Aanvrager

Stichting Tafelvanzeven

Tafelvanzeven is een leerwerktraject voor allochtone vrouwen, gestart met een pilot in 2009. Stichting Tafelvanzeven wil allochtone vrouwen zonder startkwalificatie voor de arbeidsmarkt stimuleren hun passie en competenties te ontwikkelen rond modern ondernemerschap gemixt met verhalen en gerechten uit de wereldkeuken. Door middel van empowerment, training, stage, het opdoen van werkervaring vergroten de vrouwen zelfstandigheid en kunnen mogelijk doorstromen naar vervolgopleidingen, horeca-instellingen of zich voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap.

De uitvoering van de doelstelling vindt plaats op de z.g. Tafelvanzeven locatie in Rotterdam /Delfshaven. Deze locatie heeft de functie van ontmoetingsplaats voor buurtbewoners en als praktijk/oefenlocatie voor de vrouwen.

Een van de pijlers van het leerwerktraject van Tafelvanzeven is de aandacht die besteed wordt aan de traditionele verhalen van de deelnemende vrouwen. Verhalen van hun moeders en grootmoeders, afkomstig uit hun geboortestreek en vertelt tijdens het koken. Eten en verhalen gaan harmonisch samen. “Verhalen vertellen is even universeel als leven.", schreef de franse literatuur criticus Roland Barthes. Vertelde verhalen hebben de eigenschap om te ontroeren, te amuseren, ervaring over te dragen en de eigen geschiedenis door te geven. Vertellers doen dat direct, persoonlijk en effectief. Vertellen is een interessante, interactieve vorm van communicatie. Met goede verhalen kun je je identificeren. Ze geven je soms houvast om beter met de werkelijkheid om te kunnen gaan of die te accepteren. Ze kunnen je een gevoel van thuis te zijn geven. Tafelvanzeven wil allochtone vrouwen een mogelijkheid bieden hun verhalen te leren vertellen door middel van een speciaal voor hen samengestelde aanpak.

Doelstelling:

  • verbeteren van de mondelinge taalvaardigheid van de vrouwen om hun stap richting arbeidsmarkt te versterken
  • het stimuleren van het vertellen van verhalen door allochtone vrouwen op basis van een voor ontwikkelde methodiek
  • het bewaren van de familieverhalen van de vrouwen door het maken van verhalenkoffers
  • het organiseren van een buurtverhalenfeest, waar de vrouwen gaan koken en hun verhalen vertellen met behulp van hun verhalenkoffer of het verhalenkastje, zodat er uitwisseling en versteviging van buurtcontacten kan ontstaan
  • het promoten van het leerwerktraject Tafelvanzeven door de eigen verhalen van de vrouwen over hun keuze voor het leerwerktraject en hun positieve ervaringen rond het verhalen vertellen

Resultaten:
Elke workshop wordt afgesloten met een presentatie van de verhalenkoffer/verhalenkastje aan de groep en de trainer. Tevens organiseert de groep een maaltijd voor bijvoorbeeld buurtbewoners, waar de vrouwen hun verhalen gaan vertellen. Cineac T.V. zal hierover een t.v. uitzending maken, inclusief de mogelijkheid van het maken van een DVD.

Van de workshops wordt een documentatiemap gemaakt waarin het programma beschreven wordt, inclusief evaluatie en aanbevelingen. Deze documentatiemap maakt het mogelijk dat andere groepen met het programma kunnen gaan werken.

Projectoganisatie:
Tafelvanzeven is een leerwerktraject voor allochtone vrouwen, gestart met een pilot in 2009. Stichting Tafelvanzeven wil allochtone vrouwen zonder startkwalificatie voor de arbeidsmarkt stimuleren hun passie en competenties te ontwikkelen rond modern ondernemerschap gemixt met verhalen en gerechten uit de wereldkeuken.

Meer informatie

Stichting Tafelvanzeven
Inez Martin
Rochussenstraat 69a
3015 ED  Rotterdam
Tel: 06-10221873
info@tafelvanzeven.nl

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons