelijkheden. Aansluitend bij de NSvP doelstelling van het programma Dynamische loopbanen.

Het kijken naar de bedrijfsvoering, productie, omzet en kwaliteit van het product maakt onderdeel uit van de opzet omdat de verwachting is dat dit motiveert voor deelname: de sessies leveren de medewerkers en organisaties wat op, dicht tegen het werk en de continuïteit van het bedrijf aan. 

Aanpak:
Het streven is dat naast de Koekjesbakkerij, vier Veenendaalse bedrijven mee doen. Van de geïnteresseerde bedrijven wordt de eigenaar/directeur en of HR manager uitgenodigd voor een startsessie in juni/begin juli 2014 in Veenendaal. Met hen bespreken we de opzet, waar hun behoeften liggen en hoe we intern ‘de boer opgaan’ met het enthousiasmeren van medewerkers om mee te doen.

Na de zomer, in september starten de bezoeken. Het uitgangspunt is 5 bedrijfsuitwisselingen. Waarbij elk bedrijf 1 maal ontvangt en  4x naar een ander bedrijf gaat. Medewerkers ontvangen zelf medewerkers van andere bedrijven en leiden hen rond. Tijdens en na de rondleiding wisselt de groep ervaringen en ideeën uit. Dit betreft het werk, het productieproces en de loopbaanmogelijkheden. De opzet is dat van elk bedrijf ongeveer drie mensen op bezoek gaat of anderen ontvangt. Per bezoek heeft de groep dan circa 15 deelnemers. Bij steeds wisselende samenstellingen kunnen zo’n 75 medewerkers onderling ervaringen uitwisselen. De verwachting is dat sommige medewerkers graag bij meer bedrijven langs gaan.

Het doel van het bezoek is elkaar werk leren kennen en inspiratie opdoen voor het eigen werk, ook in de zin van loopbaanmogelijkheden. Om dit richting te geven krijgen de deelnemers A5 kaarten mee met daarin vragen en opdrachten. Zoals de goede punten van de bedrijfsvoering en het werk, eventuele suggesties voor verbetering en wat ze aanspreekt in het werk van de ander. De bespreking hiervan vindt plaats tijdens het bezoek. Centrum Werk Gezondheid begeleidt dit gesprek en legt de bevindingen vast.

Resultaten:

 1. Complimenten en adviezen voor Koekjesbakkerij Veldt
 2. Complimenten en adviezen voor bedrijven ABCD
 3. Inzicht in wat medewerkers aanspreekt in het werk
 4. inzicht in waar medewerkers behoefte aan hebben om zich te ontwikkelen (NSvP programma doelstelling)
 5. Korte populaire artikeltjes, foto’s van bezoeken om de boodschap en ervaringen te verspreiden (NSvP overdraagbaarheid van resultaat)
 6. Kort verslag voor NSvP over de resultaten van dit project: wat ging goed in het project, waar liepen we tegen aan, wat zijn goede overdraagbare resultaten (NSvP overdraagbaarheid van resultaat)

Verspreiden van resultaten
Voor het verspreiden van de resultaten denken we aan het voor elkaar krijgen dat medewerkers geïnterviewd worden voor populaire bladen als Margriet, Libelle, Autoweek, Spits, Metro en voor radioprogramma’s. De korte verslagen, de foto’s en eventuele video’s zijn daarbij ondersteunend materiaal om deze bladen hiervoor te interesseren en de boodschap te verspreiden. Het idee is ook om de resultaten te gebruiken als voorwerk voor een ‘management e-book/tips voor medewerkers’. NSvP wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de start-, slot- en uitwisselingssessies, zodat ook via de NSvP kanalen de ervaringen en resultaten verspreid kunnen worden.

Wil je ook aan de slag met deze methodiek?
Lees dan het artikel "De kracht van Gluren bij de buren"

Meer informatie

Koekjesbakkerij Veldt
Kees Pater, Koekinnovator
06-51848858
kpater@koekjesbakkerij.nl
www.koekjesbakkerij.nl

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons