Dit project geeft inzicht in het leggen van het verband tussen cultuur en innovatie in ondernemerschap. De inzichten van het onderzoek zijn van belang om innovatie in en de kwaliteit van ondernemerschap te verbeteren en gerichter te stimuleren, ten behoeve van de economische groei van Nederland. Verkend wordt hoe ruimte gecreëerd kan worden voor innovatief ondernemerschap. Dit onderzoek schetst kritische succesfactoren van etnische entrepreneurs.

De nieuw ontwikkelde kennis levert input op voor coaching en training van ondernemers bij het streven naar verbetering en vernieuwing van de ondernemingsresultaten. De inzichten uit het onderzoek die opgedaan zullen worden binnen de etnische ondernemerswereld kunnen zinvol zijn voor alle ondernemers en voor het ontwikkelen van een generiek instrumentarium voor ondernemerschap. Dit project biedt verder perspectief voor de economische betekenis van cultuur en sociale innovatie. Het benutten van verscheidenheid is een sociale innovatie, maar kan ook gebruikt worden om de innovatiekracht van een organisatie te vergroten. Het onderzoek en de te ontwikkelen coachingsmethodiek geeft nieuwe inzichten in andere manieren van innovatief ondernemerschap.

Doelstelling

Het onderzoek wil nagaan wat de relatie is tussen culturele en etnische achtergrond van de ondernemer en de interactie met de omgeving en innovatief ondernemerschap. Diversiteit wordt vaak in verband gebracht met creativiteit en innovatie. Het vermoeden is dat bij etnische ondernemers vergelijkbare processen spelen zoals dat het geval is bij teams die toegerust zijn met verschillende achtergronden en competenties. Daarbij zijn er twee benaderingen die mogelijk een rol spelen.

  • Benutten van intrapersoonlijke diversiteit: Hoe kunnen (etnische) ondernemers hun eigen polyfone, meervoudige identiteit als krachtbron benutten voor innovatie?
  • Benutten van interpersoonlijke diversiteit: hoe combineren etnische ondernemers diverse invalshoeken en netwerkcontacten uit de oude en nieuwe cultuur in hun ondernemerschap?

Parallel aan het onderzoek wordt een interventiemethodiek ontwikkeld: een coachingsmethodiek voor ondernemers om innovativiteit te bevorderen. De methodiek zal bijdragen aan de ontwikkeling van innovatie bij ondernemingen waar ruimte wordt gecreëerd voor creativiteit waardoor bedrijfsresultaten worden verbeterd.

Resultaten

  • Onderzoeksrapport
  • Een publicatie van kritische succesfactoren (ook voor coaching en training). Op termijn is een boek een streven.
  • Publiekspresentatie van onderzoeksresultaten tijdens de prijsuitreiking in het najaar 2012
  • Een expertmeeting i.s.m. Business School Windesheim, Universiteit Twente, Syntens Innovatiecentrum en ondernemersfederaties
  • Artikel voor een Nederlandstalig/Engelstalig tijdschrift
  • Tweetal workshops voor ondernemers en organisaties
  • Tweetal colleges in het hoger onderwijs

Lees ook de artikelen die verschenen zijn over dit project:
Innovatie in etnisch ondernemerschap 
Innovatie in etnisch ondernemerschap: een onderzoeksverslag
Het beste van beide werelden
Crossculturele Baklava: de coachingsmethodiek

Meer informatie

Clavis Consulting
Dr. Gürkan Celik
Nederhoeve 8
3438 LH  Nieuwegein
info@clavisconsulting.nl
clavisconsulting.nl/

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons