Vijf frisse ideeën voor de moderne arbeidsmarkt

De toekomst van de arbeidsmarkt en de rol van flexwerk staan centraal in vijf visies van vijftig jonge Nederlandse denkers. Zij onderzochten in het ReflexLAB binnen en buiten de gebaande paden naar nieuwe mogelijkheden voor scholing, duurzame inzetbaarheid, moderne arbeidsvoorwaarden, de Europese arbeidsmarkt en minder starre scheiding van vast en flexibel werk.

Het ReflexLAB is een platform voor jongeren met een mening over flexwerk, een initiatief van FNV Jong, CNV Jongeren en (uitzend)brancheorganisatie ABU. Vijftig jongeren zijn in oktober 2014 aan de slag gegaan tijdens masterclasses en speciale ‘LAB-sessies’ om de nieuwe visies te ontwikkelen. Zij bepaalden zelf de thema’s en insteek van de vraagstukken en zijn bij de uitwerking geholpen door experts. Alle uitkomsten staan online op Reflexlab.nl.

In het persbericht van de ABU staan de 5 visies in het kort beschreven:

1. Zekerheden loskoppelen: Maak scholing toegankelijk voor iedereen die het nodig heeft, door het los te koppelen van contractvorm of sector. Een nationaal scholingsfonds moet daarvoor zorgen.

2. Duurzame inzetbaarheid: Creëer een nieuw platform (STAPP) dat bij jongeren zorgt voor meer zelfbewustzijn, inzicht in hun (ontwikkel)mogelijkheden en ondernemerschap.

3. Gulden middenweg: Creëer moderne instrumenten door te experimenteren en starre roadblocks tussen ‘vast en flex’ weg te nemen. Bijvoorbeeld ten aanzien van hypotheken, pensioenen, belastingen en overheidsregels.  

4. Baas over je eigen arbeidsvoorwaarden: Introduceer een jongeren-cao met arbeidsvoorwaarden die beter passen bij jongeren. Vergroot hun betrokkenheid door online ideeën op te halen en terug te koppelen en creëer meer keuzemogelijkheden.

5. Europese arbeidsmarkt: Vergroot de mogelijkheden voor mbo-studenten om vakopleidingen (deels) in andere lidstaten van de Europese Unie te volgen. Dit vergroot de mobiliteit en verkleint de mismatch op de Eureopese arbeidsmarkt.

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons