Maatschappelijk onderwerpen winnen HBO-innovatieprijs

prijswinnaars HBO-innovatieprijs, Anne Megens en Petra Biemans

Podium voor relevante beroepsproducten van HBO-bachelorstudenten

Een meetinstrument om het veiligheidsklimaat in een organisatie te verbeteren (en daarmee veilig werkgedrag te bevorderen); een verbeterplan voor arbeidstevredenheid en mentale arbeidsomstandigheden binnen organisaties. En welke factoren stimuleren en belemmeren arbeidsmobiliteit? Deze onderwerpen stonden centraal bij de winnaars van de HBO-Innovatieprijs Mens, Werk & Organisatie 2021. De winnende HBO-bachelorstudenten zijn Julia Grasman (Hanzehogeschool Groningen, 3e prijs) en een gezamenlijke 1e plaats voor Merije Stellingwerf (Hanzehogeschool Groningen) en Demy-Leigh Despas (Hogeschool Rotterdam). Zij ontvingen een oorkonde, een award  en een geldbedrag van respectievelijk € 500 (3e prijs) en € 1.500 (1e prijs). 

Deze maand werd voor de eerste keer de HBO-innovatieprijs Mens, Werk en Organisatie uitgereikt. Deze prijs, in het leven geroepen door de NSvP en Breed Platform Arbeid (een samenwerkingsverband van 32 lectoren die onderzoek doen op het brede terrein van arbeid), hoopt een breder podium te geven aan de beroepsproducten van HBO-afgestudeerden op het gebied van Waarde van Werk | Inclusie | Leven Lang Ontwikkelen | Vitaal Werken. De vijf genomineerden, afkomstig van verschillende hogescholen, maakten een video-pitch waarin ze hun onderzoek en afstudeerwerk kort toelichtten. Anne Megens (coördinator beleid AWVN) maakte tijdens de HR-conferentie "Leven Lang Ontwikkelen met Learning Communities" namens de voltallige jury - bestaande uit drie lectoren Josephine Engels, Josje Dikkers en Klaske Veth (alle drie namens het BPA), Sonia Sjollema (directeur NSvP) en Anne Megens zelf - de drie prijswinnaars bekend.
 

De uitreiking van de HBO-innovatieprijs tijdens de HR-conferentie "Leven Lang Ontwikkelen met Learning Communities". De bekendmaking en prijsuitreiking start bij 07:15 min.

 

3e prijs: Julia Grasman - Veiligheidsklimaat in organisaties

De 3e prijs ging naar Julia Grasman (Hanzehogeschool Groningen) voor haar beroepsproduct over het meten van het veiligheidsklimaat in een (multinational) organisatie. Ze traceerde vijf indicatoren die inzicht kunnen geven in het veiligheidsklimaat, te weten communicatie, leiderschap, management-commitment, werkdruk en attitude. Na verdere verfijning mondde dit uit in een compacte en bruikbare veiligheidsenquête voor de safety managers op de verschillende continenten. Dankzij Julia’s onderzoek is de organisatie in staat de veiligheid van medewerkers te verbeteren en zodoende het aantal ongevallen te reduceren. Haar afstudeerscriptie “De perceptie van veiligheid” is hier te downloaden. In de video-pitch van één minuut zet Julia uiteen wat haar onderzoek heeft opgeleverd. 

  De éénminuut pitch van winnaar Julia Grasman

 

1e prijs: Demy-Leigh Despas - Arbeidstevredenheid en mentale arbeidsomstandigheden

Demy-Leigh Despas, van de opleiding HRM aan de Hogeschool Rotterdam, won de gedeelde eerste prijs met haar onderzoek naar arbeidstevredenheid en mentale arbeidsomstandigheden binnen organisaties. Haar mixed-methods afstudeerwerk leverde een aantal mooie en toepasbare beroepsproducten op. Allereerst een literatuuronderzoek naar de concepten tevredenheid, motivatie en betrokkenheid; daarnaast een enquête, een workshop en gestructureerd plan van aanpak (verbetercyclus mentale arbeidsomstandigheden). Haar afstudeerscriptie is hier te downloaden

  De éénminuut pitch van winnaar Demy-Leigh Despas

 

1e prijs: Merije Stellingwerf - Stimulatie van arbeidsmobilisatie 

Merije Stellingwerf (Hanzehogeschool Groningen) onderzocht hoe de doorstroom van personeel binnen een organisatie kan worden gestimuleerd. In Merije’s onderzoek ging het om een tekort aan verpleegkundigen op de Kinder Intensive Care (KIC) en de Intensive Care Neonatologie (ICN) binnen het Beatrix Ziekenhuis. Wat zijn de bevorderende en de belemmerende factoren van arbeidsmobilisatie? Het is een maatschappelijk zeer relevant onderwerp - veel organisaties worstelen op dit moment met een tekort aan personeel op specifieke functies en interne mobiliteit is een belangrijk perspectief om deze tekorten aan te pakken. Doorslaggevend voor een gedeelde eerste prijs was dat dit ook andere organisaties kan inspireren tot mogelijke oplossingen voor het stimuleren van interne mobiliteit. Download hier de afstudeerscriptie. 

  De éénminuut pitch van winnaar Merije Stellingwerf


 

Op de foto bovenaan dit artikel staan de twee eerste prijs winnaars: Demy-Leigh Despas en Merije Stellingwerf, samen met juryleden Anne Megens (AWVN) en Petra Biemans (lector). Julia Grasman, die de 3e prijs won, kon niet bij de uitreiking zijn, maar zij heeft haar prijs thuis ontvangen.

Van alle inzendingen door hogescholen in Nederland werden vijf studenten genomineerd. Naast de bovengenoemde prijswinnaars waren dat Alexander Witsel (Hogeschool Windesheim, Bedrijfskunde) met een beroepsproduct over implementatie van zelf organiserende teams en Charlotte Duppen (Avans Hogeschool, Human Recources) met een beroepsproduct over deelimplementatie strategische personeelsplanning. Meer info over de genomineerden en hun afstudeerwerken is te vinden op deze pagina.

 

Thema's

Onderwerpen

Sprekers en experts

Laura Lamers

Inclusief Platformwerk: drie initiatieven, een veelvoud aan inzichten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal in de ‘challenge Inclusief Platformwerk’ van NSvP en SBCM, van waaruit drie initiatieven (KlusCV, CurrentWerkt! en LaNSCO United) kansen en obstakels hebben verkend. 
De presentatie van Laura biedt een kijkje in de lessen die zijn opgedaan in het monitoren van de drie challenge initiatieven. Specifiek wordt ingegaan op de kansen van platformwerk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en de rol die platformtechnologie kan spelen om kansen voor inclusie te vergroten. Hiermee biedt de presentatie een eerste indruk van de inzichten die worden gedeeld in het boek ‘Inclusief Platformwerk’. 

Laura Lamers is PhD onderzoeker aan de Universiteit Twente, faculteit Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Haar focus ligt op het snijvlak van technologie en samenleving, meer specifiek menselijke waardigheid. 

Niels Arntz

In een vraaggesprek met Luc Dorenbosch (NSvP) zet Niels uiteen hoe hij als platformondernemer in Nederland aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen platformwerk. Hoe luister je als platform naar de mensen die via je platform werken? Wat kunnen samenwerkingen tussen platforms en overheid opleveren? Wat denkt Niels over de kans van slagen van platformwerk, ook als mensen niet geheel zelfstandig kunnen werken? Kan het breder of anders dan nu het geval is? Hoe hij zou willen dat het debat over platformwerk gevoerd zou worden voor meer innovatie op de arbeidsmarkt? 

Niels Arntz is medeoprichter van horecaplatform Temper.

Muriel Serrurier Schepper

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Marjolein Grootjen)

In deze sessie ontdekken we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om zichzelf opnieuw te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van data labeling in een kantooromgeving. Onder de begeleiding van een deskundige jobcoach werken ze in het AI Annotatie Lab aan hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling om zo de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe dit project tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden precies inhouden. 
Deze sessie biedt een inspirerend verhaal over hoe een nieuw soort werk kan bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Kom langs en laat je inspireren!

Muriël Serrurier Schepper is zelfstandig ondernemer, expert in data en artificial intelligence met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij is auteur van het boek Artificial Intelligence In Actie en leidt het AI Annotatie Lab.  

Marjolein Grootjen

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Muriel Serrurier Schepper)

Als jobcoach bij het AI Annotatie Lab vanuit Regio Gooi en Vechtstreek begeleidt Marjolein de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of aangemeld zijn vanuit de verschillende gemeenten. In een traject van 6 maanden vanuit een veilige werkomgeving gaat zij samen met de kandidaat de werknemers- en sociale vaardigheden trainen. Zo komt de kandidaat erachter wat zijn intrinsieke motivatie is om te gaan werken. Tijdens deze sessie deelt ze haar persoonlijke ervaringen en laat ze zien hoe ze deelnemers stap voor stap helpt om verder te komen. Ook wordt besproken waarom dit werk bij uitstek geschikt is voor bepaalde doelgroepen.

Marjolein Grootjen is jobcoach bij WerkgeversServicepunt Regio Gooi en Vechtstreek.

Muriel en Marjolein doen samen 1 sessie

Jessica de Ruijter - Lansco

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duopresentatie met Leo Beekmans)

Hoe kan werken vinden via een platform nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? 
In deze inspiratiesessie komen twee voorbeelden voorbij hoe de platformtechnologie vanuit de coöperatieve gedachte wordt ingezet om mensen met een uitkering te helpen met het verkrijgen van nieuwe opdrachten en werkzaamheden. Leo Beekmans van BridgeWorks en Jessica de Ruijter van LaNSCO United vertellen waarom zij deze platformen hebben opgezet, wie zij daarmee bereiken en welke nieuwe kansen deze platformen bieden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook gaan ze in op hoe zo’n platform werkt in samenwerking met een sociale coöperatie, en wat hun ervaringen en geleerde lessen zijn.

Jessica de Ruijter is directeur van LaNSCO en medeoprichter van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Leo Beekmans

(duopresentatie met Jessica de Ruijter)

Leo Beekmans is arbeidsdeskundige, re-integratieconsulent, coach bij WerkmansMobiliteit en bij BridgeWorks

Robbert Boonk

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duopresentatie met Laurens Waling)

Een matching platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zonder de oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Een matching platform waar werkgevers hun vacature en hun organisatie moeten toetsen op beperkende factoren. Alleen zo ontstaan er matches zonder beperkingen. Robbert Boonk ontwikkelde dit initiatief samen met vijf internationale partners, en inmiddels is het systeem bijna operationeel. In hun zoektocht kwamen ze het hightech platform van 8Vance tegen, waar matches worden gemaakt met behulp van Artificial Intelligence (AI). Kandidaten maken een zogenaamd ‘Ability Profile’ aan en dat doet de werkgever ook voor zijn vacature. 

Het systeem Work 4 Everyone is bijna klaar. In deze sessie laat Robbert Boonk aan de hand van de proefversie alvast zien hoe het werkt. Robbert en Laurens vertellen wat het is, hoe het werkt en wat de impact hiervan kan zijn. 

Robbert Boonk is directeur van de PHH Academie (opleider van gecertificeerde jobcoaches) en mede-initiator van matching platform Work 4 Everyone.

Laurens Waling

(duopresentatie met Robbert Boonk)

Laurens Waling is organisatievernieuwer en Chief Evangelist bij 8vance Matching Technologies.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons