NSvP

De NSvP (Nederlandse Stichting voor Psychotechniek) maakt zich sterk voor mens en werk en gelooft in ruimte voor verschil in talent. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden.

Door het verbinden van wetenschappelijk onderzoek met toepassingen in de praktijk wil de NSvP een beweging stimuleren die daadwerkelijk de ontwikkelingsmogelijkheden van werkenden vergroot. Een beweging die wij De Omkering noemen en die het werk aanpast aan de mens – in plaats van de mens aan het werk.

Dat doet de NSvP onder meer met een jaarlijks OmkeerEvent waarbij met samenwerkingspartners een overkoepelend thema op de kaart wordt gezet. Door het uitschrijven van challenges draagt de NSvP bij aan het tot stand komen van nieuwe initiatieven, die met onderzoek worden gevolgd. Jaarlijks agendeert de NSvP samen met andere partijen een overkoepelend thema passend bij de Omkering waarbij we concreet toewerken naar vernieuwende oplossingen. We dagen initiatiefnemers uit om met hun idee of initiatief een ‘next step’ te zetten: een versterking of een verbreding van een aanpak, of een toepassing in een nieuwe situatie.

De NSvP verbindt al zo'n twintig jaar wetenschap en praktijk en verspreidt kennis met behulp van verschillende media. Via het eigen kenniscentrum www.innovatiefinwerk.nl, de Omkeringssite omkering.innovatiefinwerk.nl en diverse netwerken verspreidt de NSvP de ontwikkelde kennis en opgedane ervaring. De NSvP zoekt nadrukkelijk naar nieuwe manieren van kennisontwikkeling en kennisverspreiding, waarbij de afstand tussen theorie en praktijk en het gat tussen kennisontwikkeling en -toepassing wordt overbrugd. In het Kenniscentrum InnovatiefInwerk zijn honderden artikelen te vinden over methodieken, best practices en actuele onderwerpen die te maken hebben met een menswaardige, duurzame en inclusieve wijze van werken en de arbeidsmarkt van morgen. De informatie wordt actief onder de aandacht gebracht van een brede groep belangstellenden, onder andere via sociale media en het uitbrengen van een digitale nieuwsbrief die verspreid wordt onder ruim 1700 relaties.

De NSvP....

  • subsidieert projecten via het uitschrijven van challenges
  • deelt de ontwikkelde kennis o.a. via het kenniscentrum InnovatiefinWerk.nl
  • organiseert werkconferenties, symposia en een jaarlijks OmkeerEvent
  • financiert een fellowship in samenwerking met NIAS-KNAW
  • reikt jaarlijks de David van Lennep Scriptieprijs uit aan auteurs aan excellente mastertheses 
  • brengt een boekenreeks uit
  • stelt jaarlijks twee pHd Innovatiebeurzen van € 5.000 ter beschikking
  • verbindt partijen: wetenschap, praktijk, onderzoekers, professionals, HR-innovators.

Bestuur

Directeur
Drs. Sonia Sjollema

Programmamanager
Dr. Luc Dorenbosch

Bureaumanager
Anne-Mieke Binnendijk

Rechtsvorm
Stichting, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41178515 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht

RSIN
17.17.984

Opgericht
1926

Oprichter
David J. van Lennep, 1926

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons