Aanvrager

Broosz

Periode

oktober 2013 tot september 2015

Doelstelling:
Het doel van dit leernetwerk is om ‘Nieuw Organiseren pioniers’ uit verschillende sectoren en met verschillende rollen met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar kunnen inspireren en versterken om de beweging richting Nieuw Organiseren verder door te zetten en er nieuwe inzichten ontstaan voor henzelf en voor theorievorming. Bijvoorbeeld:

  • Welke kritische succesvoorwaarden zijn nodig om de ontwikkeling naar Nieuw Organiseren te ondersteunen?
  • Welke belemmeringen staan Sociale Innovatie en Nieuw Organiseren in de weg en hoe kunnen die worden weggenomen?
  • Hoe kan de ontwikkeling naar Nieuw Organiseren worden versneld en versterkt als organisaties daarvoor hebben gekozen?
  • Welke methodieken dragen bij aan die versnelling en versterking?

Achtergrond:
Veel organisaties erkennen inmiddels het belang om professionals en hun vakmanschap serieuzer te nemen, of zelfs centraal te stellen in hun visie op organiseren. En binnen veel sectoren worden kleine of majeure stappen gezet in wat te vatten is in termen van Sociale Innovatie en Nieuw Organiseren. Met deze beweging functioneert het bedrijf of de organisatie als een gemeenschap waarbij goed opgeleide vakmensen/werknemers betrokken zijn bij cruciale beslissingen en waarbij ook een ambitie richting de samenleving noodzakelijk is. In deze beweging liggen veel elementen en principes van het Rijnlands Organiseren besloten.

Bij Nieuw Rijnlands Organiseren staat het primaire proces centraal en heeft de vakman (m/v) regelruimte om zijn of haar functie goed in te vullen. Vanuit dit perspectief is de uitdaging hoe we in deze tijd de menselijke maat kunnen koppelen aan de complexiteit van vraagstukken waar bedrijven en organisaties mee te maken hebben (Peters, Weggeman, 2009).

Tegelijkertijd is er een grote druk om de bestaande wijzen van organiseren in stand te houden. Door gebrek aan kennis over alternatieven, door gebrek aan moed en durf, door eigenbelang van zittende directies en management en vaak ook door het gebrek aan weerklank van professionals die uit angst! voor hun positie of baan hun stem niet laten horen. Systemen kennen daarbij een inherente dynamiek om zichzelf in stand te houden. Meer kennis over transitie processen die organisaties hebben aan te gaan als ze kiezen voor Nieuw Organiseren is daarom uiterst relevant.

Aanpak:
Om een CoP succesvol op te zetten is het evident dat dit leerproces gefaciliteerd wordt. Om de verbinding en interactie tussen de deelnemers te intensiveren is een goede leercontext nodig. Deze
expertise brengen de professionals van Broosz in. Zij zijn betrokken (geweest) bij meerdere opdrachten waarbij de beweging naar Nieuw Organiseren en Sociale Innovatie expliciet wordt en werd nagestreefd. In de bijlage bij deze aanvraag, is een korte beschrijving te vinden van verschillende recente relevante uitgevoerde projecten bij verschillende opdrachtgevers waarin de beweging van Oud naar Nieuw Organiseren centraal stond.

Resultaten:
Concrete uitkomsten zijn het creëren en verspreiden van kennis die bijdraagt aan:

  • Kennis over condities om Nieuw Organiseren succesvol te realiseren
  • Kennis over de principes en condities om de transitie naar Nieuw Organiseren succesvol te maken

Lees hier meer over het belang van Nieuw Organiseren

Lees hier meer over de webinar ‘Pionieren met nieuw organiseren’ met Jaap Peters

Meer informatie

Broosz
Jan Smit / Georgette Kempink
Bosrand 28
6718 ZN  Ede
info@broosz.nl
0318-619236

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons