Stichting Floreo

Aanvrager

Stichting Floréo

Periode

oktober 2018 tot oktober 2019

Sterke Punten Aanpak

Tegen de achtergrond van het nijpende lerarentekort en gepersonaliseerd leren wil Stichting Floréo - een samenwerking van zes basisscholen in de regio Rijnmond - een SterkePuntenAanpak ontwikkelen waarmee de kwaliteiten van de 141 medewerkers en leerkrachten beter zichtbaar zijn en beter worden benut. De aanpak heeft een inbedding in een al lopende aanpak gericht op waarderend leiderschap. Met een participatieve benadering wordt toegewerkt naar een situatie waarbij leerkrachten vaker bij elkaar gaan kijken, meer samen lesgeven, of samenwerken met andere buurscholen.

In twee pilotsituaties wordt onderzocht wat de aanpak oplevert voor zowel individueel als collectief leren en ontwikkelen. De kennis wordt overdraagbaar gemaakt voor andere schoolbesturen. Sterk in de voorgestelde aanpak is de maatschappelijke relevantie, de participatieve benadering, de betrokkenheid van 141 medewerkers en de inbedding in de organisatie waar los van deze challenge en aanpak ook de directeuren getraind worden in waarderend leiderschap. 

 

Aanpak

Stichting Floréo wil medewerkers uitdagen om alle kinderen te laten profiteren voor hun ontwikkeling van alle kwaliteiten van alle medewerkers. Daarvoor is het nodig ieders kwaliteiten zichtbaar te maken en beter te benutten zodat zowel de medewerkers, de leerlingen als het bestuur als geheel er beter van worden. Een andere wens is om meer samenhang te creëren tussen medewerkers in en vooral tussen de scholen. 
In het schooljaar 2018-2019 zal met name aandacht uitgaan naar de activiteiten:

A. Kwaliteiten medewerkers in beeld.
Activiteiten:

  • Begeleiden startsessies om sterke punten te benoemen en ontwikkelvragen te formuleren;
  • Individuele begeleiding/coaching om te komen tot leeractiviteiten of diepere inzichten;
  • Met specifieke werkvormen stimuleren van benoemen kwaliteiten en leerervaringen.

B. Kwaliteiten samenbrengen en samen leren. 
Activiteiten:

  • Begeleiden reflectiebijeenkomsten met behulp van verschillende werkvormen; 
  • Verbinden van kwaliteiten en ontwikkelvragen (binnen schoolteams of tussen scholen), bijvoorbeeld in overleg met directeuren.

Algemeen:

  • Met de SterkePuntenAanpak verbinden van relevante literatuur, werkvormen en ervaringen van andere scholen met anders organiseren, samen leren of leidinggeven aan veranderingen; 
  • Regiegroep en begeleider monitoren de voortgang en aanpassing.

 

Meer informatie

Het kennisverslag, opgesteld door Floréo en Interventures, is hier te lezen.

Volg dit project via de tijdlijn op de NSvP Omkeersite!

Thea Schouten – Stichting Floréo
Stichtingfloreo.nl

Martine Maes – Interventures
Interventures.nl

Onderwerpen

Bijlage

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons