Jaarlijks reikt de NSvP David van Lennep Scriptieprijs uit aan drie jonge gedragswetenschappers. Het gaat om een prestigieuze prijs die wordt toegekend voor uitzonderlijk goede doctoraalscripties op het gebied van de psychologie van arbeid, beroep en organisatie. De prijs is een van de middelen waarmee de NSvP de ontwikkeling en toepassing van de psychologie op het terrein van arbeid, beroep en organisatie wil bevorderen. Voor de scriptieauteurs, die in het begin van hun carrière staan, is de prijs een aansporing om op de ingeslagen weg door te gaan en zich in te zetten voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied.

Nominaties
Vakgroepen van Nederlandse universiteiten kunnen scripties nomineren, maximaal drie per vakgroep. De verantwoordelijke hoogleraar dient de scriptie in met een begeleidende - inhoudelijke - motivatie. In aanmerking komen MA-theses met een gedegen wetenschappelijke opzet, relevante implicaties voor theorie en praktijk, en een originele invalshoek met een interessante omkering in benadering of uitgangspunten.

Meedoen
Het indienen van scripties voor de David van Lennep Scriptieprijs kan tot uiterlijk 15 december 2018. In aanmerking komen scripties die in het daaraan voorafgaande studiejaar (september ’17 - september ’18) zijn geschreven.
De NSvP ontvangt de genomineerde scripties met de begeleidende motivatie zowel digitaal (info@nsvp.nl) als in viervoud op papier. Een onafhankelijke jury van experts uit het vakgebied beoordeelt de scripties.

De prijs
De prijs bedraagt € 3.500 voor elke prijswinnaar. De universitair begeleiders strijden vooral om de eer. De sectie die de student heeft begeleid, krijgt een financiële beloning van € 1.500. De bekendmaking van de drie winnende MA-theses en de daadwerkelijke prijsuitreiking vinden plaats op een nog nader bekend te maken datum in de eerste helft van 2019. Hierover ontvangen de genomineerden te zijner tijd bericht.

Welke scripties genomineerd zijn voor 2017 (uitreiking in 2018) zie je op deze pagina.

 

Bekijk de nominaties van vorige jaren

2016     2015     2014     2013

2012     2011     2010

 

Winnende universiteiten
Overzicht van de universiteiten met aantal scriptieprijswinnaars tot nu toe

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons