Aanvrager

TNO

Periode

januari 2012 tot december 2013

Onder de noemer ‘job engineering’ verkent een NSvP-TNO leernetwerk een breed palet aan baanoplossingen die bijdrage aan ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en kansen op de arbeidsmarkt. Job crafting stelt de vraag in hoeverre een werknemer de ruimte in de eigen baan op een nieuwe manier kan aanwenden om het werk optimaal te laten aansluiten op individuele wensen en vermogens. Diezelfde vraag kan maatschappelijk ook breder worden gesteld naarmate de roep om arbeidsmarktvernieuwingen groter wordt. Dan hebben we het over job engineering. 

 

1e bijeenkomst: combinatiebanen

In de eerste leernetwerkbijeenkomst was er aandacht voor de ‘combinatiebaan’ waarbij iemand twee of meer banen combineert. Ongeveer 7% van de Nederlandse werknemers geeft aan meerdere banen te combineren (Eurostat, 2012). Wat de mogelijke voordelen van een combinatiebaan zijn, was een van de discussievragen tijdens de bijeenkomst. Leernetwerkleden zagen verschillende voordelen van combinatiebanen voor duurzame inzetbaarheid.

Lees hier het hele verslag van deze bijeenkomst.

 

2e bijeenkomst: springplankbanen

In maart 2013 kwam het leernetwerk bijeen om de mogelijkheden van springplankbanen te bediscussiëren. Welke aanpakken maken het mogelijk om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld langdurig werklozen, wajongers, arbeidsgehandicapten, een springplank te bieden naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt? Wat zien werkgevers als obstakels en hoe zijn deze mogelijk te overwinnen?

Lees hier het hele verslag van deze bijeenkomst.

3e bijeenkomst: langer doorwerkbanen

In juni 2013 discussieerden de experts uit wetenschap en praktijk over (langer) doorwerkbanen. Wat zijn de kenmerken van deze leeftijdsbewuste banen die werknemers in staat stellen gezond en productief door te kunnen werken tot aan hun pensioen of langer?

Lees hier het hele verslag van deze bijeenkomst.

 

4e bijeenkomst: ontwikkelbanen

In oktober 2013 verkenden de deelnemers aan het leernetwerk Job Engineering de constructies van ontwikkelbanen. Wat zijn de kenmerken van banen of smart job waarin ontwikkeling van medewerkers is ingebouwd. Hoe is ook zonder beroep te doen op formele opleiding en cursussen toch ontwikkeling te stimuleren?

Lees hier het hele verslag van deze bijeenkomst. 

5e bijeenkomst: duurzame flexbanen

Hoe geef je vorm aan duurzame flexibiliteit in de driekhoeksverhouding tussen inlener, uitzender, flexkracht. Wat zijn dan goede voorbeelden? Wat vraagt dit van alle spelers op de flexmarkt? Welke nieuwe rol is er weggelegd voor uitzenders op de arbeidsmarkt van de toekomst? In december 2013 kwam het leernetwerk bijeen om constructies van duurzame flexbanen te verkennen.

Lees hier het hele verslag van deze bijeenkomst.

Meer informatie

TNO
Luc Dorenbosch
Polarisavenue 151
2132 JJ  Hoofddorp
 

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons