Aanvrager

Universiteit Twente

Periode

oktober 2018 tot oktober 2019

Cruciaal Talent voor Cruciale Posities: een gedifferentieerde talent management aanpak in academia

 

Met een brede benadering gebaseerd op actieonderzoek wil de Universiteit Twente voor de 3.000 medewerkers een ‘talentpool’ ontwikkelen. Deze ‘pool’ moet talenten van medewerkers en posities verbinden en een lerende omgeving creëren voor talent management. De aanpak leidt onder meer tot een UTwente-breed geaccepteerde omschrijving van talent, specifieke instrumenten voor leidinggevenden om talent te identificeren en begeleiden, en 'pools' van talenten. De aanpak moet bijdragen aan versterking van de internationale positie van Universiteit Twente, voorkomen dat talent de universiteit vroegtijdig verlaat en uiteindelijk een 'fair talent based reward system' mogelijk maken.
Interessant aan het voorstel is de aanpak van actieonderzoek, de organisatie-brede benadering en de mogelijkheid om de kennis te delen met andere universiteiten/HR-professionals.
 

Beoogde uitkomst

Door het ontwikkelen van een gedifferienteerde ‘pool-based’ talent management aanpak op de Universiteit Twente (UT) willen ze bereiken:
1) een UT breed geaccepteerd omschrijving van talent,
2) UT specifieke instrumenten voor leidinggevenden om talent te identificeren en begeleiden,
3) ‘pools’ van UT-brede talenten, en
4) ‘pools’ die fungeren als lerende omgevingen voor talenten om te kunnen excelleren.
Deze aanpak is cruciaal en urgent om
a) te komen tot een ‘fair talent based reward system’,
b) te voorkomen dat talent de universiteit verlaat en
c) te voorkomen dat de UT niet in staat is om op kwaliteit internationaal te concurreren.
Een gedifferienteerde ‘pool-based’ talent management aanpak zal de UT in staat stellen om zichzelf sterker te positioneren op de internationale arbeidsmarkt (‘employer branding’).

 

Aanpak

De aanpak zal actie-onderzoek gebaseerd zijn met als doel om evidence based UT beleid en instrumenten te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan de UT strategie in onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie. Actie onderzoek bestaat uit 5 stappen:
1. probleemidentificatie "wat en wie is UT talent?" (individuele interviews met key stakeholders op alle niveaus en volle breedte van de organisatie)
2. diagnose en eerste analyse (om een talent identificatie map te ontwikkelen)
3. ontwerp van oplossing - (gebaseerd op uitkomsten stappen 1 en 2 het ontwerpen van een UT specifieke pool-based talent management aanpak. Integratie met bestaande talent- en HR-instrumenten. Documentanalyse en feedback gesprekken met stakeholders. Resultaat: map van talent pools)
4. externe validatie van map van talent pools (Ministerie van OCW en NWO)
5. ontwerp van UT specifieke talent management instrumenten voor leidinggevenden en vakgroepvoorzitters en implementatiegesprekken met stakeholders
6. presentatie van finale resultaten

De aanpak is voor UT-medewerkers, leidinggevenden, HR-professionals en UT-bestuur en moet het verschil gaan maken voor alle ongeveer 3.000 UT-ers. Deze nog te ontwerpen aanpak kan vervolgens op andere universiteiten worden ingezet.

Meer informatie

Volg de tijdlijn van dit project op de NSvP Omkeersite

Universiteit Twente
Vakgroep HRM
Tanya Bondarouk, hoogleraar HRM
tel. 053 - 489 3666
https://www.utwente.nl/en/bms/hrm/staf/bondarouk/ 

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons