Duurzame inzetbaarheid oudere werknemers & nieuwe media

Aanvrager

Erasmus Universiteit Rotterdam

De vergrijzing en het verhogen van de pensioenleeftijd brengen met zich mee dat werknemers langer moeten doorwerken. Een gelijktijdige ontwikkeling is de technologische vooruitgang die zijn weerslag heeft op het werk en op wat er van werknemers gevraagd wordt. Ook de werknemer zelf verandert, in de zin van cognitieve achteruitgang op oudere leeftijd. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een trainingsprogramma dat specifiek gericht is op het cognitief functioneren van oudere werknemers. Door de plasticiteit van het brein te verhogen ambiëren we het functioneren op werkrelevante taken te optimaliseren. Het project bestaat enerzijds uit het wetenschappelijk aantonen van de effectiviteit van de training en anderzijds uit het ontwikkelen en toegankelijk maken van het werk gerelateerde trainingsprogramma voor het verbeteren van cognitieve functies van ouderen. Het einddoel is dat oudere werknemers langer vitaal en met plezier inzetbaar kunnen blijven.​

Doelstelling

Beantwoorden van de onderzoeksvragen:

 1. Wat zijn de cognitieve gevolgen van langer doorwerken voor oudere werknemers?
 2. Hoe kan een trainingsprogramma het cognitief functioneren van oudere werknemers in juist voor hen relevante taken optimaliseren.

Het uiteindelijke doel is verder aantonen dat de voorgestelde training de cognitieve plasticiteit van het oudere brein verhoogt. Dit is zichtbaar in prestatieverbetering van de oudere werknemers in de experimentele groep. Het praktische doel is om het trainingsprogramma toegankelijk te maken voor oudere werknemers in het algemeen.

Aanpak

Het project is opgebouwd uit de volgende onderdelen en zal in deze volgorde worden uitgevoerd:

 • Voorbereiding van metingen en trainingsprogramma: bestaande testen selecteren voor gebruik en ze trainingstaken aanpassen  voor een  relevante werkomgeving
 • Werven van jongere en oudere werknemers (64 totaal) en toewijzing van werknemers aan experimentele en controle groep
 • Voormeting van testen die snelheid van verwerking, werkgeheugen, episodisch geheugen, visueel geheugen, verbaal leren en duale taakprestatie meten
 • Training bestaande uit distractor, updating/werkgeheugen, task switching en serious game trainingscomponenten voor de experimentele groep en een alternatief educatief programma voor de controle groep
 • Nameting van (varianten van) testen die ook tijdens de voormeting zijn afgenomen
 • Analyse voorlopige resultaten
 • Follow-up van een tweede nameting van (varianten van) testen die bij de voormeting/eerste nameting zijn afgenomen
 • Analyse eindresultaten
 • Rapportage in artikel
 • Ontwikkeling DVD met trainingsprogramma

De gebruikte methoden zijn standaard assessment methoden uit de (cognitieve) psychologie. Als basis dienen testen waarvan de psychometrische waarden bekend zijn. Deze worden aangevuld met trainingstaken die speciaal voor de doeleinden van dit project worden ontwikkeld. Training vindt plaats tot een criterium niveau dat alle deelnemers aan het project moeten halen (training in het lab) en een van te voren vastgesteld niveau op de serious game dat deelnemers moeten halen (training thuis). De effectiviteit van de training wordt gemeten door de prestatie op de nametingen met die van de voormeting te vergelijken, die van de controle en experimentele groep en die van jongeren met die van oudere werknemers.

Resultaten

De verwachte resultaten zijn tweeledig aangezien er een duidelijke wetenschappelijke en praktijkkant aan het project zitten. Door wetenschappelijk onderzoek willen we valide kunnen aantonen dat de door ons ontwikkelde training effectief is in het verbeteren van cognitieve vaardigheden die relevant zijn voor het werk bij oudere werknemers. Dit zal uitmonden in een wetenschappelijke publicatie hierover.

Het wetenschappelijk onderzoek is nodig om te kunnen aantonen dat het trainingsprogramma oplevert wat het belooft aan een individuele deelnemer. Het trainingsprogramma, gericht op het optimaliseren van het cognitief functioneren van oudere werknemers op taken die relevant zijn voor hun werksituatie, is het belangrijkste eindproduct van dit project. Eindresultaat is een training DVD/instructie DVD van het trainingsprogramma zodat het programma bij andere bedrijven geïmplementeerd kan worden. Disseminatie van bevindingen vindt plaatst tijdens symposia en congressen.

Artikelen gerelateerd aan dit project:

Vitaliteitstraining dag 1
https://ebl.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_268P7JUI9ZZ7Km1

Vitaliteitstraining dag 2
https://ebl.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6szFVY3Oy2rdH0h

Vitaliteitstraining dag 3
https://ebl.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_9KL5w24YTt1g8Pr

Vitaliteitstraining dag 4
https://ebl.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0xnTAzCDFL4fHVz

Vitaliteitstraining dag 5 
https://ebl.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_1XhEQhJJAFOUdOR

Vitaliteitstraining dag 6
https://ebl.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_a4Sm22NNKnaoEjb

Cognitieve Trainingsdag 1
https://ebl.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6D6dNkNB94tF4KV

Cognitieve Trainingsdag 2
https://ebl.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0k6hiRfEjFBd2M5

Cognitieve Trainingsdag 3
https://ebl.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_bg7c6cj2y3RJ3JX

Cognitieve Trainingsdag 4
https://jfe.qualtrics.com/form/SV_ezxToVgns4BuQVT

Cognitieve Trainingsdag 5
https://ebl.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3Pkczc54c6GZRGZ

Cognitieve Trainingsdag 6
https://ebl.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_bIbgy7e3kunbhpb

Meer informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam
Daantje Derks
Postbus 1738
3000 DR  Rotterdam
010-4088705
derks@fsw.eur.nl

Onderwerpen

Sprekers en experts

Laura Lamers

Inclusief Platformwerk: drie initiatieven, een veelvoud aan inzichten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal in de ‘challenge Inclusief Platformwerk’ van NSvP en SBCM, van waaruit drie initiatieven (KlusCV, CurrentWerkt! en LaNSCO United) kansen en obstakels hebben verkend. 
De presentatie van Laura biedt een kijkje in de lessen die zijn opgedaan in het monitoren van de drie challenge initiatieven. Specifiek wordt ingegaan op de kansen van platformwerk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en de rol die platformtechnologie kan spelen om kansen voor inclusie te vergroten. Hiermee biedt de presentatie een eerste indruk van de inzichten die worden gedeeld in het boek ‘Inclusief Platformwerk’. 

Laura Lamers is PhD onderzoeker aan de Universiteit Twente, faculteit Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Haar focus ligt op het snijvlak van technologie en samenleving, meer specifiek menselijke waardigheid. 

Niels Arntz

In een vraaggesprek met Luc Dorenbosch (NSvP) zet Niels uiteen hoe hij als platformondernemer in Nederland aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen platformwerk. Hoe luister je als platform naar de mensen die via je platform werken? Wat kunnen samenwerkingen tussen platforms en overheid opleveren? Wat denkt Niels over de kans van slagen van platformwerk, ook als mensen niet geheel zelfstandig kunnen werken? Kan het breder of anders dan nu het geval is? Hoe hij zou willen dat het debat over platformwerk gevoerd zou worden voor meer innovatie op de arbeidsmarkt? 

Niels Arntz is medeoprichter van horecaplatform Temper.

Muriel Serrurier Schepper

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Marjolein Grootjen)

In deze sessie ontdekken we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om zichzelf opnieuw te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van data labeling in een kantooromgeving. Onder de begeleiding van een deskundige jobcoach werken ze in het AI Annotatie Lab aan hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling om zo de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe dit project tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden precies inhouden. 
Deze sessie biedt een inspirerend verhaal over hoe een nieuw soort werk kan bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Kom langs en laat je inspireren!

Muriël Serrurier Schepper is zelfstandig ondernemer, expert in data en artificial intelligence met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij is auteur van het boek Artificial Intelligence In Actie en leidt het AI Annotatie Lab.  

Marjolein Grootjen

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Muriel Serrurier Schepper)

Als jobcoach bij het AI Annotatie Lab vanuit Regio Gooi en Vechtstreek begeleidt Marjolein de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of aangemeld zijn vanuit de verschillende gemeenten. In een traject van 6 maanden vanuit een veilige werkomgeving gaat zij samen met de kandidaat de werknemers- en sociale vaardigheden trainen. Zo komt de kandidaat erachter wat zijn intrinsieke motivatie is om te gaan werken. Tijdens deze sessie deelt ze haar persoonlijke ervaringen en laat ze zien hoe ze deelnemers stap voor stap helpt om verder te komen. Ook wordt besproken waarom dit werk bij uitstek geschikt is voor bepaalde doelgroepen.

Marjolein Grootjen is jobcoach bij WerkgeversServicepunt Regio Gooi en Vechtstreek.

Muriel en Marjolein doen samen 1 sessie

Jessica de Ruijter - Lansco

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duopresentatie met Leo Beekmans)

Hoe kan werken vinden via een platform nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? 
In deze inspiratiesessie komen twee voorbeelden voorbij hoe de platformtechnologie vanuit de coöperatieve gedachte wordt ingezet om mensen met een uitkering te helpen met het verkrijgen van nieuwe opdrachten en werkzaamheden. Leo Beekmans van BridgeWorks en Jessica de Ruijter van LaNSCO United vertellen waarom zij deze platformen hebben opgezet, wie zij daarmee bereiken en welke nieuwe kansen deze platformen bieden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook gaan ze in op hoe zo’n platform werkt in samenwerking met een sociale coöperatie, en wat hun ervaringen en geleerde lessen zijn.

Jessica de Ruijter is directeur van LaNSCO en medeoprichter van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Leo Beekmans

(duopresentatie met Jessica de Ruijter)

Leo Beekmans is arbeidsdeskundige, re-integratieconsulent, coach bij WerkmansMobiliteit en bij BridgeWorks

Robbert Boonk

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duopresentatie met Laurens Waling)

Een matching platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zonder de oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Een matching platform waar werkgevers hun vacature en hun organisatie moeten toetsen op beperkende factoren. Alleen zo ontstaan er matches zonder beperkingen. Robbert Boonk ontwikkelde dit initiatief samen met vijf internationale partners, en inmiddels is het systeem bijna operationeel. In hun zoektocht kwamen ze het hightech platform van 8Vance tegen, waar matches worden gemaakt met behulp van Artificial Intelligence (AI). Kandidaten maken een zogenaamd ‘Ability Profile’ aan en dat doet de werkgever ook voor zijn vacature. 

Het systeem Work 4 Everyone is bijna klaar. In deze sessie laat Robbert Boonk aan de hand van de proefversie alvast zien hoe het werkt. Robbert en Laurens vertellen wat het is, hoe het werkt en wat de impact hiervan kan zijn. 

Robbert Boonk is directeur van de PHH Academie (opleider van gecertificeerde jobcoaches) en mede-initiator van matching platform Work 4 Everyone.

Laurens Waling

(duopresentatie met Robbert Boonk)

Laurens Waling is organisatievernieuwer en Chief Evangelist bij 8vance Matching Technologies.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons