Door de NSvP en het lectorennetwerk Mens, Werk & Organisatie (voorheen Breed Platform Arbeid) is in 2021 een nieuwe prijs in het leven geroepen voor HBO-bachelor studenten met innovatieve praktijkproducten:

De HBO-innovatieprijs Mens, Werk en Organisatie

voor HBO-bachelor studenten met de meest innovatieve en breed toepasbare beroepsproducten
die op basis van praktijkgericht of ontwerpgericht onderzoek zijn ontwikkeld.

 

  • Inhoudelijk gaat het om een prijs voor praktisch toepasbare methoden, instrumenten en technieken gerelateerd aan de thema’s: leven lang ontwikkelen, inclusie, waarde van werk en vitaal werk(en).
  • De prijs richt zich op een innovatief en (breed) toepasbaar beroepsproduct.
  • Er worden jaarlijks drie prijswinnaars aangewezen die hun prijzen van respectievelijk 1500, 1000 en 500 euro in ontvangst nemen tijdens een HR-conferentie. (Zie hier de 3 winnaars van 2021!)

 

Hoe werkt de voordracht?

  • Alleen innovatieve en kwalitatief goed onderbouwde (beroeps)producten kunnen worden ingediend. De voordracht wordt gedaan door de onderwijsinstelling zelf.
  • Er kunnen maximaal 2 producten per onderwijsinstelling worden voorgedragen.
  • De beschrijving van het praktijkproduct wordt ingediend samen met een inhoudelijke onderbouwing door de docent / lector van de onderwijsinstelling.
  • De onderwijsinstelling stelt de studenten zelf in kennis over de voordracht.

Wanneer en hoe kan worden ingediend?

Hogescholen worden uitgenodigd zomer 2022 (uiterlijk 18 augustus) hun beste beroepsproducten van het voorafgaande studiejaar in te dienen. De beschrijving van het praktijkproduct en de onderbouwing worden aangeleverd per e-mail aan het secretariaat ( Angelina.vanZadelhoff@han.nl) van het lectorennetwerk. Het secretariaat zal terugkoppelen aan de hogeschool als het maximum van twee inzendingen is overschreden, waarna de betrokken lectoren de definitieve selectie maken.

Hoe worden de prijzen uitgereikt?

  • De inzendingen worden in de zomer door een onafhankelijke jury beoordeeld. Uit de inzendingen selecteert de jury vijf genomineerden die mogen pitchen op de conferentie op 29 september 2022.
  • Tijdens de conferentie de prijzen uitgereikt aan drie winnaars.

 

Dit zijn de drie winnaars van de HBO Innovatieprijs 2021

En dit waren de vijf genomineerden in 2021

Over de initiatiefnemers

De HBO-innovatieprijs Mens, Werk en Organisatie is een initiatief van de NSvP : : Innovatief in Werk, dat zich richt op een waardevolle en menswaardige toekomst van werk, en het lectorennetwerk Mens, Werk & Organisatie (voorheen Breed Platform Arbeid), een samenwerkingsverband van 32 lectoren die onderzoek verrichten op het brede terrein van arbeid.

 

Onderwerpen

Bijlage

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons