NOA

Aanvrager

NOA, Jacqueline van Breemen

Periode

oktober 2019 tot december 2020

Jacqueline van Breemen en collega’s van NOA (psychologisch advies- en onderzoeksbureau dat nauw samenwerkt met de sectie sociale en organisatiepsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam) laten zich uitdagen door de vraag hoe we de eerlijkheid moeten wegen van selectiebeslissingen door drie verschillende selectiemethodes. Hoe anders is de lijst van geschikte kandidaten, wanneer er machine learning modellen worden gebruikt in plaats van meer traditionele technieken? Verschilt deze lijst van kandidaten erg van elkaar? Zo ja, op welke (persoons)kenmerken precies? Kortom: wat gebeurt er écht onder de motorkap van AI: komen er meer inclusieve, diverse keuzes of juist meer exclusieve keuzes in geschikte kandidaten in praktijk tot stand? Of maakt het geen verschil? NOA streeft ernaar om de bevindingen van hun onderzoek zo uitlegbaar en toegankelijk mogelijk te maken – dus ook te bevatten als je niets van de werking van de specifieke (statistische) technieken afweet. De volgende stap zou zijn om met de opgedane kennis een werkwijze te ontwikkelen die het mogelijk maakt om met AI breder en diverser talent te selecteren.

Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met 3DUniversum als partner voor de machine learning/deep learning modellen. 

Aanpak

De verschillen in uitkomsten tussen drie selectiemethoden wordt vergeleken. Het gaat om:

A) Selectie door ranking op scores van psychometrische instrumenten
B) Selectie door middel van (logistische) regressiemodellen waarin naast psychometrische variabelen ook persoonlijke variabelen (zoals gender, leeftijd) als voorspellers aanwezig zijn
C) Selectie door middel van AI, te weten machine learning modellen met uitgebreide persoonlijke variabelen
De geselecteerde personen van de drie methoden worden vergeleken: zijn dezelfde personen wel/niet geselecteerd? Verschillen zij op kenmerken als achtergrond, leeftijd, gender, andere diversiteitskenmerken?

 

Meer informatie

Jacqueline van Breemen
NOA
noa-vu.nl

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons