Aanvrager

Kennisland

Periode

augustus 2014 tot november 2014

Samenvatting/achtergrond:
Het onderwijspioniersprogramma (OP) is in 2009 van start gegaan en helpt leraren die zelf innovatieve ideeën hebben om het onderwijs te verbeteren, om deze verder te ontwikkelen en op hun eigen school te realiseren. OP is ontstaan vanuit de overtuiging dat bevlogen leraren de ruimte en ondersteuning moeten krijgen om hun eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel, te verbeteren. Leraren die toegelaten worden tot het OP-programma krijgen een budget en ondersteuning in de vorm van Pioniers-dagen, coaching, een Pioniers-netwerk en de kans op de jaarlijkse Onderwijs Pioniers-trofee. Pionierende leraren krijgen op deze manier de gelegenheid en een podium om hun eigen werkomgeving te vernieuwen. OP wil het programma nu verduurzamen zodat leraren met innovatieve ideeën van elkaar kunnen leren zonder tussenkomst van OP.

Doel:
OP wil haar programma nu graag verduurzamen en opschalen door de opgedane kennis en ervaring van de afgelopen vijf jaar duurzamer in te zetten, uit te wisselen, te gebruiken en de delen. OP wil leraren en schoolleiding hiermee ondersteunen in hun ambitie om innovatieve ideeën te genereren, ook zonder de steun van OP.

Aanpak:
Via een online onderzoek wil OP oud-pioniers enquêteren om te achterhalen welke behoeften, middelen en materialen werken om de beschikbare kennis in de praktijk te gebruiken. Daarbij staat de volgende vraag centraal:

Hoe kunnen de organiserende projectpartners de beschikbare kennis en inzichten uit en over het programma Onderwijs Pioniers beter delen en inbedden in de werkpraktijk van scholen in het primair en voortgezet onderwijs en op het MBO?

Operationele vragen daarbij zijn:

  • Welke uitdagingen bestaan er als een leraar niet (meer) mee doet aan Onderwijs Pioniers? bv: geen geld, geen begeleiding, geen netwerk, geen aanzien, publiek, motivatie met deadlines
  • Hoe gaan we bruikbare kennis, die nu grotendeels rondwaart tussen pioniers (en op de server van Kennisland), openbaar en toegankelijk maken zodat de kennis ondersteuning biedt om zelfstandig (verder) te pionieren?

Resultaten:
Op basis van de onderzoeksbevindingen wil het OP online een kennisproduct publiceren waar alle verzamelde kennis van de leraren in de vorm van filmpjes, cartoons en verhalen nieuwe pioniers ondersteunt en stimuleert om hun school verder te vernieuwen.

Het kennisproduct krijgt de uitstraling van een werkboek inclusief veel beeldmateriaal met daarin een aantal hoofdstukken over uitdagingen met bijbehorende opdrachten en materialen van oud-pioniers die als voorbeeld dienen. Daarnaast zijn de anekdotes en verhalen van pioniers die in het werkboek worden opgenomen een inspirerend voorbeeld.

Publicatie vindt plaats via een online Pioniersgids die verspreid kan worden op bestaande platforms en mediakanalen en een interactieve website.

Meer informatie

Kennisland
Marieke Kieboom
mk@kl.nl

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons