Aanvrager

Mediation Plus & The Cat's Eye

Achtergrond

Conflicthantering is gebaat bij elkaar zien en daar de tijd voor nemen, in een omgeving waar mensen zich vrij voelen te spreken. Ook duidelijke structuren en procedures dragen bij aan conflicthantering. Juist bij Het Nieuwe Werken is minder vaak sprake van face-to-face en ad-hoc, ongepland, informeel overleg.

Daarmee samenhangend zijn er minder mogelijkheden leiding en feedback te geven en te ontvangen en is er minder mogelijkheid tot (bij)sturing. Enerzijds vergroot  dit de kans op het ontstaan van conflicten, anderzijds vermindert het de waarschijnlijkheid van constructieve conflicthantering.
De te ontwikkelen methodiek richt zich op proactiviteit, opbrengst, innovatie, eigen verantwoordelijkheid en expertise van conflictpartijen en is gericht op een positieve (conflict)cultuur. De insteek is dat deze innovatieve, duurzame methodiek zelfstandig door organisaties en/of met behulp van externe professionals kan worden toegepast.

Doelstelling

Het doel  van  het huidige project is tweeledig:

  • Wetenschappelijk inzicht te krijgen in de voorwaarden voor vruchtbare conflicthantering bij Het Nieuwe Werken en zodoende bij te dragen aan een innovatief en duurzaam arbeidsbeleid. Dit gebeurt door het ontwikkelen en onderhouden van een groeiend databestand waarin relaties tussen conflictbeleving, hantering en – uitkomsten, en Het Nieuwe Werken en meer algemene organisatiekenmerken worden getoetst.
  • Een tweede, over de tijd gezien parallel te verwezenlijken doel van het project is het verstrekken van kennis en informatie van de risico’s op conflict, en de bewustwording van die risico’s, die (de invoering van Het Nieuwe Werken) met zich meebrengt en het bieden van best practices en handvatten bij de ontwikkeling van alternatieve en/of nieuwe methodes van conflicthantering in relatie tot Het Nieuwe Werken.

Resultaten

Het project mondt uit in een website die zal fungeren als interactief kennisplatform voor ondernemers en professionals en biedt de bezoekers:

  1. een reeks (beeld)interviews.
  2. tips uit de praktijk hoe wel en niet om te gaan met conflicten bij (de invoering van) HNW.
  3. praktische en direct toepasbare kennis en informatie.
  4. een zelfscan voor ondernemers en professionals met geautomatiseerde terugkoppeling naar de deelnemende organisatie.

Het project heeft geleid tot een website met een zelfscan, een ABC van het nieuwe conflicthanteren en verschillende video's en interviews:www.zonderwrijvinggeenglans.nl

Meer informatie

Mediation Plus
Mr. Nienke Wiersma
06-44562193
wiersma@mediationplus.nl
www.mediationplus.nl

The Cat's Eye
Dr. Cathy van Dyck
06-25025162
vandyck@thecatseye.nl/c.van.dyck@vu.nl

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons