OmkeerEvent 20 september 2022: Werken in Algemeen Belang

Naast je baan paraat staan voor vrede, zorg en onderwijs: hoe organiseren we dat?

Werken in Algemeen Belangdat wat voor het welzijn van ons allen nuttig, gewenst of nodig is. Het gaat over basale waarden als vrede & veiligheid, gezondheid & welzijn of onderwijs & ontwikkeling. Op 20 september 2022 leerden we tijdens het NSvP Symposium van bestaande initiatieven en hadden we het met elkaar over een andersoortige arbeidsmarkt waarin het heel normaal is dat je naast je werk kunt bijdragen aan het algemeen belang. Niet als puur vrijwilligerswerk, maar als een maatschappelijke schil voor sectoren die in crisis ons allemaal kwetsbaar maken.

Gastsprekers:

  • Monique Kremer (Bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap, Universiteit van Amsterdam).
  • Milou Grijpink (Projectleider HR-ecosysteem, Ministerie van Defensie).
  • José Geertsema (Bestuurder Extra ZorgSamen die werkt aan duurzame opzet van Nationale Zorgreserve).
  • Mieke Zijlstra (Projectleider Hybride Docentschap, Brainport Development).
  • Joop Schippers (Hoogleraar Arbeidseconomie, Universiteit Utrecht, tevens verbonden aan  Future of Work Hub).

Lees hier een samenvatting van de uitkomsten van deze middag.

>> terugkijken symposium: 

Monique Kremer (UvA): Actief Burgerschap Na Naast en Op het Werk:

 

 

Driegesprek met Zorgreserve, HR-Ecosysteem Ministerie van Defensie en Brainport Eindhoven:

 

 

Reflectie Joop Schippers (Universiteit Utrecht): Micro-oplossingen voor macro-problemen?

 

 

Een pandemie, een nabije oorlog, een krappe arbeidsmarkt laten zien hoe kwetsbaar onze samenleving is in tijden van crisis. Maar we hebben ook gezien dat veel mensen bereid zijn om bij te dragen. Het aantal sollicitaties bij defensie verdubbelde in de eerste week na de inval in de Oekraïne. Net als in de eerste golf van de pandemie, toen veel mensen zich aanmeldden om bij te springen in de zorg. 

De motivatie is er bij mensen om na of naast hun werkzaam bestaan kennis, inzet en energie te investeren in algemeen belang. In werk dat er écht toe doet bij defensie, de zorg of het onderwijs. Om dit in praktijk te laten werken zijn er diverse initiatieven waarin de parttime motivatie om een steentje bij te dragen aan de samenleving een plek kan krijgen. Van organisaties met defensiereservisten, zorgreservisten tot regionale samenwerking tussen bedrijven en scholen om met elkaar zich in te zetten voor goed onderwijs. Daar heeft iedereen namelijk baat bij. Is het niet meteen dan is het later.

Dit vergt nadenken over een arbeidsmarkt waarin mensen ook naast hun baan paraat kunnen staan voor taken, projecten, klussen die nodig zijn. Bedrijven die daar ruimte voor willen geven. Maatschappelijke sectoren die weten hoe zij tijdelijke of parttime inzet kunnen benutten, binden en boeien.

Misschien is het geen markt, maar juist een ecosysteem, waarin ieders kennis en vaardigheden naast een economische waarde ook maatschappelijke waarde hebben.

Locatie: voormalige gevangenis De LiK, centrum Utrecht.
Tijdstip: 13.00 - 16.30 uur
Er zijn geen kosten verbonden aan dit NSvP Event.

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons