Jongeren en de arbeidsmarkt van (over)morgen - cover

Bestelinformatie

“Jongeren en de arbeidsmarkt van (over)morgen” is een uitgave van de NSvP, geschreven door Prof. Dr. J.J. (Joop) Schippers.
De publicatie sturen we kosteloos toe, stuur hiervoor een mail naar info @ nsvp. nl
Downloaden kan ook: via deze link.

URL uitgever

ISBN

978-90-824202-3-4

Het whitepaper ‘Jongeren en de arbeidsmarkt van (over)morgen’, is geschreven door prof. dr. Joop Schippers tijdens zijn NSvP-fellowship aan het NIAS. Schippers deed onderzoek naar de positie van jongeren op de toekomstige arbeidsmarkt. Welke eisen worden aan hen gesteld en in hoeverre zijn die eisen realistisch? Wie slagen er in aan die eisen te voldoen en wie dreigen tussen wal en schip te vallen? Hoe urgent zijn de problemen en hoe ervaren jongeren deze zelf? En wat heeft de samenleving en de arbeidsmarkt te bieden aan degenen die het niet op eigen kracht redden?

Diepgang aan actuele thematiek
Het whitepaper brengt diepgang aan een actueel en urgent thema. Schippers is kritisch op de invulling van een leven lang leren en ontwikkelen als dé oplossing van een ‘arbeidsmarktprobleem’. Want wie niet aan de hoge productiviteitseisen van de economie kan voldoen, komt in Nederland al gauw buitenspel te staan. Bovendien is er een grens aan de ontwikkelbaarheid van mensen. In zijn whitepaper pleit hij voor een herwaardering van de collectiviteit, als gezamenlijke aanpak van werkgevers, werknemers en overheid.
 

Prof. dr. Joop J. Schippers is hoogleraar Arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. Zijn publicaties betreffen het brede terrein van arbeidsmarkt en maatschappelijke ongelijkheid, met een speciale focus op gender- en leeftijdsverschillen. Hij is actief betrokken bij het Future of Work onderzoek en schreef met collega’s uit verschillende disciplines het paper ‘Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt’. Daarnaast vervulde hij een reeks bestuurlijke functies, is hij actief binnen de medezeggenschap en lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek. In 2019 was hij NSvP/NIAS-fellow in het kader waarvan hij het whitepaper schreef.
 

Bijlage

Dossier

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons