NIAS/NSvP-Fellowship

Sinds 2016 bieden het NIAS-KNAW en de NSvP gezamenlijk een fellowship aan voor de duur van vijf maanden. Doel van het fellowship is door middel van onderzoek bij te dragen aan vernieuwende inzichten en interessante kennisopbrengst met betrekking tot de toekomst van de arbeidsmarkt en waardevol werk. De fellow geeft een inhoudelijke analyse van een vraagstuk en schrijft daarover een paper. Daarnaast maakt de fellow een vertaalslag naar de praktijk en doet suggesties voor oplossingsrichtingen. De fellow maakt een actief onderdeel uit van de interdisciplinaire onderzoekscommunity van het NIAS, waardoor kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen verschillende onderzoeksgebieden.

Oproep aan senior wetenschappelijk onderzoekers

Onderzoeksvoorstellen voor het fellowship in collegejaar '21-'22 kunnen worden ingediend in de periode 15 september-1 november 2020. Een profielschets en informatie over de aanmeldingsprocedure staat op onze Omkeringssite. We sturen de beschikbare informatie op verzoek ook per e-mail.

Benoemde NIAS/NSVP-Fellows

Prof. dr. Ton Wilthagen

Universiteit van Tilburg
februari 2020 tot juni 2020

Prof. dr. Ton Wilthagen ging tijdens zijn fellowship in de periode februari 2020 – juni 2020 op zoek naar een model voor een meer inclusieve arbeidsmarkt. Uitgangspunt van de studie is dat participatie in betaald werk veel meer waarde heeft dan alleen inzet van arbeid en loon. Mensen die werken voelen zich gezonder en gelukkiger en hebben een groter netwerk dan mensen die niet aan de slag zijn. Bovendien is er in de samenleving veel behoefte aan producten en diensten die nu niet worden geleverd en die niet als werk tellen. Zijn zoektocht naar een arbeidsmarkt waaraan veel meer mensen kunnen meedoen, verricht hij samen met een aantal maatschappelijke partijen en steden. Een introductie op Wilthagens onderzoek is te lezen in dit artikel.

Prof. dr. Joop Schippers

Universiteit Utrecht
februari 2019

Prof. dr. Joop Schippers is per 1 februari 2019 benoemd tot fellow. Hij onderzocht de arbeidsmarktpositie van jongeren en ouderen en stelt de vraag of zowel individuen als institutionele regelingen klaar zijn om de uitdaging van leven lang leren aan te gaan. Is leven lang leren een wondermiddel is voor iedereen? Welke eisen worden gesteld aan de jongeren van nu? En zijn die eisen realistisch? Voor iedereen? Een introductie op Schippers' onderzoek als fellow is te bekijken in dit artikel met 5 minuten-talk introductiefilm. Zijn afsluitende whitepaper "Jongeren en de arbeidsmarkt van (over)morgen" werd op 27 november 2019 gepresenteerd tijdens een debatavond in Spui25, Amsterdam. In het whitepaper beschrijft hij zijn bevindingen en reikt hij oplossingsrichtingen aan. Het paper is als pdf te downloaden of kosteloos bij de NSvP op te vragen via e-mail.

Dr. Marianne van Woerkom

Universiteit van Tilburg
september 2017

Dr. Marianne van Woerkom is per september 2017 benoemd tot fellow bij het NIAS. Zij deed onderzoek naar hoe organisaties beter gebruik kunnen maken van de diverse talenten en sterke punten van hun medewerkers en ontwikkelde een model rondom Transactive Strength Systems. In het whitepaper "Het gebruik van sterke punten in teams en organisaties: Transactive Strength Systems" worden het model en de onderliggende theorie uiteengezet. Ook publiceerden we een samenvattend artikel over de Sterke Punten Benadering voor een vernieuwend HR.

Prof. dr. Paul A. Kirschner

Open Universiteit
september 2016

Prof. dr. Paul A. Kirschner en prof. dr. Juliette H. Walma van der Molen (Universiteit Twente) zijn beiden per 1 september 2016 benoemd tot fellow. Beide fellows leverden met een eigen onderzoeksproject een bijdrage aan vernieuwende inzichten en kennisopbrengst op het terrein van mens en werk. Hun gezamenlijke whitepaper "Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op" is gratis te downloaden via ons Kenniscentrum en de Omkeringswebsite. In dit whitepaper wordt uitgelegd dat het bij toekomstbestendig leren gaat om zowel kennis, als vaardigheden, houdingen, zelfbeelden en motivaties die leren en ontwikkelen ondersteunen. Deze kwaliteiten zijn deels 'tijdloos', maar worden in het onderwijs nog onvoldoende geïmplementeerd. Lees ook in ons Kenniscentrum een samenvatting van het whitepaper.

Prof. dr. Juliette H. Walma van der Molen

Universiteit Twente
september 2016

Prof. dr. Juliette H. Walma van der Molen en Prof. dr. Paul A. Kirschner (Open Universiteit) zijn beiden per 1 september 2016 benoemd tot fellow. Beide fellows leverden met een eigen onderzoeksproject een bijdrage aan vernieuwende inzichten en kennisopbrengst op het terrein van mens en werk. Hun gezamenlijke whitepaper "Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op" is gratis te downloaden via ons Kenniscentrum en de Omkeringswebsite. In dit whitepaper wordt uitgelegd dat het bij toekomstbestendig leren gaat om zowel kennis, als vaardigheden, houdingen, zelfbeelden en motivaties die leren en ontwikkelen ondersteunen. Deze kwaliteiten zijn deels 'tijdloos', maar worden in het onderwijs nog onvoldoende geïmplementeerd. Lees ook in ons Kenniscentrum een samenvatting van het whitepaper.

Over het NIAS - Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) stimuleert interdisciplinair en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. NIAS-KNAW biedt tijdelijke fellowships aan gerenommeerde academici, journalisten, kunstenaars en schrijvers, die samenkomen in een omgeving waar kennisdeling centraal staat. Het NSvP/NIAS-fellowship bestaat sinds 2016 en biedt jaarlijks een een onderzoeksplek voor de duur van 5 maanden. www.nias.knaw.nl

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons