Jaarlijks reikt de NSvP David van Lennep Scriptieprijs uit aan drie jonge gedragswetenschappers. Het gaat om een prestigieuze prijs die wordt toegekend voor uitzonderlijk goede Mastertheses op het gebied van mens, werk en organisatie. Deze Scriptieprijs is één van de manieren waarop de NSvP bijdraagt aan de innovatie op het terrein van de psychologie van arbeid, beroep en organisatie. Alleen de beste theses worden door de universiteiten genomineerd voor de prijs. Deze theses hebben, zo blijkt uit ervaring, ontegenzeggelijk een maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie. Voor de auteurs, die in het begin van hun carrière staan, is de prijs een aansporing om op de ingeslagen weg door te gaan en zich in te zetten voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied.
De David van Lennep Scriptieprijs, genoemd naar de grondlegger van de NSvP, werd voor het eerst uitgereikt in 1997. De scriptieprijswinnaars ontvangen een geldbedrag van respectievelijk € 2.000, € 1.500 en € 1.000. Een onafhankelijke jury beoordeelt de genomineerde scripties en bepaalt welke drie mastertheses de scriptieprijs winnen. 

 

De genomineerden en hun scripties van de David van Lennep Scriptieprijs 2022 >> kijk hier

 

Hoe het werkt - indienen scripties

Afdelingen / vakgroepen / departementen van Nederlandse universiteiten kunnen maximaal 3 mastertheses nomineren. De verantwoordelijke hoogleraar dient de MA-theses in met een begeleidende - inhoudelijke - motivatie. In aanmerking komen eindscripties geschreven in het collegejaar 2020-2021, met een gedegen wetenschappelijke opzet, relevante implicaties voor maatschappij en praktijk, en een originele invalshoek met een interessante omkering in benadering of uitgangspunten. Op dit moment kunnen geen scripties meer worden ingediend (sluitingsdatum 18 december 2021).

We ontvangen ze graag per e-mail (info @ nsvp.nl) én 2 exemplaar per papieren post:

NSvP
t.a.v. David van Lennep Scriptieprijs
Rijnkade 88
6811 HD  ARNHEM

 

De prijsuitreiking

De bekendmaking van de winnaars en de daadwerkelijke prijsuitreiking vindt plaats tijdens een symposium op vrijdag 8 april 2022. Voorafgaand aan de bekendmaking is de 2e David van Lennep Keynote, door Saskia Nijs: "Want de toekomst van werk gaat niet over werk!"
Locatie: Auditorium in Rozet Centrum te Arnhem. Kijk voor programma en informatie >> DvL Keynote

 

Vorige edities

De winnaars van de David van Lennep Scriptieprijs 2021 zijn:
1e prijs Marjolein Jonker (UvA)
2e prijs Janice Odijk (EUR) 
3e prijs Sarina Verwijmeren (EUR).

Lees hier meer over de winnende scripties.

Meer lezen over de eerdere genomineerden en winnaars, zie >> artikelen over David van Lennep scriptieprijs 

 

De genomineerde scripties voor de David van Lennep Scriptieprijs per jaar:

2020     2019     2018     2017     2016    

2015     2014     2013     2012     2011     

 

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons