Scriptieprijzen voor maatschappelijk relevante onderzoeken

3 winnaars David van Lennep Scriptieprijs 2021

Van black hair bias tot workplace telepressure - David van Lennep Scriptieprijs 2020

Marjolein Jonker (Universiteit van Amsterdam) won dit jaar de David van Lennep Scriptieprijs met haar onderzoek naar workplace telepressure, emotionele uitputting en werk-familieschuld. De 2e en 3e prijs waren voor de Erasmus Universiteit Rotterdam: respectievelijk Janice Odijk (voor haar masterthese over Natural Hair Bias bij werving en selectie) en Sarina Verwijmeren (voor haar onderzoek naar Playful Work Design). De David van Lennep Scriptieprijs, genoemd naar de grondlegger van de NSvP, is een prestigieuze nationale prijs op het gebied van de psychologie van de mens in de context van werk en organisatie. De prijzen werd eind mei 2021 uitgereikt door de jury.
 

1e prijs: Marjolein Jonker, UvA
Workplace telepressure en emotionele uitputting: de rol van werk-familieschuld.

De neiging om snel te reageren op binnenkomende berichten, ook na werktijd (telepressure), werkgelerateerd ICT-gebruik, gevoelens van emotionele uitputting, motivatie en de werk-thuis balans: dit is het uitgebreide onderzoeksterrein van Marjolein Jonker. Een zeer relevant thema omdat er in Nederland 1,3 mensen met burnout-klachten zijn en mogelijkheden om met medewerkers buiten werktijd te benaderen via de mobiele telefoon toenemen. Bovendien zijn sinds het massale thuiswerken in coronatijd de werelden van werk en privé minder gescheiden. Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat mensen die veel emotionele uitputting ervaren, ook de neiging hebben om snel te reageren op werkgerelateerde berichten en zich daarover schuldig voelen ten opzichte van hun familie. 

 

2e prijs: Janice Odijk, Erasmus Universiteit Rotterdam
Natural Hair Bias against Black Minorities.

Bestaan er vooroordelen bij sollicitatieprocedures tegen natuurlijk haardracht? Janice Odijk onderzocht of het kapsel van een sollicitant (meer Afrocentrisch vs. meer Eurocentrisch) in combinatie met het geslacht van de sollicitant, invloed heeft op de beoordeling van recruiters betreffende de veronderstelde geschiktheid en professionaliteit van de kandidaat. Een van de bevindingen was dat vrouwen met Eurocentrische kapsels gunstiger werden beoordeeld dan mannen met Eurocentrische kapsels, maar vrouwen met Afrocentrische kapsels werden minder gunstig beoordeeld dan mannen met Afrocentrische kapsels. De selectiebeslissingen worden dus niet alleen beïnvloed door de etniciteit van de sollicitant, maar ook door een combinatie van haarstijl en geslacht. Dankzij Janice is er meer duidelijkheid welke factoren kunnen leiden tot discriminatie in het recruitmentproces. Bovendien geeft het organisaties waardevolle inzichten in hoe discriminerende wervingspraktijken kunnen worden voorkomen.

 

3e prijs: Sarina Verwijmeren, Erasmus Universiteit Rotterdam
Playful Work and Sports Design: A Game Changer?

In hoeverre heeft spel in je werk invloed op je motivatie en welzijn? Uit het onderzoek van Sarina Verwijmeren blijkt dat ‘playful´ werkactiviteiten positieve effecten hebben op het algemene welzijn van werknemers, stress voorkomt of vermindert én het werkplezier verhoogt. Het playful work design is een proces waarbij werknemers proactief omstandigheden binnen het werk creëren die plezier en uitdaging bevorderen – anders dus dan jobcrafting waarbij het werk zélf veranderd wordt. Het playful work design is bovendien inzetbaar bij werk- én sportsituaties. Zeker in tijden van COVID-19, waarin veel mensen vanuit huis werken en sporten, kan dit helpen om plezier in werk of sport te vergroten. 

 


Over de David van Lennep Scriptieprijs

De David van Lennep Scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) aan de drie beste mastertheses op het gebied van arbeid, beroep en organisatie. Deze prijs is een van de manieren waarop de stichting bijdraagt aan de innovatie op het terrein van de arbeids- en organisatiepsychologie. De mastertheses worden door de hoogleraar van de betreffende vakgroep voorgedragen voor de scriptieprijs. Een onafhankelijke jury – dit jaar bestaande uit prof. dr. Toon Taris, dr. Diana Rus en dr. Machteld van den Heuvel – bepaalt wie de drie winnaars zijn. De David van Lennep Scriptieprijs, genoemd naar de grondlegger van de NSvP, werd voor het eerst uitgereikt in 1997. De scriptieprijswinnaars ontvangen een geldbedrag van respectievelijk € 2.000, € 1.500 en € 1.000. Alle 14 genomineerden en hun scriptie-onderwerpen staan op deze pagina.
 

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons