NSvP

De NSvP (Nederlandse Stichting voor Psychotechniek) maakt zich sterk voor een menswaardige toekomst van werk en gelooft in ruimte voor verschil in talent. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden.

We verbinden wetenschap en praktijk, ondersteunen vernieuwende initiatieven en financieren projecten (via Challenges waarop partijen kunnen inschrijven) op het gebied van mens, arbeid, organisatie. We delen de opgedane kennis en ervaring via het Kenniscentrum, sociale media, podcasts, tijdens symposia, debatavonden, ons OmkeerEvent en andere bijeenkomsten. We stimuleren zo een beweging die wij De Omkering noemen en die het werk aanpast aan de mens - in plaats van de mens aan het werk. 

 

Door het uitschrijven van thematische challenges draagt de NSvP bij aan het tot stand komen van nieuwe initiatieven, die met onderzoek worden gevolgd. Jaarlijks agendeert de NSvP samen met andere partijen een overkoepelend thema passend bij de Omkering waarbij we concreet toewerken naar vernieuwende oplossingen. We dagen initiatiefnemers uit om met hun idee of initiatief een ‘next step’ te zetten: een versterking of een verbreding van een aanpak, of een toepassing in een nieuwe situatie.

 

De NSvP verbindt al zo'n twintig jaar wetenschap en praktijk en verspreidt kennis met behulp van verschillende media. Via het eigen kenniscentrum www.innovatiefinwerk.nl, de Omkeringssite omkering.innovatiefinwerk.nl en diverse netwerken verspreidt de NSvP de ontwikkelde kennis en opgedane ervaring. De NSvP zoekt nadrukkelijk naar nieuwe manieren van kennisontwikkeling en kennisverspreiding, waarbij de afstand tussen theorie en praktijk en het gat tussen kennisontwikkeling en -toepassing wordt overbrugd. 

 

De NSvP....

  • subsidieert projecten via het uitschrijven van challenges
  • deelt de ontwikkelde kennis o.a. via het kenniscentrum InnovatiefinWerk.nl
  • organiseert werkconferenties, symposia en een jaarlijks OmkeerEvent
  • financiert een fellowship in samenwerking met NIAS-KNAW
  • reikt jaarlijks de David van Lennep Scriptieprijs uit aan auteurs van excellente mastertheses 
  • is mede-initiatiefnemer van de jaarlijkse HBO-innovatieprijs Mens, Werk en Organisatie  (i.s.m. Breed Platform Arbeid)
  • stelt jaarlijks max. twee pHd Innovatiebeurzen van € 5.000 ter beschikking
  • brengt op onregelmatige basis publicaties uit (boekenreeks, whitepapers)
  • verbindt partijen: wetenschap, praktijk, onderzoekers, professionals, HR-innovators.

Bestuur
De NSvP is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende instellingen (ANBI). De organisatie van de stichting bestaat uit een bestuur, directeur en bureau. Het bestuur bestaat uit maatschappelijk actieve personen, waarbij gestreefd wordt naar een zekere spreiding van expertise en netwerk. Bestuursleden zijn bijvoorbeeld afkomstig uit de wetenschap, maatschappelijke instituten en/of bedrijfsleven. Binnen het bestuur worden een voorzitter en een penningmeester aangewezen. Hier vindt u de de bestuursleden van de NSvP
Ten behoeve van het goed functioneren van de bestuursleden van de NSvP is een gedragscode opgesteld, die u hier kunt downloaden.

Directeur
Drs. Sonia Sjollema

Programmamanager
Dr. Luc Dorenbosch

Bureaumanager
Anne-Mieke Binnendijk

Rechtsvorm
Stichting, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41178515 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht

RSIN
17.17.984

Opgericht
1926

Oprichter
David J. van Lennep, 1926

Onderwerpen

Bijlage

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons