LaNSCO

Aanvrager

LaNSCO (Jessica de Ruijter, Marcel Keyser)

Periode

juli 2021 tot december 2022

Een online platform waarop alle sociale coöperaties hun diensten en producten kunnen aanbieden. Dát is LaNSCO United, een initiatief van het Landelijk Netwerk voor Sociaal Coöperatief Ondernemerschap. Met een platform wordt het aanbod van sociale coöperaties overzichtelijk in beeld gebracht en worden bedrijven en particulieren die bewust en sociaal willen inkopen, geholpen om geschikt aanbod te vinden.

Sociale corporaties zijn een relatief nieuw en groeiend fenomeen: vorig jaar waren er 20 nu zijn er 25. Het is een innovatieve constructie die het mogelijk maakt voor leden om met behoud van uitkering te ondernemen en te investeren in hun bedrijfje. Er zijn nu ruim 170 mensen lid van een sociale coöperatie - vaak hebben zij door verschillende oorzaken (psychische kwetsbaarheid, lichamelijke beperking, taalachterstand) geen betaalde baan en komen ze ook na verschillende trajecten van de gemeenten niet verder. Sociale coöperaties profileren zich vooral lokaal en hebben contacten met lokale opdrachtgevers. Met een pilot wordt onderzocht hoe een platform het aanbod (producten en diensten van sociale coöperaties) en de vraag (opdrachten van organisaties) samenbrengt. Door vraag en aanbod ook via een landelijk platform te koppelen kan een grotere groep opdrachtgevers worden bereikt, kunnen leden met gelijksoortige producten samenwerken aan grotere opdrachten, van elkaar leren en werk dat blijft liggen overnemen.

De begeleiders van de sociale coöperaties spelen een belangrijke rol in het aannemen en verdelen van werk en het waarborgen en afleveren van producten en diensten.

De werkzaamheden worden via een landelijk platform in beeld gebracht en verdeeld in acht categorieën: catering, marketing/communicatie, gezondheid/coaching, financieel/administratief, kunst/cultuur, ambacht/decoratie, overige diensten. Hierdoor is het aanbod van de sociale coöperaties overzichtelijk in beeld gebracht en worden bedrijven en particulieren die bewust en sociaal willen inkopen, geholpen om geschikt aanbod te vinden.

In december 2021 komt het platform met een eerste, beperkte testversie voor een aantal sociale coöperaties. Stap voor stap zal het platform verder worden uitgebouwd.

Meer informatie

Marcel Keyser (projectleider van LaNSCO United) en Jessica de Ruijter: https://lansco.nl/het-team/ 
e-mail: info@lansco.nl 
Website: lansco.nl

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons