Duurzame inzetbaarheid oudere werknemers & nieuwe media

Aanvrager

Erasmus Universiteit Rotterdam

De vergrijzing en het verhogen van de pensioenleeftijd brengen met zich mee dat werknemers langer moeten doorwerken. Een gelijktijdige ontwikkeling is de technologische vooruitgang die zijn weerslag heeft op het werk en op wat er van werknemers gevraagd wordt. Ook de werknemer zelf verandert, in de zin van cognitieve achteruitgang op oudere leeftijd. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een trainingsprogramma dat specifiek gericht is op het cognitief functioneren van oudere werknemers. Door de plasticiteit van het brein te verhogen ambiëren we het functioneren op werkrelevante taken te optimaliseren. Het project bestaat enerzijds uit het wetenschappelijk aantonen van de effectiviteit van de training en anderzijds uit het ontwikkelen en toegankelijk maken van het werk gerelateerde trainingsprogramma voor het verbeteren van cognitieve functies van ouderen. Het einddoel is dat oudere werknemers langer vitaal en met plezier inzetbaar kunnen blijven.​

Doelstelling

Beantwoorden van de onderzoeksvragen:

 1. Wat zijn de cognitieve gevolgen van langer doorwerken voor oudere werknemers?
 2. Hoe kan een trainingsprogramma het cognitief functioneren van oudere werknemers in juist voor hen relevante taken optimaliseren.

Het uiteindelijke doel is verder aantonen dat de voorgestelde training de cognitieve plasticiteit van het oudere brein verhoogt. Dit is zichtbaar in prestatieverbetering van de oudere werknemers in de experimentele groep. Het praktische doel is om het trainingsprogramma toegankelijk te maken voor oudere werknemers in het algemeen.

Aanpak

Het project is opgebouwd uit de volgende onderdelen en zal in deze volgorde worden uitgevoerd:

 • Voorbereiding van metingen en trainingsprogramma: bestaande testen selecteren voor gebruik en ze trainingstaken aanpassen  voor een  relevante werkomgeving
 • Werven van jongere en oudere werknemers (64 totaal) en toewijzing van werknemers aan experimentele en controle groep
 • Voormeting van testen die snelheid van verwerking, werkgeheugen, episodisch geheugen, visueel geheugen, verbaal leren en duale taakprestatie meten
 • Training bestaande uit distractor, updating/werkgeheugen, task switching en serious game trainingscomponenten voor de experimentele groep en een alternatief educatief programma voor de controle groep
 • Nameting van (varianten van) testen die ook tijdens de voormeting zijn afgenomen
 • Analyse voorlopige resultaten
 • Follow-up van een tweede nameting van (varianten van) testen die bij de voormeting/eerste nameting zijn afgenomen
 • Analyse eindresultaten
 • Rapportage in artikel
 • Ontwikkeling DVD met trainingsprogramma

De gebruikte methoden zijn standaard assessment methoden uit de (cognitieve) psychologie. Als basis dienen testen waarvan de psychometrische waarden bekend zijn. Deze worden aangevuld met trainingstaken die speciaal voor de doeleinden van dit project worden ontwikkeld. Training vindt plaats tot een criterium niveau dat alle deelnemers aan het project moeten halen (training in het lab) en een van te voren vastgesteld niveau op de serious game dat deelnemers moeten halen (training thuis). De effectiviteit van de training wordt gemeten door de prestatie op de nametingen met die van de voormeting te vergelijken, die van de controle en experimentele groep en die van jongeren met die van oudere werknemers.

Resultaten

De verwachte resultaten zijn tweeledig aangezien er een duidelijke wetenschappelijke en praktijkkant aan het project zitten. Door wetenschappelijk onderzoek willen we valide kunnen aantonen dat de door ons ontwikkelde training effectief is in het verbeteren van cognitieve vaardigheden die relevant zijn voor het werk bij oudere werknemers. Dit zal uitmonden in een wetenschappelijke publicatie hierover.

Het wetenschappelijk onderzoek is nodig om te kunnen aantonen dat het trainingsprogramma oplevert wat het belooft aan een individuele deelnemer. Het trainingsprogramma, gericht op het optimaliseren van het cognitief functioneren van oudere werknemers op taken die relevant zijn voor hun werksituatie, is het belangrijkste eindproduct van dit project. Eindresultaat is een training DVD/instructie DVD van het trainingsprogramma zodat het programma bij andere bedrijven geïmplementeerd kan worden. Disseminatie van bevindingen vindt plaatst tijdens symposia en congressen.

Artikelen gerelateerd aan dit project:

Vitaliteitstraining dag 1
https://ebl.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_268P7JUI9ZZ7Km1

Vitaliteitstraining dag 2
https://ebl.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6szFVY3Oy2rdH0h

Vitaliteitstraining dag 3
https://ebl.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_9KL5w24YTt1g8Pr

Vitaliteitstraining dag 4
https://ebl.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0xnTAzCDFL4fHVz

Vitaliteitstraining dag 5 
https://ebl.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_1XhEQhJJAFOUdOR

Vitaliteitstraining dag 6
https://ebl.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_a4Sm22NNKnaoEjb

Cognitieve Trainingsdag 1
https://ebl.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6D6dNkNB94tF4KV

Cognitieve Trainingsdag 2
https://ebl.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0k6hiRfEjFBd2M5

Cognitieve Trainingsdag 3
https://ebl.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_bg7c6cj2y3RJ3JX

Cognitieve Trainingsdag 4
https://jfe.qualtrics.com/form/SV_ezxToVgns4BuQVT

Cognitieve Trainingsdag 5
https://ebl.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3Pkczc54c6GZRGZ

Cognitieve Trainingsdag 6
https://ebl.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_bIbgy7e3kunbhpb

Meer informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam
Daantje Derks
Postbus 1738
3000 DR  Rotterdam
010-4088705
derks@fsw.eur.nl

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons