NIAS/NSvP-Fellowship

Sinds 2016 bieden het NIAS-KNAW en de NSvP gezamenlijk een fellowship aan voor de duur van vijf maanden. Het doel van het fellowship is door middel van onderzoek bij te dragen aan vernieuwende inzichten en interessante kennisopbrengst met betrekking tot de toekomst van de arbeidsmarkt en waardevol werk. De fellow geeft een inhoudelijke analyse van een vraagstuk en schrijft daarover een paper. Daarnaast maakt de fellow een vertaalslag naar de praktijk en doet suggesties voor oplossingsrichtingen. De fellow maakt een actief onderdeel uit van de interdisciplinaire onderzoekscommunity van het NIAS, waardoor kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen verschillende onderzoeksgebieden.

Benoemde NIAS/NSVP-Fellows

Prof. dr. Roland Blonk

Universiteit van Tilburg
februari 2021 tot juni 2021

Prof. dr. Roland Blonk houdt zich tijdens zijn fellowship bezig met de vraag hoe we het werk in Nederland zodanig kunnen vernieuwen, dat meer mensen een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden waaraan zij voor zichzelf waarde ontlenen. In het bijzonder gaat het daarbij om mensen die nu langs de kant staan, of risico lopen om langs de kant te komen staan; een groep van zo’n 2 miljoen mensen. Wat weten we eigenlijk over effectieve begeleiding van mensen naar de arbeidsmarkt, wat bepaalt de effectiviteit van re-integratie? Het begeleiden van mensen naar werk is een professie, waarbij centrale gedragsprincipes de basis vormen. En hoewel er ook goede voorbeelden zijn, is de blik op re-integratie in veel gemeenten erg instrumenteel: de focus ligt op effectieve instrumenten die zo snel mogelijke leiden naar uitstroom uit de uitkering, tegen zo laag mogelijke kosten. Roland Blonk wordt gedreven door de vraag wat er in de laatste 20 jaar voor kennis is ontwikkeld op het gebied van effectieve re-integratie. Lees hier een interview over zijn onderzoek.

Ronald Dekker

Arbeidseconoom, sr. onderzoeker TNO
februari 2020

KEYNOTE: Een kwalitatieve benadering van krapte. Krapte op de arbeidsmarkt wordt vaak benaderd vanuit kwantiteit: hoe zorgen we ervoor dat vacatures zo veel en snel mogelijk worden vervuld? In deze keynote wordt een pleidooi gehouden voor een kwalitatieve benadering: een focus op wat mensen zelf als nuttig ervaren en de kwaliteit van aangeboden werk. Werk dat bijdraagt aan welzijn, gezondheid en zingeving én aan aspecten van brede welvaart. Alleen dan kunnen we zinvolle afwegingen maken tussen werk, vrije tijd en de maatschappelijke waarde van betaalde en onbetaalde activiteiten.

Prof. dr. Joop Schippers

Universiteit Utrecht
februari 2019

Prof. dr. Joop Schippers is per 1 februari 2019 benoemd tot fellow. Hij onderzocht de arbeidsmarktpositie van jongeren en ouderen en stelt de vraag of zowel individuen als institutionele regelingen klaar zijn om de uitdaging van leven lang leren aan te gaan. Is leven lang leren een wondermiddel is voor iedereen? Welke eisen worden gesteld aan de jongeren van nu? En zijn die eisen realistisch? Voor iedereen? Een introductie op Schippers' onderzoek als fellow is te bekijken in dit artikel met 5 minuten-talk introductiefilm. Zijn afsluitende whitepaper "Jongeren en de arbeidsmarkt van (over)morgen" werd op 27 november 2019 gepresenteerd tijdens een debatavond in Spui25, Amsterdam. In het whitepaper beschrijft hij zijn bevindingen en reikt hij oplossingsrichtingen aan. Het paper is als pdf te downloaden of kosteloos bij de NSvP op te vragen via e-mail.

Dr. Marianne van Woerkom

Universiteit van Tilburg
september 2017

Dr. Marianne van Woerkom is per september 2017 benoemd tot fellow bij het NIAS. Zij deed onderzoek naar hoe organisaties beter gebruik kunnen maken van de diverse talenten en sterke punten van hun medewerkers en ontwikkelde een model rondom Transactive Strength Systems. In het whitepaper "Het gebruik van sterke punten in teams en organisaties: Transactive Strength Systems" worden het model en de onderliggende theorie uiteengezet. Ook publiceerden we een samenvattend artikel over de Sterke Punten Benadering voor een vernieuwend HR.

Prof. dr. Paul A. Kirschner

Open Universiteit
september 2016

Prof. dr. Paul A. Kirschner en prof. dr. Juliette H. Walma van der Molen (Universiteit Twente) zijn beiden per 1 september 2016 benoemd tot fellow. Beide fellows leverden met een eigen onderzoeksproject een bijdrage aan vernieuwende inzichten en kennisopbrengst op het terrein van mens en werk. Hun gezamenlijke whitepaper "Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op" is gratis te downloaden via ons Kenniscentrum en de Omkeringswebsite. In dit whitepaper wordt uitgelegd dat het bij toekomstbestendig leren gaat om zowel kennis, als vaardigheden, houdingen, zelfbeelden en motivaties die leren en ontwikkelen ondersteunen. Deze kwaliteiten zijn deels 'tijdloos', maar worden in het onderwijs nog onvoldoende geïmplementeerd. Lees ook in ons Kenniscentrum een samenvatting van het whitepaper.

Prof. dr. Juliette H. Walma van der Molen

Universiteit Twente
september 2016

Prof. dr. Juliette H. Walma van der Molen en Prof. dr. Paul A. Kirschner (Open Universiteit) zijn beiden per 1 september 2016 benoemd tot fellow. Beide fellows leverden met een eigen onderzoeksproject een bijdrage aan vernieuwende inzichten en kennisopbrengst op het terrein van mens en werk. Hun gezamenlijke whitepaper "Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op" is gratis te downloaden via ons Kenniscentrum en de Omkeringswebsite. In dit whitepaper wordt uitgelegd dat het bij toekomstbestendig leren gaat om zowel kennis, als vaardigheden, houdingen, zelfbeelden en motivaties die leren en ontwikkelen ondersteunen. Deze kwaliteiten zijn deels 'tijdloos', maar worden in het onderwijs nog onvoldoende geïmplementeerd. Lees ook in ons Kenniscentrum een samenvatting van het whitepaper.

Over het NIAS - Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) stimuleert interdisciplinair en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. NIAS-KNAW biedt tijdelijke fellowships aan gerenommeerde academici, journalisten, kunstenaars en schrijvers, die samenkomen in een omgeving waar kennisdeling centraal staat. Het NSvP/NIAS-fellowship bestaat sinds 2016 en biedt jaarlijks een een onderzoeksplek voor de duur van 5 maanden. www.nias.knaw.nl

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons