Jaarlijks reikt de NSvP David van Lennep Scriptieprijs uit aan drie jonge gedragswetenschappers. Het gaat om een prestigieuze prijs die wordt toegekend voor uitzonderlijk goede Mastertheses op het gebied van de psychologie van arbeid, werk en organisatie. Met deze prijs wil de NSvP de ontwikkeling en toepassing van de psychologie op het terrein van arbeid, beroep en organisatie ten behoeve van een menswaardige toekomst van werk wil bevorderen. Voor de auteurs, die in het begin van hun carrière staan, is de prijs een aansporing om op de ingeslagen weg door te gaan en zich in te zetten voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied. 

Hoe het werkt

Afdelingen / vakgroepen / departementen van Nederlandse universiteiten kunnen maximaal drie Mastertheses nomineren. De verantwoordelijke hoogleraar dient de MA-theses in met een begeleidende - inhoudelijke - motivatie. In aanmerking komen eindscripties met een gedegen wetenschappelijke opzet, relevante implicaties voor maatschappij en praktijk, en een originele invalshoek met een interessante omkering in benadering of uitgangspunten.

De genomineerden voor de David van Lennep Scriptieprijs 2020 staan op deze pagina:

nominaties & master theses 2020

De bekendmaking van de drie winnende Mastertheses en de prijsuitreiking vinden plaats in het voorjaar van 2021. Hierover ontvangen alle genomineerden en hun scriptiebegeleiders te zijner tijd bericht.

 

De nominaties (auteurs en mastertheses) voor de David van Lennep Scriptieprijs per jaar:

2019     2018     2017     2016     2015     

2014     2013     2012     2011     2010

 

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons