Werken in Netwerken, WIN

Aanvrager

Werken in Netwerken

Periode

september 2016 tot december 2017

Nederland ontwikkelt zich tot een lerende economie, een economie die vaardig weet in te spelen op een veranderende wereld. Duurzaamheid, participatie en eigenaarschap zijn daarvoor de kernwaarden”, zo stelde de WRR al in 2013.Deze ontwikkeling is in volle gang, maar wordt nog onvoldoende herkend en aangegrepen als een kans op positieve verandering. Werken in Netwerken (WIN) wil laten zien dat het anders kan: zij creëren met hun project een nieuw perspectief op werk. In deze Challenge bundelen de projectpartners hun krachten en tonen aan wat het belang is van informeel leren via nieuwe vormen van werken in de nieuwe economie. Hiermee dragen ze bij aan de ontwikkeling van een circulaire arbeidsmarkt waarin mensen naar vermogen hun talenten inzetten, ongeacht leeftijd, diploma of CV.

De Challenge Natuurlijk Werken realiseert een werkende praktijkcase waarin jongeren ervaren hoe de nieuwe economie werkt en hoe zij zich daarin op een natuurlijke, informele manier kunnen blijven ontwikkelen, online en offline. Hierdoor vergroot de kans op werk nu en in de toekomst aanzienlijk. De betrokken partners Seats2Meet, Part-up, WIN en Stichting Mooi stellen daarvoor bestaande voorzieningen, ervaring en netwerk beschikbaar.

Met de NSvP ChallengePrijs 2016

  • Krijgen vijftig jongeren de kans om zichzelf te ontwikkelen als professional in de nieuwe economie;
  • Stellen we via onderzoek vast wat het effect is voor hun positie en kansen op de arbeidsmarkt;
  • Vergroot de data die dit oplevert de kans op opschaling en
  • Krijgen daarmee de wetenschap en politiek de benodigde input die nodig is voor hervormingen van de arbeidsmarkt

Bekijk de voortgang van dit project via de tijdlijn van WIN op onze Omkeringssite.

LEES MEER:

De meeste jongeren doen één ding tegelijk, interview met Irmgard Bomers
Praktische kennismaking met de toekomst van werk - "Natuurlijk werken, stap uit het keurslijf"

 

Meer informatie

WIN Recept
Irmgard Bomers, initiatiefnemer en smaakmaker WIN
Postbus 32353
2503 AB  DEN HAAG
Tel. 070 - 33 16 116
www.werkeninnetwerken.nl

Onderwerpen

Bijlage

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons