Op drie fronten inclusiever matchen

Matches

Hoe creëren we meer gelijke kansen bij het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt?

Matching op de arbeidsmarkt vindt vaak plaats op basis van harde functie-eisen. Als je echter niet over het juiste papiertje of ervaring beschikt, wordt de kans op toetreding tot een gewenste functie lastig. Ook de vaak smalle definiëring van “geschiktheid”, beeldvorming en onbewuste biases spelen een belangrijke rol in werving en selectieprocessen. In het zoeken naar het ‘schaap met de vijf poten’ zien werkgevers mensen met een afstand tot werk snel over het hoofd. Staat dit een ware inclusieve arbeidsmarkt in de weg? Kunnen nieuwe technologieën of nieuwe vormen van matching dit doorbreken? Vraagt het inclusiever bij elkaar brengen van beschikbare banen en mensen niet om structureel andere benadering van matching?

Tijdens de Dag van de Inclusieve Arbeidsmarkt i.s.m. Instituut Gak en de Goldschmeding Foundation, brengen we verschillende nieuwe perspectieven op inclusiever matchen bij elkaar. Op basis van welke andersoortige informatie zou er ook een beeld van een goede match kunnen ontstaan? Of moeten we juist af van al die informatie vooraf? We staan stil bij nieuwe ontwikkelingen zoals algoritmisering (meer match-informatie), open hiring (zo min mogelijk match-informatie) en skill-based matching (andere match-informatie). Wat bindt deze perspectieven, wat maakt ze anders dan wat er nu gebeurt en waar kunnen ze elkaar mogelijk versterken? De volgende initiatieven maken onderdeel uit van deze workshop:
 

De Paskamer

Joost van Genabeek is senior onderzoeker bij TNO start vanuit een een skillsgerichte benadering van de arbeidsmarkt en zal het hebben over De Paskamer. In deze matchings-applicatie worden bredere skills-profielen van werkenden opgesteld en gematcht aan bedrijfsprofielen van wat organisaties zoeken aan vaardigheden. Vandaaruit wordt bekeken of er werk is dat op maat kan worden gemaakt voor de desbetreffende werkzoekende. In De Paskamer worden vraag en aanbod op skillsniveau tweezijdig inzichtelijk en passend gemaakt. Het is onderdeel is van House of Skills, een publiek-private samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam waarin partijen nauw samenwerken om de huidige arbeidsmarkt te transformeren naar een meer op vaardigheden (skills) gerichte arbeidsmarkt. Is het loslaten van de formele vacature-inhoud een oplossing voor werkzoekenden die niet altijd de kwalificaties en werkervaring hebben waar werkgevers traditioneel naar zoeken?
 

Skilllab

Felix Spira werkt bij Skilllab, een sociale onderneming die werkzoekenden ondersteunt om betere inzicht in hun vaardigheden en kennis te krijgen. Felix richt zich primair op interne operaties en samenwerkingsverbanden met Nederlandse gemeenten of maatschappelijke organisaties. Skilllab is een van de twintig winnaars van Googles wereldwijde AI & Social Impact Challenge 2019. Zij wonnen met een voorstel om AI-gedreven skills assessment in te zetten voor de inclusie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Werkzoekenden gebruiken een mobiele app, om een Skill Profiel te ontwikkelen met een overzicht van al hun vaardigheden en kennis, welke banen zij zouden kunnen uitoefenen op de arbeidsmarkt van het land dat ze heeft opgenomen. Klantmanagers of loopbaanadviseurs kunnen de uitkomsten gebruiken om werkzoekenden beter carrière-advies te geven en hen sneller aan de juiste banen te matchen. Er lopen inmiddels meerdere pilots in diverse Europese steden. Welke uitdagingen ondervinden zij wanneer werkzoekenden uit een ander land, cultuur en arbeidsmarktcontext zich naar werk willen bewegen?

 

Open hiring

Ingeborg Zwolsman (Open Hiring, Start Foundation) en Rob Jansen (Chain Logistics) nemen een alternatief standpunt in richting inclusiever matchen. Namelijk gewoon iemand aannemen – zonder vragen of informatie vooraf gevat in profielen. Gewoon aan de slag gaan. Zonder sollicitatiegesprek, cv of bemoeienis van de overheid. Iedereen is welkom, ongeacht wat je in het verleden hebt gedaan, je opleiding of ervaring. We hebben allemaal zo ons eigen verhaal. Niet de match maar de mens als uitgangspunt. Inmiddels zijn er meerdere bedrijven die op ook deze manier mensen aannemen, waaronder Chain Logistics. Start Foundation haalde het concept vanuit Amerika naar Nederland, waar Open Hiring bekend is geworden door de Greystone Bakery. Inmiddels lopen er meerdere pilots die actief gemonitord worden. Hoe werkt het concept? Hoe laat je de match-informatie helemaal los, en wat gebeurt er dan? Is het geschikt voor elk soort werk? Wat moet je als werkgever en werknemer extra doen? 
 

Innovatiever matchen

Inclusiever matchen betekent mogelijk vooral ook innovatiever matchen. De remmende rol van traditionele match-informatie op inclusiviteit leidt dus enerzijds tot de behoefte aan betere en andere match- informatie, maar roept ook de boeiende vraag op hoeveel informatie je eigenlijk vooraf nodig hebt. 


Lees ook: 

 

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons