Door de NSvP en het lectorennetwerk Mens, Werk & Organisatie (voorheen Breed Platform Arbeid) is in 2021 een prijs in het leven geroepen voor HBO-bachelor studenten met innovatieve praktijkproducten.
Deze HBO-innovatieprijs Mens, Werk en Organisatie is een prijs voor praktisch toepasbare methoden, instrumenten en technieken waarin de maatschappelijke waarde van werk en de ontwikkelingsmogelijkheden van de mens in de context van werk centraal staan. Het beroepsproduct kan bijv. een vragenlijst, een app, een aanpak, een methode zijn die bijdraagt aan innovatie in het werk van de toekomst. De thema’s zijn gerelateerd aan leven lang ontwikkelen, inclusie, vitaal werk(en), duurzame inzetbaarheid. 
Jaarlijks ontvangen maximaal drie HBO-bachelor studenten de prijs voor hun innovatieve en breed toepasbare beroepsproducten die op basis van praktijkgericht of ontwerpgericht onderzoek zijn ontwikkeld. De inzendingen worden door een onafhankelijke jury beoordeeld. Hieruit volgen drie prijswinnaars, die naast een oorkonde ook een geldbedrag ontvangen van respectievelijk 1500, 1000 en 500 euro.
 

Hoe werkt de voordracht?

 • Alleen innovatieve en kwalitatief goed onderbouwde (beroeps)producten kunnen worden ingediend. De beroepsproducten dienen breed toepasbaar te zijn.
 • De voordracht wordt gedaan door de onderwijsinstelling zelf.
 • De beschrijving van het praktijkproduct wordt ingediend samen met een inhoudelijke onderbouwing door de docent / lector van de onderwijsinstelling.
 • Er kunnen maximaal 2 producten per onderwijsinstelling worden voorgedragen.
 • De onderwijsinstelling stelt de studenten zelf op de hoogte van de voordracht.

Wanneer en hoe kan worden ingediend?

 • Hogescholen worden uitgenodigd om vóór de zomervakantie 2023 hun beste beroepsproducten van het voorafgaande studiejaar in te dienen. 
 • De uiterste indiening - wanneer de hogeschool vóór de zomer niet kan indienen - is uiterlijk 31 augustus 2023.
 • De beschrijving van het praktijkproduct en de onderbouwing worden aangeleverd per e-mail aan het secretariaat (Angelina.vanZadelhoff@han.nl) van het lectorennetwerk.
 • Het secretariaat zal terugkoppelen aan de hogeschool als het maximum van twee inzendingen is overschreden, waarna de betrokken lectoren de definitieve selectie maken.

Hoe worden de prijzen uitgereikt?

 • De inzendingen worden door een onafhankelijke jury beoordeeld. Uit de inzendingen selecteert de jury drie winnaars die hun prijs ontvangen tijdens de Onderzoeksmiddag op maandag 6 november 2023 in Utrecht.
 • Tijdens de conferentie worden de prijzen uitgereikt aan de drie winnaars.

 

 

De winnaars van de HBO-innovatieprijs 2022: 

1e prijs: Ilme Mulders (Fontys Hogeschool)
gedeelde 2e prijs: Greg Schoone (Hogeschool van Amsterdam)
en Ilse Quak (Hogeschool In Holland)

>> lees hier waarom de jury deze drie beroepsproducten heeft bekroond

De winnaars van de HBO-innovatieprijs 2021: 

gedeelde 1e prijs: Merije Stellingwerf (Hanzehogeschool Groningen)
en Demy-Leigh Despas (Hogeschool Rotterdam)
3e prijs: Julia Grasman (Hanzehogeschool Groningen) 

>> lees hier waarom de jury deze drie beroepsproducten heeft bekroond

 

Over de initiatiefnemers

De HBO-innovatieprijs Mens, Werk en Organisatie is een initiatief van de NSvP : : Innovatief in Werk, dat zich richt op een waardevolle en menswaardige toekomst van werk, en het lectorennetwerk Mens, Werk & Organisatie (voorheen Breed Platform Arbeid), een samenwerkingsverband van 32 lectoren die onderzoek verrichten op het brede terrein van arbeid.

 

Onderwerpen

Bijlage

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons