Hoe overleven jongeren op de arbeidsmarkt van morgen?

jongeren werk

Hoe overleven jongeren op de arbeidsmarkt van morgen?

Er is een gestage stroom publicaties op gang gekomen over digitalisering en robotisering. Belangrijke boodschap: robotisering is niet iets dat ons overkomt, we hebben een keuze. Ook de NSvP pleit voor een Omkering gericht op een menswaardige toekomst van werk, waarbij werk zich aanpast aan de mens - in plaats van andersom. In de arbeidsmarkt van morgen zijn er nieuwe oplossingen nodig die ervoor zorgen dat werk tegemoet blijft (of gaat) komen aan de vier menselijke basisbehoeften, zowel voor kansrijken als kansarmen.

Dienend robotschap

dienend robotschap

Dienend robotschap

Wat betekent verdere robotisering voor werk, onderwijs, maatschappij? Directeur NSvP Sonia Sjollema en hoogleraar personeelspsychologie Marise Born werken aan bewustwording over dit vraagstuk en stellen daarbij belangrijke vragen. Filmmaker Maaike Broos maakte op basis van ideeën van jongeren een korte fictiefilm over toekomstig werk. Die laat zien hoe een robot behulpzaam en dienstbaar is aan een patiënt.

Vijf frisse ideeën voor de moderne arbeidsmarkt

Vijf frisse ideeën voor de moderne arbeidsmarkt

De toekomst van de arbeidsmarkt en de rol van flexwerk staan centraal in vijf visies van vijftig jonge Nederlandse denkers. Zij onderzochten in het ReflexLAB binnen en buiten de gebaande paden naar nieuwe mogelijkheden voor scholing, duurzame inzetbaarheid, moderne arbeidsvoorwaarden, de Europese arbeidsmarkt en minder starre scheiding van vast en flexibel werk.

Werken en leren steeds minder te scheiden

Werken en leren steeds minder te scheiden

De WRR constateert dat er meer aandacht moet zijn voor het verdienvermogen van Nederland. Dat vraagt drastische vernieuwing van het onderwijs, maar ook blijvende aandacht voor werkend leren, ontwikkeling en ontplooiing in het werk. Hoe kan leren binnen organisaties vorm krijgen? In dit artikel een samenvatting van de visie die de WRR hierover naar voren brengt.

Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER

SER dialoog arbeidsmarkt toekomst

Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER

Meer dan 400 mensen in gesprek over de arbeidsmarkt van de toekomst tijdens de SER-dialogen. De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid, de transitie van werk naar werk en de uitstroom vanuit een uitkering naar werk: Op elk van deze onderdelen zijn adviezen door de deelnemers naar voren gebracht.

Organiseren van wakkere gemeenschappen

werken aan de wakkere stad

Organiseren van wakkere gemeenschappen

De toekomst wordt turbulent en nog meer onvoorspelbaar dan ze altijd al was. Desondanks organiseren we onze manier van leven nog erg traditioneel. We zijn nog niet echt wakker. Vernieuwing ontstaat door samen met anderen nieuwe betekenissen te creëren. Frans Verhaaren en Jan van Ginkel schreven 'Werken aan de wakkere stad'.

“Het begrip loondienst is niet van alle tijden”

“Het begrip loondienst is niet van alle tijden”

"Het begrip loondienst is niet van alle tijden. Er zijn ook tijden geweest dat er geen loondienst bestond en dat mensen in gilden werkten of als zelfstandige. Eigenlijk is loondienst een soort uitruil van aanwezigheid." Interview voor Loge21 met Sonia Sjollema (directeur NSvP) over zelfsturing, baanboetseren en intrapreneurship.

Werken in de 21e eeuw: wat komt er op ons af?

Werken in de 21e eeuw: wat komt er op ons af?

Werken in de 21e eeuw: wat komt er op ons af?

“Smartphones en nieuwe media zijn van grote invloed op ons werkgedrag.” “Door de inzetbaarheid en flexibiliteit van medewerkers te stimuleren, zijn ze zoveel mogelijk voorbereid op de onzekere toekomst.” “Een oudere werknemer is emotioneel stabieler en daarom beter geschikt voor een baan in de zorg.” Drie uitspraken van drie sprekers tijdens het debat Werken in de 21e eeuw.

Huibrecht Bos combineert ondernemerschap en idealisme

Huibrecht Bos

Huibrecht Bos combineert ondernemerschap en idealisme

Huibrecht Bos (uitgever, ondernemer, bestuurder) ziet in de combinatie van ondernemerschap en bestuur een mogelijkheid om de economie te innoveren én bij te dragen aan organisaties die hij de moeite waard vindt. Door het uitgeven van Pamfletten gericht op maatschappelijke vernieuwing, combineert hij dit met idealisme.

Geef flexwerkers en vaste krachten zelfde arbeidsvoorwaarden

Manifest 'Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel en zeker werk'

Geef flexwerkers en vaste krachten zelfde arbeidsvoorwaarden

Om de arbeidsmarkt echt flexibel te maken, moeten flexwerkers dezelfde essentiële arbeidsvoorwaarden en perspectieven krijgen als vaste werknemers. Daarvoor is dringend een herontwerp van de arbeidsmarkt nodig: een hernieuwd Dutch Design. 

Arbeidsmarkt in transitie: van Micro naar Macro HRM

Arbeidsmarkt in transitie: van Micro naar Macro HRM

Het Gelders Arbeidsmarkt Model, ontwikkeld door werkgevers in Welzijn en Zorg, is een model voor het realiseren van effectieve transitietrajecten voor verschillende groepen werknemers. In de toekomst zal HRM steeds vaker te maken krijgen met in-, door- en uitstroom over de grenzen van organisaties heen.

De robot de baas? We hebben een keuze

robot robotisering

De robot de baas? We hebben een keuze

Het zou goed zijn om de behoeften van individuele mensen als uitgangspunt te nemen bij het vormgeven van werk, organisaties en samenleving. Immers, economie en samenleving zijn er in eerste instantie om de mensheid te dienen. In De robot de baas (WRR) doen de auteurs een poging om de invloed van digitalisering en robotisering op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Ook actieve beïnvloeding is nodig, waarin werkenden, en vooral jongeren, zelf een belangrijke rol te spelen hebben. 

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons