Mens en Robot in 2045

Het gebruik van sterke punten in teams en organisaties

Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op

De Omkering

Het gebruik van sterke punten in teams en organisaties

Buiten de Gepade Banen

Zelfscan

Tango op de werkvloer

Jobcrafting

Kenniscentrum NSvP: diepgang, discussie en kennisdelen

Welkom in het Kenniscentrum van de NSvP : : innovatief in werk! De NSvP (Nederlandse Stichting voor Psychotechniek) is stichting en onafhankelijk vermogensfonds en staat voor een waardevolle toekomst van werk die optimaal ruimte schept voor verschil in talent. Door het verbinden van wetenschap en praktijk willen we een beweging stimuleren die daadwerkelijk de ontwikkelingsmogelijkheden van werkenden vergroot. Een beweging die wij De Omkering noemen en die het werk aanpast aan de mens - in plaats van de mens aan het werk. De NSvP ondersteunt vernieuwende initiatieven en projecten - via het uitschrijven van Challenges en een jaarlijks OmkeerEvent - en deelt de opgedane kennis en ervaring via het Kenniscentrum.

In ons Kenniscentrum vind je ruim 300 inspirerende artikelen: achtergronden, interviews, methodieken, tools en best practices met (gedragswetenschappelijke en psychologische) inzichten op het gebied van arbeid, beroep en organisatie. Wie themagericht wil zoeken kan grasduinen door onze verschillende dossiers. Ook verzamelen we relevante (links naar) externe publicaties. Daarnaast zijn wij actief op Facebook, Twitter en LinkedIn-groep InnovatiefInWerk.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons