Ton Wilthagen krijgt fellowship voor ‘Waardevolle toekomst van werk’

Ton Wilthagen fellowship

NIAS/NSvP-fellowship voor toekomst van arbeidsmarkt en waardevol werk

Het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de NSvP kennen prof. dr. Ton Wilthagen van Tilburg University een fellowship toe. Het gaat om een studieverblijf van vijf maanden bij het NIAS, dat Wilthagen zal benutten voor onderzoek naar een meer inclusieve arbeidsmarkt in samenwerking met maatschappelijke partijen. Wilthagen gaat in de periode februari – juni 2020 op zoek naar een model voor een meer inclusieve arbeidsmarkt.

Ook nu de economie goed draait en er krapte heerst op de arbeidsmarkt, is er nog steeds een onbenut arbeidspotentieel van 1,1 miljoen mensen. Uitgangspunt van de studie is dat participatie in betaald werk veel meer waarde heeft dan alleen inzet van arbeid en loon. Mensen die werken voelen zich gezonder en gelukkiger en hebben een groter netwerk dan mensen die niet aan de slag zijn. Bovendien is er in de samenleving veel behoefte aan producten en diensten die nu niet worden geleverd en die niet als werk tellen. Er is daarom een integraal model nodig, een business case, waarin alle kosten en baten van arbeidsparticipatie en niet-participeren op elkaar worden betrokken, op basis waarvan nieuwe arrangementen kunnen worden ontwikkeld.

Wilthagen verbindt in het project wetenschap en maatschappij. Zijn zoektocht naar een arbeidsmarkt waaraan veel meer mensen kunnen meedoen, verricht hij samen met een groot aantal maatschappelijke partijen en met steden als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Tilburg. De studie beoogt te leiden tot een publicatie met zeggingskracht, symposia, debatten en bruikbare modellen en methodieken voor de praktijk.

Ton Wilthagen is hoogleraar Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan Tilburg Law School, Departement Public Law and Governance, en een van de trekkers van het Impact Programma van Tilburg University.

Het NIAS/NSvP-fellowship heeft als doel door middel van onderzoek bij te dragen aan vernieuwende inzichten en interessante kennisopbrengst met betrekking tot de toekomst van de arbeidsmarkt en waardevol werk. In de onderzoekscommunity van het NIAS, gevestigd te Amsterdam, waar kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen verschillende onderzoeksgebieden in een omgeving waar ‘slow science’ voorop staat, gaat Wilthagen in de periode februari – juni 2020 op zoek naar een model voor een meer inclusieve arbeidsmarkt.

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons