Aanvrager

Fynder Foundation, StoryConnect

Periode

juni 2017 tot december 2018

Winnaar SkiLLLsChallengePrijs 2017
Instituut Gak en NSvP

 

Aanleiding

Jongeren van nu, de inwoners van morgen, moeten worden voorbereid op een snel veranderende samenleving en een veeleisende maatschappij. Naast basisvaardigheden als lezen en rekenen worden op alle gebieden ambitieuze doelen gesteld. Vaardigheden om het eigen leren te sturen, veerkrachtig en zelfredzaam te zijn staan centraal. Ze moeten onder andere kritisch leren denken, probleemoplossend handelen en creatief zijn.
 

Doelstelling

Fynder Foundation traint jongeren op een adaptieve mindset. Geen EQ, IQ maar YQ. YQ versterkt de mentale aspecten van (21e eeuwse) vaardigheden: zelfregulering, denken (kritischcreatief), samenwerken, communicatie en oplossend vermogen. Deze mindset focust op de procesmatige voorbereiding van onze acties. Waarom, hoe, waar, wanneer en met wie ga ik aan de slag. Het ‘dwingt’ de jongere bewuster keuzes te maken en te handelen. Bewustere keuzen zorgen voor gerealiseerde doelen en minder stress. Minder uitval in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. De jongere bouwt duurzaam aan zijn/ haar toekomst!

Wie in staat is tot Adaptieve Zelfregulatie (oftewel YQ):
- Is effectiever in het realiseren van zijn/haar doelen
- Is effectiever in het omgaan met stress, druk en angsten,
- Vindt beter zijn/haar zin, rust en richting,
- Wil blijven leren: van nieuwsgierig naar leergierig.

Aanpak

Van bewustwording, trainen naar toepassen conform de leercyclus van Kolb. Aan de basis van de mindset YQ ligt de methodiek STOP, onder spanning kunnen blijven denken en ‘schakelen’. STOP staat voor:

Stop: Stoppen in het moment (zelfregulering)
Take a breath and Think: denken, ademhaling
Observe: Observeren van omgeving (oplossen, samenwerken, creativiteit, kritisch denken, informatieve vaardigheden, communiceren)
Prioritize: Prioriteiten stellen en Plan maken (doelen stellen, planning)

De training heeft als basis het Mentale Plan want adaptieve zelfregulatie is voor 90% mentaal. De methodiek is solide en heeft blijvende impact.
 

Doelgroep

Van de 125.000 Rotterdammers tussen 12 en 27 jaar zijn er 29.000 (23%) zogeheten risicojongeren (in 2016, bron: Leren Loont!). Zij hebben een verhoogd risico op schooluitval/thuiszitten gedurende hun scholing, op weg naar werk. Deze groep jonge Rotterdammers is gebaat bij extra zorg en ondersteuning. Met YQ wil Fynder Foundation deze zogeheten risicojongeren kernachtig versterken. De focus ligt op de groep kwetsbare achtergestelde jongeren in regio Rijnmond, waarbij gestart wordt in de wijken Delfshaven, Centrum, Feyenoord en Prins Alexander.

Binnen het project worden vier werkplekken voor jongeren gecreëerd. Deze jongeren vervullen een gids- en ambassadeursrol (Zelfredzaamheidsgids) naar andere jongeren. Ook zullen zij zich actief bezig houden met ontwikkeling, reflectie en het coachen van hun buddies.

Samenwerking

- FYNDER FOUNDATION Initiatie, projectleiding, onderzoek, ontwikkeling, netwerk, jongeren en toepassing
- STORYCONNECT Evaluatie, ontwikkeling, optimalisatie, continue monitoring van performance dmv Participatory Narrative Inquiry
- DOK21 Ontwikkeling, jongeren,netwerk (onderwijs, welzijn) en toepassing
- SEEDZ Jeugdzorg Ontwikkeling, jongeren, netwerk (jeugdzorg) en toepassing
Voor de ontwikkeling van YQ wordt gebruik gemaakt van de (gedrags)wetenschappelijke onderbouwing van StoryConnect. Het netwerk van FYNDER, DOK21 en SEEDZ levert betrokken jongeren die in alle fase van de ontwikkeling de hoofdrol hebben. Deze jongeren hebben een diverse achtergrond. Van kwetsbaar, dakloos tot veerkrachtig. Van drop-out tot excellente leerling. Van VMBO tot (V)WO. Van leer- tot werkplek.

Meer informatie

Volg de tijdlijn van dit project op de NSvP Omkeersite

FYNDER Foundation
Johan Hoogendijk, creatief directeur
www.fynder.nl
e-mail: info@fynder.nl
tel: 06 83212754

StoryConnect
Marco Koning, gedragswetenschapper
www.storyconnect.nl
e-mail: info@storyconnect.nl

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons