Jaarlijks reikt de NSvP David van Lennep Scriptieprijs uit aan drie jonge gedragswetenschappers. De prijs toegekend aan uitzonderlijk goede Mastertheses op het gebied van mens, werk en organisatie. Alleen de beste theses worden door de universiteiten genomineerd voor de prijs. Deze theses hebben, zo blijkt uit ervaring, ontegenzeggelijk een maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie. Voor de auteurs, die in het begin van hun carrière staan, is de prijs een aansporing om op de ingeslagen weg door te gaan en zich in te zetten voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied.
De David van Lennep Scriptieprijs, genoemd naar de grondlegger van de NSvP, werd voor het eerst uitgereikt in 1997. Het is één van de manieren waarop de NSvP bijdraagt aan de innovatie op het terrein van de psychologie van mens, arbeid, en organisatie. Een onafhankelijke jury beoordeelt de genomineerde scripties en bepaalt welke drie mastertheses de scriptieprijs winnen. De scriptieprijswinnaars ontvangen een geldbedrag van respectievelijk € 2.000, € 1.500 en € 1.000. 
 

De winnaars van de David van Lennep Scriptieprijs 2023 zijn: 

1e: Ishani Sewnarain Sukul (TU Eindhoven)

2e: Franziska Wehselau (Universiteit van Amsterdam)

3e: Jeroen Lenssen (Radboud Universiteit Nijmegen) Jeroen Lenssen (Radboud Universiteit Nijmegen)

       >> lees hier waarom de jury deze mastertheses heeft bekroond

 

Hoe het werkt - indienen scripties

  • Afdelingen / vakgroepen / departementen van Nederlandse universiteiten kunnen maximaal 3 mastertheses nomineren.
  • De verantwoordelijke hoogleraar dient de MA-theses in met een begeleidende - inhoudelijke - motivatie. Onderdel van deze motivatie is de uiteenzetting hoe de ingediende scriptie bijdraagt aan een menswaardige toekomst van werk.
  • In aanmerking komen eindscripties geschreven in het collegejaar 2022-2023, met een gedegen wetenschappelijke opzet, relevante implicaties voor maatschappij en praktijk, en een originele invalshoek met een benadering waarin de mens centraal staat.
  • Sluitingsdatum 10 december 2023.

We ontvangen ze graag per e-mail (info@nsvp.nl) én 2 exemplaar per papieren post:

NSvP
t.a.v. David van Lennep Scriptieprijs
Rijnkade 88
6811 HD  ARNHEM

 

De prijsuitreiking David van Lennep Scriptieprijs

De bekendmaking van de winnaars 2023 en de daadwerkelijke prijsuitreiking heeft plaatsgevonden tijdens een symposium op donderdag 16 februari 2023, in De Winkel van Sinkel te Utrecht. Informatie over de bekendmaking en prijsuitreiking in 2024 volgt.

 

Vorige edities

De winnaars van de David van Lennep Scriptieprijs 2021-2022 zijn:

1e prijs: Charlotte Rodriguez Conde (Maastricht Universiteit)
2e prijs: Lee Colmer (Universiteit van Amsterdam)
3e prijs: Dieuwertje van Dijk (Maastricht Universiteit)

Lees hier meer over de redenen van de jury deze mastertheses te bekronen >>

De winnaars van de David van Lennep Scriptieprijs 2020-2021 zijn:
1e prijs - Marjolein Jonker (Universiteit van Amsterdam)
2e prijs - Janice Odijk (Erasmus Universiteit Rotterdam) 
3e prijs - Sarina Verwijmeren (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Lees hier meer over de winnende scripties >>
 

De winnaars van de David van Lennep Scriptieprijs 2019 zijn:
1e prijs - Floris de Krijger (Universiteit Utrecht)
2e prijs - Tom Junker (Erasmus Universiteit Rotterdam)  
3e prijs - Nick Becker (Maastricht Universiteit)

Lees hier meer over de winnende scripties >>

De winnaars van de David van Lennep Scriptieprijs 2018 zijn:
1e prijs - Thekla Schmidt (Rijksuniversiteit Groningen)
2e prijs - Franklin To (Erasmus Universiteit Rotterdam)  
3e prijs - Anneloes Bal (Universiteit van Tilburg)

Lees hier meer over de winnende scripties >>

De winnaars van de David van Lennep Scriptieprijs 2017 zijn:
1e prijs - Yuri Scharp (Erasmus Universiteit Rotterdam)
2e prijs - Anneke den Hartog (Universiteit Utrecht)  
3e prijs - Anka Gsell (Maastricht Universiteit)

Lees hier meer over de winnende scripties >>

De winnaars van de David van Lennep Scriptieprijs 2016 zijn:
1e prijs - Lex van der Vegt  (Erasmus Universiteit Rotterdam)
2e prijs - Julia van Eijs (Universiteit van Amsterdam)  
3e prijs - Oana Salcescu (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Lees hier meer over de winnende scripties >>

 

Meer lezen over de eerdere genomineerden en winnaars, zie >> artikelen over David van Lennep scriptieprijs 

 

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons