Aanvrager

Universiteit Utrecht

Periode

juni 2009 tot september 2010

Het zorgdragen voor een stimulerende werkomgeving behoort tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel werkgevers als werknemers. De toenemende aandacht voor wat medewerkers zelf kunnen doen om hun motivatie op peil te houden past in HRM-ontwikkelingen als ‘employability’, zelfmanagement en zelfsturing. De Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Utrecht ontwikkelen een training die de eigen invloed van medewerkers op motivatie en betrokkenheid op het werk vergroot.​

Achtergrond

Het zorgdragen voor een stimulerende werkomgeving behoort tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel werkgevers als werknemers. De toenemende aandacht voor onderwerpen als ‘employability’, zelfmanagement en zelfsturing zijn voorbeelden van wat werknemers zelf kunnen doen om hun motivatie op peil te houden. Recentelijk wordt er in dit verband veel verwacht van het fenomeen ‘job crafting‘. Wrszesnievski & Dutton (2001) verstaan onder job crafting het aanpassen van de taak aan de eigen competenties en behoeften. De aanpassing van de taak kan betrekking hebben op cognitief, relationeel en taakgerelateerd gebied. In dit project baseren we ons op het JD-R model waarnaar de afgelopen jaren uitvoerig onderzoek is gedaan, zowel bij psychologie in Utrecht als internationaal. Dit model veronderstelt dat op iedere werkplek zowel taakeisen (job demands) als werkhulpbronnen (job resources) aanwezig zijn. Recente onderzoeken laten zien dat het niet alleen gaat om het genereren van hulpbronnen maar dat juist de interactie tussen hulpbronnen en taakeisen bepalend is voor de motivatie en het welzijn. Werknemers blijken gemotiveerder wanneer ze geconfronteerd worden met ‘behapbare’ taakeisen in combinatie met adequate hulpbronnen (Bakker & Demerouti, 2007; De Jonge & Dormann, 2006; Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). Echter, de twee tradities van crafting en werkmotivatie zijn tot op heden niet met elkaar geïntegreerd. De uitbreiding van crafting tot craften van taakeisen en werkhulpbronnen (als twee bepalende factoren van motivatie en welzijn) zal van waarde kunnen zijn voor zowel de praktijk als ook voor de wetenschap.​

Doelstelling

Crafting wordt gezien als acties die werknemers kunnen ondernemen om hun werk aan hun behoeften aan te passen. Echter de spannende vraag voor organisaties is wat kan job crafting betekenen voor het creëren van een motiverende werkomgeving. Het doel van het project is het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een kortdurende interventie, genaamd ”succesvol job crafting”. Deze interventie beoogt het craftingsgedrag van mensen te stimuleren, zodanig dat zij uiteindelijk gemotiveerder aan het werk zijn. Het project zal word uitgevoerd in samenwerking met Achmea Vitale, die – bij gebleken effectiviteit - de interventie aan haar klanten/organisaties kan aanbieden.​

Aanpak

Een pilot-studie om de conceptualisatie van crafting als instrument voor het veranderen van taakeisen en hulpbronnen, te testen. Het gaat hier concreet om een dagboek studie onder 90 werknemers.

 1. Ontwikkeling van de interventie.

De interventie zal uit 3 fases bestaan;

 1. De ontwikkelfase: In deze fase zal gewerkt worden aan: (1) het ontwikkelen van een workshop; (2) het ontwerpen van de weekboeken en bijbehorende opdrachten; (3) het ontwikkelen van een draaiboek voor reflectiedagen en (4) het plannen van het project bij de deelnemende organisatie (= Achmea).
 2. De implementatiefase: In deze fase wordt het project bij Achmea uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de workshops zullen worden gegeven en dat de werknemers aan de slag gaan met de wekelijkse registratieopdrachten (=weekboeken).
 3. De evaluatiefase: In deze fase zal geanalyseerd worden wat de invloed van job crafting is op werkmotivatie en welzijn. Tevens zullen in deze fase de reflectiedagen plaatsvinden.

3. Transmissie van kennis en inzichten. Het gaat hierbij om de overdracht van de kennis aan de betreffende professionals bij Achmea, gedacht kan worden aan de A&O professionals en/of HRM consultants. Het gaat hier om een ‘train-de-trainer’ opzet.

Resultaten

Aan het einde van het project hebben we inzicht in effecten van de interventie “succesvol job crafting”. Concreet betekent dit dat we de onderstaande vragen kunnen beantwoorden:

 • In hoeverre zijn werknemers in staat om hun werk aan te passen ten einde de motivatie te verhogen
 • In hoeverre kan adequate job crafting de motivatie beïnvloeden?

De volgende producten zullen samengesteld worden:

 • een draaiboek voor de workshops
 • weekboeken
 • een draaiboek voor de reflectie bijeenkomsten
 • een handleiding voor de trainers die met de interventie aan het werk gaan
 • wetenschappelijke publicaties

Meer informatie

Technische Universiteit Eindhoven
Dr. E. Demerouti/
e.demerouti@tue.nl
040-2475669

Universiteit Utrecht
Dr. M. Peeters
Postbus 80140
3508 TC Utrecht
Tel: 030-2534812 / 030-2534822
E-mail: e.demerouti@uu.nl / m.peeters@uu.nl

Onderwerpen

Sprekers en experts

Laura Lamers

Inclusief Platformwerk: drie initiatieven, een veelvoud aan inzichten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal in de ‘challenge Inclusief Platformwerk’ van NSvP en SBCM, van waaruit drie initiatieven (KlusCV, CurrentWerkt! en LaNSCO United) kansen en obstakels hebben verkend. 
De presentatie van Laura biedt een kijkje in de lessen die zijn opgedaan in het monitoren van de drie challenge initiatieven. Specifiek wordt ingegaan op de kansen van platformwerk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en de rol die platformtechnologie kan spelen om kansen voor inclusie te vergroten. Hiermee biedt de presentatie een eerste indruk van de inzichten die worden gedeeld in het boek ‘Inclusief Platformwerk’. 

Laura Lamers is PhD onderzoeker aan de Universiteit Twente, faculteit Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Haar focus ligt op het snijvlak van technologie en samenleving, meer specifiek menselijke waardigheid. 

Niels Arntz

In een vraaggesprek met Luc Dorenbosch (NSvP) zet Niels uiteen hoe hij als platformondernemer in Nederland aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen platformwerk. Hoe luister je als platform naar de mensen die via je platform werken? Wat kunnen samenwerkingen tussen platforms en overheid opleveren? Wat denkt Niels over de kans van slagen van platformwerk, ook als mensen niet geheel zelfstandig kunnen werken? Kan het breder of anders dan nu het geval is? Hoe hij zou willen dat het debat over platformwerk gevoerd zou worden voor meer innovatie op de arbeidsmarkt? 

Niels Arntz is medeoprichter van horecaplatform Temper.

Muriel Serrurier Schepper

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Marjolein Grootjen)

In deze sessie ontdekken we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om zichzelf opnieuw te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van data labeling in een kantooromgeving. Onder de begeleiding van een deskundige jobcoach werken ze in het AI Annotatie Lab aan hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling om zo de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe dit project tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden precies inhouden. 
Deze sessie biedt een inspirerend verhaal over hoe een nieuw soort werk kan bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Kom langs en laat je inspireren!

Muriël Serrurier Schepper is zelfstandig ondernemer, expert in data en artificial intelligence met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij is auteur van het boek Artificial Intelligence In Actie en leidt het AI Annotatie Lab.  

Marjolein Grootjen

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Muriel Serrurier Schepper)

Als jobcoach bij het AI Annotatie Lab vanuit Regio Gooi en Vechtstreek begeleidt Marjolein de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of aangemeld zijn vanuit de verschillende gemeenten. In een traject van 6 maanden vanuit een veilige werkomgeving gaat zij samen met de kandidaat de werknemers- en sociale vaardigheden trainen. Zo komt de kandidaat erachter wat zijn intrinsieke motivatie is om te gaan werken. Tijdens deze sessie deelt ze haar persoonlijke ervaringen en laat ze zien hoe ze deelnemers stap voor stap helpt om verder te komen. Ook wordt besproken waarom dit werk bij uitstek geschikt is voor bepaalde doelgroepen.

Marjolein Grootjen is jobcoach bij WerkgeversServicepunt Regio Gooi en Vechtstreek.

Muriel en Marjolein doen samen 1 sessie

Jessica de Ruijter - Lansco

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duopresentatie met Leo Beekmans)

Hoe kan werken vinden via een platform nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? 
In deze inspiratiesessie komen twee voorbeelden voorbij hoe de platformtechnologie vanuit de coöperatieve gedachte wordt ingezet om mensen met een uitkering te helpen met het verkrijgen van nieuwe opdrachten en werkzaamheden. Leo Beekmans van BridgeWorks en Jessica de Ruijter van LaNSCO United vertellen waarom zij deze platformen hebben opgezet, wie zij daarmee bereiken en welke nieuwe kansen deze platformen bieden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook gaan ze in op hoe zo’n platform werkt in samenwerking met een sociale coöperatie, en wat hun ervaringen en geleerde lessen zijn.

Jessica de Ruijter is directeur van LaNSCO en medeoprichter van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Leo Beekmans

(duopresentatie met Jessica de Ruijter)

Leo Beekmans is arbeidsdeskundige, re-integratieconsulent, coach bij WerkmansMobiliteit en bij BridgeWorks

Robbert Boonk

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duopresentatie met Laurens Waling)

Een matching platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zonder de oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Een matching platform waar werkgevers hun vacature en hun organisatie moeten toetsen op beperkende factoren. Alleen zo ontstaan er matches zonder beperkingen. Robbert Boonk ontwikkelde dit initiatief samen met vijf internationale partners, en inmiddels is het systeem bijna operationeel. In hun zoektocht kwamen ze het hightech platform van 8Vance tegen, waar matches worden gemaakt met behulp van Artificial Intelligence (AI). Kandidaten maken een zogenaamd ‘Ability Profile’ aan en dat doet de werkgever ook voor zijn vacature. 

Het systeem Work 4 Everyone is bijna klaar. In deze sessie laat Robbert Boonk aan de hand van de proefversie alvast zien hoe het werkt. Robbert en Laurens vertellen wat het is, hoe het werkt en wat de impact hiervan kan zijn. 

Robbert Boonk is directeur van de PHH Academie (opleider van gecertificeerde jobcoaches) en mede-initiator van matching platform Work 4 Everyone.

Laurens Waling

(duopresentatie met Robbert Boonk)

Laurens Waling is organisatievernieuwer en Chief Evangelist bij 8vance Matching Technologies.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons