Periode

september 2023 tot juni 2024

Onze samenleving is kwetsbaar, zeker in tijden van personeelsschaarste. Veel werkenden voelen de urgentie om werk te doen dat er écht toe doet. Werkgevers en andere partijen zoeken naar mogelijkheden om meer en breder met elkaar samen te werken om nog grotere tekorten in maatschappelijk cruciale sectoren (bv. zorg, onderwijs, defensie) te voorkomen. Maar samen optrekken in het bredere collectieve belang is nog niet vanzelfsprekend. In het NSvP-leernetwerk ‘Werken in Breder Belang’ werden de kansen samen met werkgevers, werkenden, aanjagers en andere partijen in kaart gebracht en verder verpakt in een concrete actieplaat en toolbox. 

 

De NSVP was de initiatiefnemer om een leernetwerk op te starten waarin sector-overstijgend van elkaar geleerd kon worden hoe je werken in breder belang kunt stimuleren en faciliteren. Hiervoor zijn we de samenwerking aangegaan met drie aanjagers vanuit defensie (Milou Grijpink), zorg (Patrick Schrooten) en onderwijs (Ellen Koop). Tussen oktober 2023 en maart 2024 zijn drie bijeenkomsten georganiseerd met verschillende stakeholders:

  • Projectleiders van initiatieven die werken in breder belang mogelijk maken (ook wel ‘de aanjagers genoemd’)
  • Werkgevers die werken in breder belang mogelijk maken
  • Professionals die zelf werken in breder belang 

 

Uitkomsten
Bij iedere bijeenkomst werd live meegetekend welke stimulerende en belemmerende factoren aan bod kwamen. Er werden ook vier filmpjes gemaakt vanuit verschillende perspectieven (aanjagers, werkgevers, professionals, initiatiefnemers). Tevens werd er een verslag van iedere bijeenkomst gemaakt. Na afloop van deze bijeenkomsten hebben we de inzichten geïntegreerd en verwerkt in deze actieplaat en toolbox

 

Hieronder vier perspectieven van verschillende deelnemers van het leernetwerk:

Leernetwerk Werken in Breder Belang - de aanjagers (deel 1 van 4)

 

Leernetwerk Werken in Breder Belang - de initiatiefnemers (deel 2 van 4)

 

Leernetwerk Werken in Breder Belang: - de werkgevers (deel 3 van 4)

 

Leernetwerk Werken in Breder Belang - de professionals (deel 4 van 4)

 

Meer informatie

Luc Dorenbosch – programma manager bij de NSVP en auteur van het boek Tweebaans Werk

Milou Grijpink – mede-bouwer van het HR ecosysteem bij Defensie

Patrick Schrooten – betrokken bij de oprichting van de Nationale Zorgreserve

Ellen Koop – projectleider van een onderzoeksproject naar ervaringen van hybride docenten en hun werkgevers

Onderwerpen

Bijlage

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons