Maatschappelijk onderwerpen winnen HBO-innovatieprijs

prijswinnaars HBO-innovatieprijs, Anne Megens en Petra Biemans

Podium voor relevante beroepsproducten van HBO-bachelorstudenten

Een meetinstrument om het veiligheidsklimaat in een organisatie te verbeteren (en daarmee veilig werkgedrag te bevorderen); een verbeterplan voor arbeidstevredenheid en mentale arbeidsomstandigheden binnen organisaties. En welke factoren stimuleren en belemmeren arbeidsmobiliteit? Deze onderwerpen stonden centraal bij de winnaars van de HBO-Innovatieprijs Mens, Werk & Organisatie 2021. De winnende HBO-bachelorstudenten zijn Julia Grasman (Hanzehogeschool Groningen, 3e prijs) en een gezamenlijke 1e plaats voor Merije Stellingwerf (Hanzehogeschool Groningen) en Demy-Leigh Despas (Hogeschool Rotterdam). Zij ontvingen een oorkonde, een award  en een geldbedrag van respectievelijk € 500 (3e prijs) en € 1.500 (1e prijs). 

Deze maand werd voor de eerste keer de HBO-innovatieprijs Mens, Werk en Organisatie uitgereikt. Deze prijs, in het leven geroepen door de NSvP en Breed Platform Arbeid (een samenwerkingsverband van 32 lectoren die onderzoek doen op het brede terrein van arbeid), hoopt een breder podium te geven aan de beroepsproducten van HBO-afgestudeerden op het gebied van Waarde van Werk | Inclusie | Leven Lang Ontwikkelen | Vitaal Werken. De vijf genomineerden, afkomstig van verschillende hogescholen, maakten een video-pitch waarin ze hun onderzoek en afstudeerwerk kort toelichtten. Anne Megens (coördinator beleid AWVN) maakte tijdens de HR-conferentie "Leven Lang Ontwikkelen met Learning Communities" namens de voltallige jury - bestaande uit drie lectoren Josephine Engels, Josje Dikkers en Klaske Veth (alle drie namens het BPA), Sonia Sjollema (directeur NSvP) en Anne Megens zelf - de drie prijswinnaars bekend.
 

De uitreiking van de HBO-innovatieprijs tijdens de HR-conferentie "Leven Lang Ontwikkelen met Learning Communities". De bekendmaking en prijsuitreiking start bij 07:15 min.

 

3e prijs: Julia Grasman - Veiligheidsklimaat in organisaties

De 3e prijs ging naar Julia Grasman (Hanzehogeschool Groningen) voor haar beroepsproduct over het meten van het veiligheidsklimaat in een (multinational) organisatie. Ze traceerde vijf indicatoren die inzicht kunnen geven in het veiligheidsklimaat, te weten communicatie, leiderschap, management-commitment, werkdruk en attitude. Na verdere verfijning mondde dit uit in een compacte en bruikbare veiligheidsenquête voor de safety managers op de verschillende continenten. Dankzij Julia’s onderzoek is de organisatie in staat de veiligheid van medewerkers te verbeteren en zodoende het aantal ongevallen te reduceren. Haar afstudeerscriptie “De perceptie van veiligheid” is hier te downloaden. In de video-pitch van één minuut zet Julia uiteen wat haar onderzoek heeft opgeleverd. 

  De éénminuut pitch van winnaar Julia Grasman

 

1e prijs: Demy-Leigh Despas - Arbeidstevredenheid en mentale arbeidsomstandigheden

Demy-Leigh Despas, van de opleiding HRM aan de Hogeschool Rotterdam, won de gedeelde eerste prijs met haar onderzoek naar arbeidstevredenheid en mentale arbeidsomstandigheden binnen organisaties. Haar mixed-methods afstudeerwerk leverde een aantal mooie en toepasbare beroepsproducten op. Allereerst een literatuuronderzoek naar de concepten tevredenheid, motivatie en betrokkenheid; daarnaast een enquête, een workshop en gestructureerd plan van aanpak (verbetercyclus mentale arbeidsomstandigheden). Haar afstudeerscriptie is hier te downloaden

  De éénminuut pitch van winnaar Demy-Leigh Despas

 

1e prijs: Merije Stellingwerf - Stimulatie van arbeidsmobilisatie 

Merije Stellingwerf (Hanzehogeschool Groningen) onderzocht hoe de doorstroom van personeel binnen een organisatie kan worden gestimuleerd. In Merije’s onderzoek ging het om een tekort aan verpleegkundigen op de Kinder Intensive Care (KIC) en de Intensive Care Neonatologie (ICN) binnen het Beatrix Ziekenhuis. Wat zijn de bevorderende en de belemmerende factoren van arbeidsmobilisatie? Het is een maatschappelijk zeer relevant onderwerp - veel organisaties worstelen op dit moment met een tekort aan personeel op specifieke functies en interne mobiliteit is een belangrijk perspectief om deze tekorten aan te pakken. Doorslaggevend voor een gedeelde eerste prijs was dat dit ook andere organisaties kan inspireren tot mogelijke oplossingen voor het stimuleren van interne mobiliteit. Download hier de afstudeerscriptie. 

  De éénminuut pitch van winnaar Merije Stellingwerf


 

Op de foto bovenaan dit artikel staan de twee eerste prijs winnaars: Demy-Leigh Despas en Merije Stellingwerf, samen met juryleden Anne Megens (AWVN) en Petra Biemans (lector). Julia Grasman, die de 3e prijs won, kon niet bij de uitreiking zijn, maar zij heeft haar prijs thuis ontvangen.

Van alle inzendingen door hogescholen in Nederland werden vijf studenten genomineerd. Naast de bovengenoemde prijswinnaars waren dat Alexander Witsel (Hogeschool Windesheim, Bedrijfskunde) met een beroepsproduct over implementatie van zelf organiserende teams en Charlotte Duppen (Avans Hogeschool, Human Recources) met een beroepsproduct over deelimplementatie strategische personeelsplanning. Meer info over de genomineerden en hun afstudeerwerken is te vinden op deze pagina.

 

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons