CurrentWerkt - Current App afbeelding

Aanvrager

Hilal Makhoukhi (CurrentWerkt)

Periode

juli 2021 tot december 2022

Het bestaande bedrijf CurrentWerkt! begeleidt mensen met een justitieel verleden of detentieachtergrond naar werk en een zelfstandig inkomen. In toenemende mate worden er door bedrijven ook tijdelijke klussen aangeboden, die in de bestaande constructie niet konden worden opgepakt. Via het nog op te zetten CurrentFlex! kunnen losse opdrachten geklusterd worden tot een duurzaam arbeidstraject. Hiertoe worden teams van werkzoekenden geformeerd die op het terrein van verhuizen, horeca, onderhoud/bouw en schoonmaak op reguliere klussen en spoedklussen inzetbaar zijn. De kandidaat wordt binnen een team met medekandidaten begeleid door een leermeester en een coach (95% ervaringsdeskundigen) zodat deze op meerdere werkterreinen ervaring op kan doen en ook via tijdelijke en korter durende klussen uit de uitkering kan worden geholpen.

Daarbij vindt een stevige ondersteuning plaats om te zorgen dat de werkzoekenden opgeleid en ingewerkt worden, altijd terecht kunnen in de Werkplaats (ook als er geen klus is) en ook administratief ontzorgd worden. De werkbegeleider formeert het team en zorgt dat vraag en aanbod gecombineerd worden. Via een nog te ontwikkelen app kan de werkzoekende zien welke klussen er klaar staan en interesse kenbaar maken; gewerkte uren worden automatisch verrekend met de uitkering.

 

Meer informatie

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons