Aanvrager

Vrije Universiteit Amsterdam, Janneke Oostrom

Periode

oktober 2019 tot december 2020

Accepteren sollicitanten de oordelen op basis van nieuwe recruitmenttechnologie meer of minder dan het menselijk oordeel van bijvoorbeeld een selectiepsycholoog? Het project zal bestaan uit een experiment naar de beoordeling van de geschiktheid voor een management-traineeship. Reageren sollicitanten anders als de match wordt gemaakt door een mens een of door AI, waarbij het algoritme wordt toegepast op LinkedIn-profielen en video-interviews? En maakt het daarbij uit of men uiteindelijk geschikt of ongeschikt wordt bevonden? In twee deelstudies zullen de acceptatie van (positieve en negatieve) AI-oordelen vergeleken worden met de acceptatie van menselijke oordelen. Uitkomsten zijn relevant voor een beter begrip over hoe (jonge) sollicitanten het vinden als AI een oordeel vormt over de geschiktheid van een mens. 

Het onderzoek moet uitwijzen in welke mate het gebruik van AI bij selectiebeslissingen de reacties van sollicitanten beïnvloedt. Daarnaast zal blijken of er hierbij onderscheid gemaakt moet worden tussen een positieve of een negatieve uitslag. 
 

Meer informatie

Dr. Janneke Oostrom
Vrije Universiteit Amsterdam
vu.nl

Dr. Djurre J. Holtrop
Future of Work Institute,
Curtin University, Perth, Australië
futureofworkinstitue.com.au

Prof.dr. Reinout de Vries
UD Experimentele en Toegepaste Psychologie, VU
Hoogleraar Onderwijskunde, UTwente

Ward van Breda MSc
Sentimentics softwareontwikkeling
sentimentics.com
 

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons