Employability, Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit zijn de centrale thema’s van de publicatie die verscheen naar aanleiding van de praktijkdag van de EAWOP conferentie in Maastricht, een internationale onderzoeksconferentie waarbij meer dan 1000 arbeids- en organisatiepsychologen elkaar ontmoeten. Het NIP en de NSvP sloegen de handen ineen om de wetenschappelijke kennis verder te brengen naar de praktijk, want om met David Guest te spreken: kennisontwikkeling zonder toepassing in de praktijk is als een wandeling op één been: je komt er niet ver mee!

Wandeling op één been

David Guest, hoogleraar HRM aan het King’s College in Londen,  onderstreept het belang van de HRM professionals voor het verspreiden en toepassen van nieuw ontwikkelde kennis. Kennisontwikkeling zonder toepassing in de praktijk is als een wandeling op één been: je komt er niet ver mee. Datzelfde geldt voor toepassing zonder fundering in de praktijk. Daarom is het van belang dat praktijkmensen toegang hebben tot onderzoeksuitkomsten en die op een goede manier kunnen vertalen naar de vragen die er leven in hun organisatie. Als voorbeeld noemde David Guest onderzoeksuitkomsten die grote invloed hebben gehad op de HRM-praktijk in organisaties:

 • Participatie bij beslissingen verhoogt committent en draagvlak bij de uitvoering van besluiten;
 • Eerlijke procedures hebben invloed op betrokkenheid en motivatie;
 • Uitdagend werk leidt tot hogere productiviteit en tevredenheid;
 • Volledig benutten van menselijk potentieel/skills leidt tot betere arbeidsprestaties;
 • Goede arbeidsverhoudingen leiden tot meer werkplezier;
 • Baanonzekerheid leidt tot stress;
 • Goalsetting leidt tot motivatie;
 • Veiligheidsklimaat leidt tot minder ongelukken;
 • Organisatiesteun vermindert stress.

Kennis van beide werelden

Pilotprojecten spelen een belangrijke verbindende rol tussen theorie en praktijk. Het zijn experimenten in organisaties die helpen om de vertaalsag van wetensschap naar praktijk op een goede manier te maken. Tijdens de praktijkdag stonden verschillende van deze pilotprojecten centraal:

 • Hoe werk je aan een tweede loopbaan bij de brandweer?
 • Hoe zorg je voor vitaliteit in het onderwijs?
 • Wat is bepalend voor duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers?
 • Hoe kun je door middel van Jobcrafting de motivatie van medewerkers vergroten?
 • Wat is ervoor nodig om meer Wajong'ers aan het werk te krijgen?
 • Hoe kan je met I-deals en maatwerkafspraken de employability vergroten?
 • Wat is de toegevoegde waarde van e-coaching op inzetbaarheid en vitaliteit?

Inspiratie voor samenwerking

In de bundel Vitaliteit en Inzetbaarheid, voorbeelden van vernieuwende initiatieven wordt verslag gedaan van de openingstoespraak van David Guest. Ook zijn er artikelen te vinden die inhoudelijk inzicht geven in de resultaten die de pilotprojecten hebben opgeleverd.

Onderwerpen

Bijlage

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons