Benutten Van Verschil In Talent

Denken over diversiteit en inclusie vervalt vaak in doelgroepdenken. Stereotypering en discriminatie liggen dan op de loer. Diversiteit kan breed worden gedefinieerd: op grond van persoonskenmerken (zoals etniciteit, gender (culturele) achtergrond) maar ook dynamische kenmerken (zoals gezondheid, taalbeheersing, opleidingsniveau). De afgelopen jaren ondersteunde de NSvP verschillende projecten rondom dit thema. Hoe zorgen we ervoor dat verschillen herkend, benut en gewaardeerd worden? Hoe overbruggen we verschillen en benutten we het diverse talent van mensen - binnen teams, organisaties en andere arbeidsrelaties?

Bejegening als professionele waarde

Roland Blonk portret (foto: Michiel Bunjes)

Bejegening als professionele waarde

Wat is effectieve re-integratie en hoe kan de kwaliteit van het begeleidingsproces verhoogd worden? Roland Blonk (hoofdonderzoeker TNO, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en in 2021 NIAS/NSvP fellow) houdt zich al geruime tijd met dit onderwerp bezig. "Het begeleiden van mensen naar werk is een vak: naast instrumenten is er een inbedding nodig in relationele processen. Bejegening speelt daarin een cruciale rol." Een interview.

De arbeidsmarkttransitie: naar meer waarde en meer werk

Cover whitepaper illustratie door Rosa Snijders

De arbeidsmarkttransitie: naar meer waarde en meer werk

Nederland heeft een inclusietekort - of eigenlijk een overschot aan onbenut talent. Zo’n 1 tot 2 miljoen mensen willen en kunnen op enige manier werken, maar slagen er niet in om aan duurzaam en betaald werk te komen. Daarom moet worden ingezet op een arbeidsmarkttransitie, die vier systemische stappen vereist. Dit zijn de conclusies van het white paper "De arbeidsmarkttransitie: naar meer waarde en meer werk", geschreven door Ton Wilthagen en Marieke Stolp.

Misschien heeft de arbeidsmarkt wel afstand tot jou

Dag van de Inclusieve Arbeidsmarkt 2019

Misschien heeft de arbeidsmarkt wel afstand tot jou

Op 4 november 2019 vond de Dag van de Inclusieve Arbeidsmarkt plaats. Zo’n 165 bezoekers, onderzoekers, beleidsmakers, praktijkmensen, ervaringsdeskundigen en werkgevers, gingen aan de slag met de vraag: hoe kunnen we de Nederlandse arbeidsmarkt inclusiever maken? Organisatoren zijn de Goldschmeding Foundation, Instituut Gak en de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP).

Op drie fronten inclusiever matchen

Matches

Op drie fronten inclusiever matchen

Matching op de arbeidsmarkt vindt vaak plaats op basis van harde functie-eisen. Zonder het juiste papiertje of ervaring maak je weinig kans. Ook de vaak smalle definiëring van “geschiktheid”, beeldvorming en onbewuste biases spelen een belangrijke rol in werving- en selectieprocessen. In het zoeken naar het ‘schaap met de vijf poten’ zien werkgevers mensen met een afstand tot werk snel over het hoofd. Kunnen nieuwe technologieën of nieuwe vormen van matching dit doorbreken?

Crossculturele baklava

Ahmet Can en Gürkan Çelik - foto Pepijn Nuiten

Crossculturele baklava

Crosscultureel ondernemen is een route om te komen tot samenwerking en verbinding in ondernemerschap tussen mensen van verschillende etnische achtergronden. Lector Gürkan Çelik ontwikkelde een methodiek om ondernemers te begeleiden in het crossculturele met individuele coaching en groepstrainingen. Een dubbelinterview met Çelik en ondernemer Ahmet Can.

De beperking als bron van inspiratie

De beperking als bron van inspiratie

Het initiatief Partofit ontving in 2016 – onder de naam Heroes of the Sky – de publieksprijs van de OmkeerChallenge. Welke deelbare kennis en inzichten heeft het project inmiddels opgeleverd? Over sociale inclusie, maatschappelijke impact, participatie en normalisatie, en integratie. Een helder artikel met links naar hun werkwijze, meetinstrument, filmpjes en meer.

Toolbox verschil benutten/innoveren

toolbox verschil benutten

Toolbox verschil benutten/innoveren

In de toolbox verschil benutten/innoveren zijn interessante visies en aanpakken gebundeld, specifiek gericht op het benutten van verschil in organisaties. Deze toolbox, ontwikkeld door de NSvP in opdracht van het Ministerie van SZW, is verschenen in de reeks: verschil meten, verschil toelaten, verschil hanteren, verschil waarderen. Hierin staan methodieken, instrumenten, denkwijzen rondom diversiteit in teams en organisaties.

In gesprek over methodieken rond diversiteit

In gesprek over methodieken rond diversiteit

De NSvP ondersteunde de afgelopen jaren verschillende projecten op het terrein van culturele diversiteit. Martha Meerman (lector Hogeschool van Amsterdam) bracht de verschillende projectleiders bij elkaar om de ontwikkelde inzichten in een breder kader te plaatsen. Waar liggen de raakvlakken, wat zijn overkoepelden inzichten en wat zijn de uitdagingen voor de toekomst?

Heroes of the Sky: naar wederzijdse inspiratie, culturele programma's en een inkomen

Heroes of the Sky: wederzijdse inspiratie, culturele programma's en een inkomen

Heroes of the Sky: naar wederzijdse inspiratie, culturele programma's en een inkomen

Heroes of the Sky (winnaar publieksprijs NSvP-Challenge 2016) wil een methodiek ontwikkelen waarmee jongeren met een beperking en cultureel talent, gecoacht worden door professionals uit het vak. In een gelijkwaardige samenwerking maken zij cultuur die geprogrammeerd wordt op bestaande evenementen. 

Beroepskeuzetest voor verstandelijk beperkte jongeren

SIWIT beroepskeuzetest voor jongeren

Beroepskeuzetest voor verstandelijk beperkte jongeren

Jongeren met een licht verstandelijke beperking zullen vanwege hun beperkingen niet binnen elk beroep floreren. Een goede keuze is juist voor deze groep van extra groot belang. Om tot een goede keuze te komen, voldoen de gewone beroepskeuzetests niet. Daarom is met steun van de NSvP voor deze groep een speciale test ontwikkeld: de SIWIT.

‘Diversiteit hoort in het zakelijke hart van de organisatie'

Ila Kasem

‘Diversiteit hoort in het zakelijke hart van de organisatie'

"De discussie over diversiteit in organisaties gaat meestal eenzijdig over de niet-zakelijke, maatschappelijke kanten. Het is goed om de aanpak van diversiteit in organisaties meer plaats te laten vinden waar het primair hoort: in het zakelijke hart." Dat stelt Ila Kasem, vennoot en directievoorzitter van management adviesbureau Van de Bunt en bestuurslid NSvP.

Daniël Wigboldus over onbewuste associaties op de werkvloer

Diversity diversiteit

Daniël Wigboldus over onbewuste associaties op de werkvloer

Al denken we nog zo goed bezig te zijn met diversiteitsbeleid, onbewuste vooroordelen kunnen de zaak zonder dat we dat in de gaten hebben vervelend dwarsbomen. Daniël Wigboldus, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, legt uit hoe dat werkt en wat we eraan kunnen doen.

Syrische vluchtelingen aan het werk

vluchteling werk integratie

Syrische vluchtelingen aan het werk

Hoe zorg je dat het aannemen van een Syrische vluchteling in een organisatie een succes wordt? De positieve effecten komen makkelijker tot stand als er aandacht is voor de specifieke situatie van de nieuwe medewerker. Waar zitten de verschillen en lastigheden, en wat kun je als werkgever doen om die te overbruggen? Onderzoekers van Windesheim, De Haagse Hogeschool en Inholland, schreven een praktisch e-boek om werkgevers daarbij te helpen.

Diversiteit: hoofd, hart en buik (red. Sjiera de Vries)

Diversiteit: hoofd, hart en buik

Diversiteit: hoofd, hart en buik (red. Sjiera de Vries)

Hoe stimuleer je op teamniveau het vermogen om met verschillen in identiteit, cultuur of achtergrond om te gaan? Hoe zorg je dat verschillen herkend, benut en gewaardeerd worden ten behoeve van leren, probleem oplossen, samenwerken? Een inclusieve cultuur draagt hieraan bij. Dit boek beschrijft vijf interventies gericht op de implementatie van diversiteitsbeleid en het creëren van een inclusieve cultuur. In iedere aanpak staat de dialoog centraal, die onontbeerlijk is voor iedere organisatie die daadwerkelijk tot een inclusieve cultuur wil komen.

NSvP lanceert brochure Diversiteit en Kwaliteit

NSvP lanceert brochure Diversiteit en Kwaliteit

Diversiteit verdient een volwaardige en structurele plek in organisaties. Op grond van literatuuronderzoek en analyse van best practices is het INK-management model uitgebreid met diversiteitaspecten. Deze brochure geeft informatie over de relatie tussen diversiteit en kwaliteit en biedt een praktisch model om mee aan de slag te gaan. Voor iedereen die diversiteit op een hoger plan wil tillen door deze in bestaande kwaliteitssystemen in de organisatie te integreren.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons