Aanvrager

Universiteit van Amsterdam, Rijkswaterstaat, Deloitte

Periode

maart 2022 tot juni 2023

Samen terugkeren naar (kantoor)werk: welke varianten zien we ontstaan? Naar schatting vier miljoen werkenden hebben tijdens de pandemie vanuit huis doorgewerkt. En meer dan de helft van hen verwacht ook na de pandemie meer op afstand van kantoor te kunnen blijven werken. Het ‘hybride model’ van deels op afstand en deels op de kantoorlocatie werken, is één van de grotere arbeidsinnovaties die door deze pandemie een flinke duw in de rug lijkt te krijgen. Maar hoe krijgt deze moderne manier van werken gestalte in de praktijk? Een onderzoekssubsidie van € 20.000 is beschikbaar gesteld aan een consortium van de Universiteit van Amsterdam (Hanneke Grutterink, Roy Sijbom), Deloitte (Marjolein Wevers) en Rijkswaterstaat (Sjoukje Giesing). 

Het onderzoeksproject ‘Leiden in Hybride Tijden’ stelt meerdere vragen, zoals:

  • Onderzoek toont aan dat leidinggevenden en werknemers heel verschillende beelden hebben van hun ideale werksituatie post-corona. Hoe geef je als leidinggevende samen met je teamleden zinvol en effectief vorm aan het hybride werken waarbij de teamopgave centraal staat?
  • Welke stappen dienen er genomen te worden om de eisen van de (team)opgave te matchen met de behoeften en wensen van zowel individu als leidinggevende? Anders gezegd, hoe kun je binnen de gestelde kaders als leidinggevende maatwerk bieden voor teams om hybride te werken?
  • Onderzoek toont daarnaast het belang aan van communicatie, inspraak en procedurele rechtvaardigheid bij organisatieveranderingen. Hoe kan een leidinggevende de dialoog hierover organiseren bij de terugkeer naar het werk? Middels dit actieonderzoek willen we meer inzicht geven over hoe we leidinggevenden (en dus organisaties) kunnen helpen het gesprek aan te gaan met hun medewerkers/team over hun behoeftes, wensen en eisen post-corona.
  • Welke rol spelen leiderschapsgedragingen bij het uiteindelijk vormgeven van het hybride werken? Functionele leiderschapsgedragingen houden bestaande normen en waarden in stand, terwijl meer visionaire leiderschapsgedragingen veranderingen in bestaande normen en waarden kunnen bewerkstelligen.
  • Hoe zorg je dat je elkaars perspectieven blijft begrijpen en van daaruit tot aanpassingen komt in de (maatwerk)afspraken omtrent het hybride werken?

 
De uitdaging in het vormgeven van het hybride werken is om zowel individuele als teambehoeften mee te laten wegen. Werken doen we niet alleen, maar we hebben wel allemaal onze eigen persoonlijke wensen qua online/offline aanwezigheid. De hybride maatwerkpuzzel die op grote schaal gelegd moet worden is een regelrechte uitdaging die we niet eerder in deze omvang hebben gezien.
Het winnende voorstel kiest voor actieonderzoek om samen met medewerkers, teams en leidinggevenden inzicht te krijgen wat zij moeten bespreken en van elkaar nodig hebben om samen hun werk goed te kunnen doen.

Meer informatie

Projectleiders vanuit Universiteit van Amsterdam: Hanneke Grutterink, Roy Sijbom
 

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons