Op drie fronten inclusiever matchen

Matches

Hoe creëren we meer gelijke kansen bij het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt?

Matching op de arbeidsmarkt vindt vaak plaats op basis van harde functie-eisen. Als je echter niet over het juiste papiertje of ervaring beschikt, wordt de kans op toetreding tot een gewenste functie lastig. Ook de vaak smalle definiëring van “geschiktheid”, beeldvorming en onbewuste biases spelen een belangrijke rol in werving en selectieprocessen. In het zoeken naar het ‘schaap met de vijf poten’ zien werkgevers mensen met een afstand tot werk snel over het hoofd. Staat dit een ware inclusieve arbeidsmarkt in de weg? Kunnen nieuwe technologieën of nieuwe vormen van matching dit doorbreken? Vraagt het inclusiever bij elkaar brengen van beschikbare banen en mensen niet om structureel andere benadering van matching?

Tijdens de Dag van de Inclusieve Arbeidsmarkt i.s.m. Instituut Gak en de Goldschmeding Foundation, brengen we verschillende nieuwe perspectieven op inclusiever matchen bij elkaar. Op basis van welke andersoortige informatie zou er ook een beeld van een goede match kunnen ontstaan? Of moeten we juist af van al die informatie vooraf? We staan stil bij nieuwe ontwikkelingen zoals algoritmisering (meer match-informatie), open hiring (zo min mogelijk match-informatie) en skill-based matching (andere match-informatie). Wat bindt deze perspectieven, wat maakt ze anders dan wat er nu gebeurt en waar kunnen ze elkaar mogelijk versterken? De volgende initiatieven maken onderdeel uit van deze workshop:
 

De Paskamer

Joost van Genabeek is senior onderzoeker bij TNO start vanuit een een skillsgerichte benadering van de arbeidsmarkt en zal het hebben over De Paskamer. In deze matchings-applicatie worden bredere skills-profielen van werkenden opgesteld en gematcht aan bedrijfsprofielen van wat organisaties zoeken aan vaardigheden. Vandaaruit wordt bekeken of er werk is dat op maat kan worden gemaakt voor de desbetreffende werkzoekende. In De Paskamer worden vraag en aanbod op skillsniveau tweezijdig inzichtelijk en passend gemaakt. Het is onderdeel is van House of Skills, een publiek-private samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam waarin partijen nauw samenwerken om de huidige arbeidsmarkt te transformeren naar een meer op vaardigheden (skills) gerichte arbeidsmarkt. Is het loslaten van de formele vacature-inhoud een oplossing voor werkzoekenden die niet altijd de kwalificaties en werkervaring hebben waar werkgevers traditioneel naar zoeken?
 

Skilllab

Felix Spira werkt bij Skilllab, een sociale onderneming die werkzoekenden ondersteunt om betere inzicht in hun vaardigheden en kennis te krijgen. Felix richt zich primair op interne operaties en samenwerkingsverbanden met Nederlandse gemeenten of maatschappelijke organisaties. Skilllab is een van de twintig winnaars van Googles wereldwijde AI & Social Impact Challenge 2019. Zij wonnen met een voorstel om AI-gedreven skills assessment in te zetten voor de inclusie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Werkzoekenden gebruiken een mobiele app, om een Skill Profiel te ontwikkelen met een overzicht van al hun vaardigheden en kennis, welke banen zij zouden kunnen uitoefenen op de arbeidsmarkt van het land dat ze heeft opgenomen. Klantmanagers of loopbaanadviseurs kunnen de uitkomsten gebruiken om werkzoekenden beter carrière-advies te geven en hen sneller aan de juiste banen te matchen. Er lopen inmiddels meerdere pilots in diverse Europese steden. Welke uitdagingen ondervinden zij wanneer werkzoekenden uit een ander land, cultuur en arbeidsmarktcontext zich naar werk willen bewegen?

 

Open hiring

Ingeborg Zwolsman (Open Hiring, Start Foundation) en Rob Jansen (Chain Logistics) nemen een alternatief standpunt in richting inclusiever matchen. Namelijk gewoon iemand aannemen – zonder vragen of informatie vooraf gevat in profielen. Gewoon aan de slag gaan. Zonder sollicitatiegesprek, cv of bemoeienis van de overheid. Iedereen is welkom, ongeacht wat je in het verleden hebt gedaan, je opleiding of ervaring. We hebben allemaal zo ons eigen verhaal. Niet de match maar de mens als uitgangspunt. Inmiddels zijn er meerdere bedrijven die op ook deze manier mensen aannemen, waaronder Chain Logistics. Start Foundation haalde het concept vanuit Amerika naar Nederland, waar Open Hiring bekend is geworden door de Greystone Bakery. Inmiddels lopen er meerdere pilots die actief gemonitord worden. Hoe werkt het concept? Hoe laat je de match-informatie helemaal los, en wat gebeurt er dan? Is het geschikt voor elk soort werk? Wat moet je als werkgever en werknemer extra doen? 
 

Innovatiever matchen

Inclusiever matchen betekent mogelijk vooral ook innovatiever matchen. De remmende rol van traditionele match-informatie op inclusiviteit leidt dus enerzijds tot de behoefte aan betere en andere match- informatie, maar roept ook de boeiende vraag op hoeveel informatie je eigenlijk vooraf nodig hebt. 


Lees ook: 

 

Thema's

Onderwerpen

Sprekers en experts

Laura Lamers

Inclusief Platformwerk: drie initiatieven, een veelvoud aan inzichten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal in de ‘challenge Inclusief Platformwerk’ van NSvP en SBCM, van waaruit drie initiatieven (KlusCV, CurrentWerkt! en LaNSCO United) kansen en obstakels hebben verkend. 
De presentatie van Laura biedt een kijkje in de lessen die zijn opgedaan in het monitoren van de drie challenge initiatieven. Specifiek wordt ingegaan op de kansen van platformwerk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en de rol die platformtechnologie kan spelen om kansen voor inclusie te vergroten. Hiermee biedt de presentatie een eerste indruk van de inzichten die worden gedeeld in het boek ‘Inclusief Platformwerk’. 

Laura Lamers is PhD onderzoeker aan de Universiteit Twente, faculteit Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Haar focus ligt op het snijvlak van technologie en samenleving, meer specifiek menselijke waardigheid. 

Niels Arntz

In een vraaggesprek met Luc Dorenbosch (NSvP) zet Niels uiteen hoe hij als platformondernemer in Nederland aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen platformwerk. Hoe luister je als platform naar de mensen die via je platform werken? Wat kunnen samenwerkingen tussen platforms en overheid opleveren? Wat denkt Niels over de kans van slagen van platformwerk, ook als mensen niet geheel zelfstandig kunnen werken? Kan het breder of anders dan nu het geval is? Hoe hij zou willen dat het debat over platformwerk gevoerd zou worden voor meer innovatie op de arbeidsmarkt? 

Niels Arntz is medeoprichter van horecaplatform Temper.

Muriel Serrurier Schepper

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Marjolein Grootjen)

In deze sessie ontdekken we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om zichzelf opnieuw te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van data labeling in een kantooromgeving. Onder de begeleiding van een deskundige jobcoach werken ze in het AI Annotatie Lab aan hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling om zo de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe dit project tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden precies inhouden. 
Deze sessie biedt een inspirerend verhaal over hoe een nieuw soort werk kan bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Kom langs en laat je inspireren!

Muriël Serrurier Schepper is zelfstandig ondernemer, expert in data en artificial intelligence met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij is auteur van het boek Artificial Intelligence In Actie en leidt het AI Annotatie Lab.  

Marjolein Grootjen

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Muriel Serrurier Schepper)

Als jobcoach bij het AI Annotatie Lab vanuit Regio Gooi en Vechtstreek begeleidt Marjolein de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of aangemeld zijn vanuit de verschillende gemeenten. In een traject van 6 maanden vanuit een veilige werkomgeving gaat zij samen met de kandidaat de werknemers- en sociale vaardigheden trainen. Zo komt de kandidaat erachter wat zijn intrinsieke motivatie is om te gaan werken. Tijdens deze sessie deelt ze haar persoonlijke ervaringen en laat ze zien hoe ze deelnemers stap voor stap helpt om verder te komen. Ook wordt besproken waarom dit werk bij uitstek geschikt is voor bepaalde doelgroepen.

Marjolein Grootjen is jobcoach bij WerkgeversServicepunt Regio Gooi en Vechtstreek.

Muriel en Marjolein doen samen 1 sessie

Jessica de Ruijter - Lansco

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duopresentatie met Leo Beekmans)

Hoe kan werken vinden via een platform nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? 
In deze inspiratiesessie komen twee voorbeelden voorbij hoe de platformtechnologie vanuit de coöperatieve gedachte wordt ingezet om mensen met een uitkering te helpen met het verkrijgen van nieuwe opdrachten en werkzaamheden. Leo Beekmans van BridgeWorks en Jessica de Ruijter van LaNSCO United vertellen waarom zij deze platformen hebben opgezet, wie zij daarmee bereiken en welke nieuwe kansen deze platformen bieden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook gaan ze in op hoe zo’n platform werkt in samenwerking met een sociale coöperatie, en wat hun ervaringen en geleerde lessen zijn.

Jessica de Ruijter is directeur van LaNSCO en medeoprichter van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Leo Beekmans

(duopresentatie met Jessica de Ruijter)

Leo Beekmans is arbeidsdeskundige, re-integratieconsulent, coach bij WerkmansMobiliteit en bij BridgeWorks

Robbert Boonk

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duopresentatie met Laurens Waling)

Een matching platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zonder de oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Een matching platform waar werkgevers hun vacature en hun organisatie moeten toetsen op beperkende factoren. Alleen zo ontstaan er matches zonder beperkingen. Robbert Boonk ontwikkelde dit initiatief samen met vijf internationale partners, en inmiddels is het systeem bijna operationeel. In hun zoektocht kwamen ze het hightech platform van 8Vance tegen, waar matches worden gemaakt met behulp van Artificial Intelligence (AI). Kandidaten maken een zogenaamd ‘Ability Profile’ aan en dat doet de werkgever ook voor zijn vacature. 

Het systeem Work 4 Everyone is bijna klaar. In deze sessie laat Robbert Boonk aan de hand van de proefversie alvast zien hoe het werkt. Robbert en Laurens vertellen wat het is, hoe het werkt en wat de impact hiervan kan zijn. 

Robbert Boonk is directeur van de PHH Academie (opleider van gecertificeerde jobcoaches) en mede-initiator van matching platform Work 4 Everyone.

Laurens Waling

(duopresentatie met Robbert Boonk)

Laurens Waling is organisatievernieuwer en Chief Evangelist bij 8vance Matching Technologies.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons