Aanvrager

TNO, Hybride Docent en Deell

Periode

juni 2014 tot juni 2015

Samenvatting/achtergrond
Dit project verbindt drie verschillende wijzen van geleidelijke of gedeeltelijke mobiliteit op de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om tussenvormen waarbij werknemers geen gehele loopbaanstappen of transities maken, maar door het toevoegen van nieuwe taakuitdagingen, rollen of deeltijdbanen hun loopbaanhorizon verbreden. Dit project verbindt de volgende lopende initiatieven:

  1. Combinatiebanen. Op initiatief van twee werkgevers (Facilicom en PostNL) zijn beveiligers ook post gaan bezorgen tijdens een proef met combinatiebanen gemonitord door TNO.
  2. Hybride docent. Docenten worden door “Twinning“ gekoppeld aan vakgenoten van buiten de schoolorganisatie, waarbij ze gedurende enkele weken een aantal dagdelen met elkaar meekijken, samen de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied bespreken en eventueel van rol wisselen.
  3. Deell. Een digitaal kennisplatform dat voortkomt uit Train Je Collega waarbij, door het faciliteren en stimuleren van collegiale trainingen, werknemers online en offline met elkaar worden verbonden – met mogelijke spin-off effecten zoals het (tijdelijk) uitwisselen van medewerkers van organisaties.

Doel
Door actieonderzoek willen de aanvragers meer kwalitatieve kennis verzamelen over de ervaringen van deelnemers aan deze lopende initiatieven. In hun onderzoek stellen ze een aantal vragen centraal, verdeeld over de drie projectonderdelen:
1. Achtergrond, uitdieping en kaders
Over de verschillen en overeenkomsten van de tussenvormen, de kenmerken van het proces waarmee werknemers het best van hun huidige situatie in een (traditionele) baan een transitie maken naar de tussenvorm en de kansen en obstakels voor organisaties.
Over dit laatste onderwerp wordt een leernetwerkbijeenkomst georganiseerd.
2: Werknemers
Over de effecten van tussenvormen op werknemers. Hierover wordt eveneens een leernetwerkbijeenkomst georganiseerd.
3: Ontwerpeisen voor activatie
Over de ontwerpeisen van een duurzame tussenvorm en welke infrastructuur dit zou kunnen faciliteren. De leernetwerkbijeenkomst die hierover wordt georganiseerd betreft het verkennen van de digitale mogelijkheden voor een platform  voor meer transparantie en motivatie voor tussenvormen.

Aanpak
TNO richt zich op het onderzoek en publicatie, Deell en de Hybride Docent richten zich met name op de organisatie van de leernetwerken.

Resultaten

  • Een visie-artikel (lees hier) 
  • Drie leernetwerkbijeenkomsten voor telkens 30 personen.
  • Een artikel in een HR-tijdschrift
  • Videoimpressies van de leernetwerken.
  • Factsheets op basis van gegronde analyses.
  • Digitale brochure over duurzame ontwerpeisen van de verschillende tussenvormen

Meer informatie

Combinatiebanen: 
TNO - Luc Dorenbosch
luc.dorenbosch@tno.nl

Hybride Docent:
Kees van de Velden
kees@hybridedocent.com

Deell :
Edo Plantinga
Edo@edoplantinga.nl

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons