Jaarlijks reikt de NSvP David van Lennep Scriptieprijs uit aan drie jonge gedragswetenschappers. Het gaat om een prestigieuze prijs die wordt toegekend voor uitzonderlijk goede MA-theses op het gebied van de psychologie van arbeid, beroep en organisatie. De prijs is een van de middelen waarmee de NSvP de ontwikkeling en toepassing van de psychologie op het terrein van arbeid, beroep en organisatie ten behoeve van een menswaardige toekomst van werk wil bevorderen. Voor de auteurs, die in het begin van hun carrière staan, is de prijs een aansporing om op de ingeslagen weg door te gaan en zich in te zetten voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied. 

De nominaties voor de David van Lennep Scriptieprijs 2018 staan hier.  Wie zijn de drie meest recente winnaars van de David van Lennep Scriptieprijs? De bekendmaking en prijsuitreiking heeft plaatsgevonden tijdens het OmkeerEvent op 18 juni 2019 in Utrecht.

Kijk hier voor informatie over de drie prijswinnende mastertheses.

 

Hoe het werkt

Afdelingen / vakgroepen / departementen van Nederlandse universiteiten kunnen maximaal drie Mastertheses nomineren. De verantwoordelijke hoogleraar dient de MA-theses in met een begeleidende - inhoudelijke - motivatie. In aanmerking komen MA-theses met een gedegen wetenschappelijke opzet, relevante implicaties voor theorie en praktijk, en een originele invalshoek met een interessante omkering in benadering of uitgangspunten; waarbij een originele onderzoeksmethodiek wordt gewaardeerd. Het indienen van Mastertheses voor de David van Lennep Scriptieprijs kan tot uiterlijk 15 december 2018. In aanmerking komen scripties die in het daaraan voorafgaande studiejaar (september ’17 - september ’18) zijn geschreven.
De NSvP ontvangt de genomineerde scripties met de begeleidende motivatie zowel digitaal (info@nsvp.nl) als in viervoud op papier. Een onafhankelijke jury van experts uit het vakgebied beoordeelt de scripties.

De papieren scripties kunnen worden verzonden naar:

NSvP
t.a.v. David van Lennep Scriptieprijs
Rijnkade 88
6811 HD  ARNHEM

De prijs

De prijs bedraagt € 3.500 voor elke prijswinnaar. De universitair begeleiders strijden vooral om de eer. De sectie die de student heeft begeleid, krijgt een financiële beloning van € 1.500. De bekendmaking van de drie winnende MA-theses en de daadwerkelijke prijsuitreiking vinden plaats op een nog nader bekend te maken datum in de eerste helft van 2019. Hierover ontvangen de genomineerden te zijner tijd bericht.

 

Bekijk de nominaties van vorige jaren

2017     2016     2015     2014     

2013     2012     2011     2010

 

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons