Aanvrager

Koekjesbakkerij Veldt

Periode

juni 2014 tot juni 2015

Hoe is een eenvoudige aanpak te ontwikkelen voor loopbaanontwikkeling en informeel leren die door elk bedrijf is toe te passen? Met het idee van een Koeksessies verwachtte Koekjesbakkerij Veldt als mede-initiatiefnemer van dit project,medewerkers de kans te geven eens in de keuken te kijken bij andere bedrijven. Later kreeg het project de naam "Gluren bij de Buren". De aanpak richt zich op een groep werknemers op MBO-niveau, waartoe 80% van de beroepsbevolking behoort, met een praktische werkvorm die mensen uitdaagt in beweging te komen zonder dat er een dringende druk of noodzaak is zoals reorganisatie of baanverlies. Door het initiatief versterken we eveneens de aspecten van duurzame inzetbaarheid: beroepsexpertise, innovatiekracht, flexibiliteit, organisatiegevoel en een betere balans (werk/privé, werkgever/werknemer etc).

Samenvatting/achtergrond:

 • Initiatief: koeksessies georganiseerd door medewerkers, waarbij medewerkers en management in de keten van bedrijven van de Koekjesbakkerij bij elkaar komen, met als doel om via hogere betrokkenheid , ideeën voor innovatie en het ontwikkelen van competenties en vaardigheden: 1) een beter product en een grotere afzetmarkt te verkrijgen en 2) het blikveld van medewerkers en management te vergroten en hen daarmee te inspireren over mogelijkheden van (samen) werken binnen en buiten de keten. 
 • Leernetwerk: het idee is om andere organisaties, buiten de keten van de bakkerij, uit te nodigen bij de koeksessies om een bredere blik op loopbaanmogelijkheden te krijgen. Organisaties vanuit de andere ingediende initiatieven zouden een welkome aanvulling bij de koeksessies zijn. 
 • ‘Producten’: koeksessie, de koekjesblik en keten van geluk

Doel:
Het project kent meer doelen:

 1. Anderen laten profiteren en infecteren met de manier van werken van Koekjesbakkerij Veldt die gunstig uitpakt voor medewerkers en het bedrijf, ook financieel gezien.
 2. Medewerkers van de Koekjesbakkerij en medewerkers van andere bedrijven inzicht bieden in andere werkmogelijkheden en daarmee hun blikveld verruimen op loopbaanmogelijkheden. Aansluitend bij de NSvP doelstelling van het programma Dynamische loopbanen.

Het kijken naar de bedrijfsvoering, productie, omzet en kwaliteit van het product maakt onderdeel uit van de opzet omdat de verwachting is dat dit motiveert voor deelname: de sessies leveren de medewerkers en organisaties wat op, dicht tegen het werk en de continuïteit van het bedrijf aan. 

Aanpak:
Het streven is dat naast de Koekjesbakkerij, vier Veenendaalse bedrijven mee doen. Van de geïnteresseerde bedrijven wordt de eigenaar/directeur en of HR manager uitgenodigd voor een startsessie in juni/begin juli 2014 in Veenendaal. Met hen bespreken we de opzet, waar hun behoeften liggen en hoe we intern ‘de boer opgaan’ met het enthousiasmeren van medewerkers om mee te doen.

Na de zomer, in september starten de bezoeken. Het uitgangspunt is 5 bedrijfsuitwisselingen. Waarbij elk bedrijf 1 maal ontvangt en  4x naar een ander bedrijf gaat. Medewerkers ontvangen zelf medewerkers van andere bedrijven en leiden hen rond. Tijdens en na de rondleiding wisselt de groep ervaringen en ideeën uit. Dit betreft het werk, het productieproces en de loopbaanmogelijkheden. De opzet is dat van elk bedrijf ongeveer drie mensen op bezoek gaat of anderen ontvangt. Per bezoek heeft de groep dan circa 15 deelnemers. Bij steeds wisselende samenstellingen kunnen zo’n 75 medewerkers onderling ervaringen uitwisselen. De verwachting is dat sommige medewerkers graag bij meer bedrijven langs gaan.

Het doel van het bezoek is elkaar werk leren kennen en inspiratie opdoen voor het eigen werk, ook in de zin van loopbaanmogelijkheden. Om dit richting te geven krijgen de deelnemers A5 kaarten mee met daarin vragen en opdrachten. Zoals de goede punten van de bedrijfsvoering en het werk, eventuele suggesties voor verbetering en wat ze aanspreekt in het werk van de ander. De bespreking hiervan vindt plaats tijdens het bezoek. Centrum Werk Gezondheid begeleidt dit gesprek en legt de bevindingen vast.

Resultaten:

 1. Complimenten en adviezen voor Koekjesbakkerij Veldt
 2. Complimenten en adviezen voor bedrijven ABCD
 3. Inzicht in wat medewerkers aanspreekt in het werk
 4. inzicht in waar medewerkers behoefte aan hebben om zich te ontwikkelen (NSvP programma doelstelling)
 5. Korte populaire artikeltjes, foto’s van bezoeken om de boodschap en ervaringen te verspreiden (NSvP overdraagbaarheid van resultaat)
 6. Kort verslag voor NSvP over de resultaten van dit project: wat ging goed in het project, waar liepen we tegen aan, wat zijn goede overdraagbare resultaten (NSvP overdraagbaarheid van resultaat)

Verspreiden van resultaten
Voor het verspreiden van de resultaten denken we aan het voor elkaar krijgen dat medewerkers geïnterviewd worden voor populaire bladen als Margriet, Libelle, Autoweek, Spits, Metro en voor radioprogramma’s. De korte verslagen, de foto’s en eventuele video’s zijn daarbij ondersteunend materiaal om deze bladen hiervoor te interesseren en de boodschap te verspreiden. Het idee is ook om de resultaten te gebruiken als voorwerk voor een ‘management e-book/tips voor medewerkers’. NSvP wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de start-, slot- en uitwisselingssessies, zodat ook via de NSvP kanalen de ervaringen en resultaten verspreid kunnen worden.

Wil je ook aan de slag met deze methodiek?
Lees dan het artikel "De kracht van Gluren bij de buren"

Meer informatie

Koekjesbakkerij Veldt
Kees Pater, Koekinnovator
06-51848858
kpater@koekjesbakkerij.nl
www.koekjesbakkerij.nl

Onderwerpen

Sprekers en experts

Laura Lamers

Inclusief Platformwerk: drie initiatieven, een veelvoud aan inzichten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal in de ‘challenge Inclusief Platformwerk’ van NSvP en SBCM, van waaruit drie initiatieven (KlusCV, CurrentWerkt! en LaNSCO United) kansen en obstakels hebben verkend. 
De presentatie van Laura biedt een kijkje in de lessen die zijn opgedaan in het monitoren van de drie challenge initiatieven. Specifiek wordt ingegaan op de kansen van platformwerk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en de rol die platformtechnologie kan spelen om kansen voor inclusie te vergroten. Hiermee biedt de presentatie een eerste indruk van de inzichten die worden gedeeld in het boek ‘Inclusief Platformwerk’. 

Laura Lamers is PhD onderzoeker aan de Universiteit Twente, faculteit Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Haar focus ligt op het snijvlak van technologie en samenleving, meer specifiek menselijke waardigheid. 

Niels Arntz

In een vraaggesprek met Luc Dorenbosch (NSvP) zet Niels uiteen hoe hij als platformondernemer in Nederland aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen platformwerk. Hoe luister je als platform naar de mensen die via je platform werken? Wat kunnen samenwerkingen tussen platforms en overheid opleveren? Wat denkt Niels over de kans van slagen van platformwerk, ook als mensen niet geheel zelfstandig kunnen werken? Kan het breder of anders dan nu het geval is? Hoe hij zou willen dat het debat over platformwerk gevoerd zou worden voor meer innovatie op de arbeidsmarkt? 

Niels Arntz is medeoprichter van horecaplatform Temper.

Muriel Serrurier Schepper

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Marjolein Grootjen)

In deze sessie ontdekken we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om zichzelf opnieuw te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van data labeling in een kantooromgeving. Onder de begeleiding van een deskundige jobcoach werken ze in het AI Annotatie Lab aan hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling om zo de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe dit project tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden precies inhouden. 
Deze sessie biedt een inspirerend verhaal over hoe een nieuw soort werk kan bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Kom langs en laat je inspireren!

Muriël Serrurier Schepper is zelfstandig ondernemer, expert in data en artificial intelligence met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij is auteur van het boek Artificial Intelligence In Actie en leidt het AI Annotatie Lab.  

Marjolein Grootjen

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Muriel Serrurier Schepper)

Als jobcoach bij het AI Annotatie Lab vanuit Regio Gooi en Vechtstreek begeleidt Marjolein de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of aangemeld zijn vanuit de verschillende gemeenten. In een traject van 6 maanden vanuit een veilige werkomgeving gaat zij samen met de kandidaat de werknemers- en sociale vaardigheden trainen. Zo komt de kandidaat erachter wat zijn intrinsieke motivatie is om te gaan werken. Tijdens deze sessie deelt ze haar persoonlijke ervaringen en laat ze zien hoe ze deelnemers stap voor stap helpt om verder te komen. Ook wordt besproken waarom dit werk bij uitstek geschikt is voor bepaalde doelgroepen.

Marjolein Grootjen is jobcoach bij WerkgeversServicepunt Regio Gooi en Vechtstreek.

Muriel en Marjolein doen samen 1 sessie

Jessica de Ruijter - Lansco

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duopresentatie met Leo Beekmans)

Hoe kan werken vinden via een platform nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? 
In deze inspiratiesessie komen twee voorbeelden voorbij hoe de platformtechnologie vanuit de coöperatieve gedachte wordt ingezet om mensen met een uitkering te helpen met het verkrijgen van nieuwe opdrachten en werkzaamheden. Leo Beekmans van BridgeWorks en Jessica de Ruijter van LaNSCO United vertellen waarom zij deze platformen hebben opgezet, wie zij daarmee bereiken en welke nieuwe kansen deze platformen bieden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook gaan ze in op hoe zo’n platform werkt in samenwerking met een sociale coöperatie, en wat hun ervaringen en geleerde lessen zijn.

Jessica de Ruijter is directeur van LaNSCO en medeoprichter van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Leo Beekmans

(duopresentatie met Jessica de Ruijter)

Leo Beekmans is arbeidsdeskundige, re-integratieconsulent, coach bij WerkmansMobiliteit en bij BridgeWorks

Robbert Boonk

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duopresentatie met Laurens Waling)

Een matching platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zonder de oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Een matching platform waar werkgevers hun vacature en hun organisatie moeten toetsen op beperkende factoren. Alleen zo ontstaan er matches zonder beperkingen. Robbert Boonk ontwikkelde dit initiatief samen met vijf internationale partners, en inmiddels is het systeem bijna operationeel. In hun zoektocht kwamen ze het hightech platform van 8Vance tegen, waar matches worden gemaakt met behulp van Artificial Intelligence (AI). Kandidaten maken een zogenaamd ‘Ability Profile’ aan en dat doet de werkgever ook voor zijn vacature. 

Het systeem Work 4 Everyone is bijna klaar. In deze sessie laat Robbert Boonk aan de hand van de proefversie alvast zien hoe het werkt. Robbert en Laurens vertellen wat het is, hoe het werkt en wat de impact hiervan kan zijn. 

Robbert Boonk is directeur van de PHH Academie (opleider van gecertificeerde jobcoaches) en mede-initiator van matching platform Work 4 Everyone.

Laurens Waling

(duopresentatie met Robbert Boonk)

Laurens Waling is organisatievernieuwer en Chief Evangelist bij 8vance Matching Technologies.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons