Aanvrager

Vrije Universiteit Amsterdam, Janneke Oostrom

Periode

oktober 2019 tot december 2020

Accepteren sollicitanten de oordelen op basis van nieuwe recruitment-technologie meer of minder dan het menselijk oordeel van bijvoorbeeld een selectiepsycholoog? Het project zal bestaan uit een experiment naar de beoordeling van de geschiktheid voor een management-traineeship. Reageren sollicitanten anders als de match wordt gemaakt door een mens een of door AI, waarbij het algoritme wordt toegepast op LinkedIn-profielen en video-interviews? En maakt het daarbij uit of men uiteindelijk geschikt of ongeschikt wordt bevonden? In twee deelstudies zullen de acceptatie van (positieve en negatieve) AI-oordelen vergeleken worden met de acceptatie van menselijke oordelen. Uitkomsten zijn relevant voor een beter begrip over hoe (jonge) sollicitanten het vinden als AI een oordeel vormt over de geschiktheid van een mens. 

Het onderzoek moet uitwijzen in welke mate het gebruik van AI bij selectiebeslissingen de reacties van sollicitanten beïnvloedt. Daarnaast zal blijken of er hierbij onderscheid gemaakt moet worden tussen een positieve of een negatieve uitslag. 
 

Lees hier het artikel over de uitkomsten van het onderzoeksproject: Hoe ervaren sollicitanten de inzet van AI in selectieproces?
De onderzoeksrapportage is hier te downloaden als pdf

Meer informatie

Dr. Janneke Oostrom
Vrije Universiteit Amsterdam
vu.nl

Dr. Djurre J. Holtrop
Future of Work Institute,
Curtin University, Perth, Australië
futureofworkinstitue.com.au

Prof.dr. Reinout de Vries
UD Experimentele en Toegepaste Psychologie, VU
Hoogleraar Onderwijskunde, UTwente

Ward van Breda MSc
Sentimentics softwareontwikkeling
sentimentics.com
 

Onderwerpen

Bijlage

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons