ZomerOndernemer logo

Aanvrager

Stichting The New Entrepreneur

Periode

september 2016 tot december 2017

Het project ZomerOndernemer laat jongeren tussen 15 en 22 jaar (van VMBO tot en met HBO) tijdens de zomervakantie kennismaken met het ondernemerschap. De jongeren leren onder professionele begeleiding een eigen bedrijf opzetten. Met resultaat: ruim een derde van de deelnemers schrijft zich als ondernemer in bij de Kamer van Koophandel. ZomerOndernemer zal in 2016 plaats vinden in 12 regio’s in Nederland en gaat in 2017 plaats vinden in 16 regio’s in Nederland. 

 

WINNAAR NSvP CHALLENGEPRIJS 2016: volg het project via de tijdlijn op omkering.innovatiefinwerk.nl

Voor duurzaam ondernemerschap is belangrijk dat jongeren de juiste houding, kennis en vaardigheden hebben. Daarbij blijkt tevens dat maar liefst 2/3 van de bedrijven geeft de voorkeur aan sollicitanten met een ondernemende houding. Voor ruim 1/4 is het zelfs een belangrijke vereiste bij sollicitaties. Het project biedt jongeren informatie die ze kan helpen bij het maken van keuzes. Zij zullen zelf ervaren hoe het is om in de schoenen van een ondernemer te staan en gedwongen worden om hun talenten aan te boren om tot succesvolle oplossingen te komen. Ze zullen meer vertrouwen, initiatief en zelfredzaamheid ontwikkelen en een nieuw netwerk opdoen die essentieel kan zijn bij de start van hun onderneming of bij het vinden van een baan. Veel bestaande projecten zijn gericht op activiteiten binnen het onderwijs. Dit project is juist gericht om praktijkervaring buiten het onderwijs op te doen.

Probleemanalyse

Ruim 130.000 jongeren van 15 tot 25 jaar zijn momenteel op zoek naar werk. Dit is bijna 16% van de beroepsbevolking in deze leeftijdsgroep, tegen 8,3% in 2008. Natuurlijk bevat de groep ook jongeren die ‘slechts’ op zoek zijn naar een bijbaan naast de studie, maar daar is weer tegenin te brengen dat noodgedwongen (kleinschalig) ondernemerschap en jongeren die zich niet langer aanbieden op de arbeidsmarkt niet in de cijfers worden meegerekend. We hebben dus te maken met een serieus maatschappelijk probleem. De hoge jeugdwerkloosheid is een logisch gevolg van de flexibilisering van onze arbeidsmarkt. In de afgelopen tien jaar zijn met name jongeren steeds vaker via flexibele aanstellingen gaan werken en juist werkenden met dit type banen worden als eerste ontslagen bij economische stagnatie.
De economische conjunctuur is de tweede oorzaak die direct verband houdt met de hoge jeugdwerkloosheid. Recente schoolverlaters hebben vooral door een gebrek aan werkervaring slechte perspectieven op een beperkt aantal banen. Voorlopig wijzen de tekenen niet op spoedig economisch herstel en volgens de internationale arbeidsorganisatie ILO zijn de vooruitzichten voor een grote groep nieuwe schoolverlaters op middellange termijn negatief.
Aandacht schenken aan de vraagzijde van de economie draagt effectief bij aan het tegengaan van problemen op de arbeidsmarkt, maar dit schept nog niet direct banen voor de jeugd die nu aan de kant staat of spoedig baanloos dreigt te worden. Het enige devies is: blijf bezig! Via vrijwilligerswerk, door tijdelijk beneden je scholingsniveau te werken of door in het geval van een onderscheidend idee een eigen onderneming te starten.

ZomerOndernemer heeft twee doelstellingen:

  1. Jongeren kennis laten maken met het ondernemerschap
  2. Het ontwikkelen van een ondernemende(r) mindset bij jongeren

Het project biedt jongeren de mogelijkheid om een actieve rol te spelen in de eigen leefomgeving. Door de opzet van het creatieve programma stimuleren de deelnemers elkaar tot het denken buiten gangbare grenzen tot uitproberen en leren. Zodat ze na deelname over een palet aan mogelijkheden beschikken en een netwerk hebben opgebouwd. Hierdoor kan de positie van jongeren in de samenleving verbeterd worden en hun maatschappelijke kansen vergroot worden. Naast het bieden van carrièreperspectief stelt dit project zich ook ten doel jongeren de ondernemersgeest bij te brengen en/of verder te ontwikkelen. Niet alle deelnemers aan het project worden in de toekomst ondernemers. Maar een ondernemende houding bij werknemers in andere arbeidssituaties is ook een enorme pré. Tevens streeft het project naar het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van jongeren.

Veel bestaande projecten zijn gericht op activiteiten binnen het onderwijs. Het project ZomerOndernemer is juist gericht het ondernemerschap en ondernemend gedrag buiten het onderwijs bij jongeren te vergroten. ZomerOndernemer is een mooie invulling van de benodigde loopbaanvaardigheden en daarmee als een praktijkgerichte aanvulling op de taak van het onderwijs. Daarbij pakt het project een sociaal maatschappelijk probleem aan.

LEES MEER:
Bijeenkomst De ZomerOndernemer Arnhem, een kijkje achter de schermen. 
Interview met initiatiefnemers Harry Bakker en Peter Filius
Tijdlijn: wat gebeurt er allemaal binnen het project? Kijk op onze Omkeringssite

Onderwijs in Ondernemerschap - bijdragen aan het ontwikkelen van breder toepasbare toekomstskills

Meer informatie

Stichting The New Entrepreneur
Emmawijk 1
8011 CM Zwolle
Harry Bakker: tel. 06-11451073
www.zomerondernemer.nl
https://www.facebook.com/zomerondernemer 

Onderwerpen

Bijlage

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons