NSvP

De NSvP (Nederlandse Stichting voor Psychotechniek) maakt zich sterk voor mens en werk en gelooft in ruimte voor verschil in talent. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden.

Door het verbinden van wetenschappelijk onderzoek met toepassingen in de praktijk wil de NSvP een beweging stimuleren die daadwerkelijk de ontwikkelingsmogelijkheden van werkenden vergroot. Een beweging die wij De Omkering noemen en die het werk aanpast aan de mens – in plaats van de mens aan het werk.

Dat doet de NSvP onder meer met een jaarlijks OmkeerEvent waarbij met samenwerkingspartners een overkoepelend thema op de kaart wordt gezet. Door het uitschrijven van challenges draagt de NSvP bij aan het tot stand komen van nieuwe initiatieven, die met onderzoek worden gevolgd. Jaarlijks agendeert de NSvP samen met andere partijen een overkoepelend thema passend bij de Omkering waarbij we concreet toewerken naar vernieuwende oplossingen. We dagen initiatiefnemers uit om met hun idee of initiatief een ‘next step’ te zetten: een versterking of een verbreding van een aanpak, of een toepassing in een nieuwe situatie.
Via het eigen kenniscentrum www.innovatiefinwerk.nl en diverse netwerken verspreidt de NSvP de ontwikkelde kennis en opgedane ervaring.

De NSvP verbindt al meer dan vijftien jaar wetenschap en praktijk en verspreidt kennis met behulp van verschillende media. De NSvP zoekt nadrukkelijk naar nieuwe manieren van kennisontwikkeling en kennisverspreiding, waarbij de afstand tussen theorie en praktijk en het gat tussen kennisontwikkeling en -toepassing wordt overbrugd. Het kenniscentrum Innovatief in Werk speelt hierin een belangrijke rol. Hier zijn meer dan 300 artikelen te vinden over methodieken, best practices en actuele onderwerpen die te maken hebben met Diversiteit, Innovatie en Inzetbaarheid. De informatie wordt actief onder de aandacht gebracht van een brede groep belangstellenden, onder andere via sociale media en het uitbrengen van een digitale nieuwsbrief die verspreid wordt onder ruim 2000 relaties.

De NSvP

Bestuur

Directeur
Mw. drs. S.C. (Sonia) Sjollema

Programmamanager
Dhr. dr. L. (Luc) Dorenbosch

Bureaumanager
Mw. A. (Anne-Mieke) Binnendijk

Rechtsvorm
Stichting, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41178515 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht

RSIN
17.17.984

Opgericht
1926

Oprichter
David J. van Lennep, 1926

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons