Aanvrager

ROC van Amsterdam Hogeschool van Amsterdam

Periode

november 2007 tot november 2008

Achtergrond

Vrijwel iedereen die werkt maakt tegenwoordig deel uit van een team. Ook in het onderwijs wordt het van oorsprong geïsoleerde beroep van docent meer en meer in teams uitgeoefend. Het werken in een team biedt de mogelijkheid om met en van elkaar te leren wat betreft de ontwikkeling van inturculturele compententies. Mensen functioneren naast de formele teams ook in andere kennisgerichte, informele communities, ook wel Communities of Practice (CoPs) genoemd. Dit project wil kennis genereren over de ervaringen en knelpunten van (multiculturele) teams in onderwijsinstellingen en in kaart brengen welke rol teams spelen om leerprocessen in relatie tot de multiculturele studentenpopulatie op gang te brengen. Welke betekenis informele netwerken hebben voor docenten en wat er zou moeten gebeuren om meer profijt te hebben van dergelijke informele leerprocessen.

Doel

Doel van het project is om samen met docenten inzicht te krijgen hoe deze sociale en interculturele competenties eruit zien in verschillende schoolsituaties, in hoeverre deze competenties tot uitdrukking komen in de formele onderwijsteams; welke Communities of Practice docenten zoeken om het eigen handelen te ondersteunen.

Resultaat

Er zijn materiële en immateriële resultaten:

  1. Materieel: een onderzoeksverslag en een journalistieke versie daarvan (belangrijk voor de zo breed mogelijke verspreiding van de onderzoeksresultaten). Beide verslagen gaan zowel over het product (wat zijn we te weten gekomen) als over het proces (hoe hebben we gewerkt). Een methodiek hoe het onderwerp op de agenda te houden en te krijgen in de boekenreeks van het NSvP.
  2. Immaterieel is de dialoog in de twaalf teams waarmee gewerkt wordt. Actie-onderzoek is alleen mogelijk als de teams ook zelf actief op zoek zijn naar de antwoorden op de onderzoeksvragen.
  3. Aanbevelingen voor het verbeteren van het leren en professionaliseren in teams. Het gaat daarbij om de dialoog in de teams over multiculturaliteit en een beschrijving van de voorwaarden die nodig zijn om het gesprek onder docenten mogelijk te maken.

Zie ook de Methodiek beschrijving Een goed gesprek over diversiteit 

Meer informatie

ROC van Amsterdam
Centrale dienst HRM
Drs. Hans Verweij, projectmanager
Fraijlemaborg 141, Postbus 258
1000 CN Amsterdam
Tel: 020-5791000
Mobiel: 06-22292710
E-mail: jh.verweij@rocva.nl

Hogeschool van Amsterdam
Amsterdamse Hogeschool voor HRM
Lectoraat Gedifferentieerd HRM
Dr. Martha Meerman, lector
Weesperzijde 190 (Leeuwenburg)
1097 DZ Amsterdam
Tel: 020-5952514
E-mail: m.g.m.meerman@hva.nl

Onderwerpen

Bijlage

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons