De samenhang tussen positieve werkervaringen en dagelijks herstel bij partners

De samenhang tussen positieve werkervaringen, werkgerelateerde kapitalisatie en dagelijks herstel bij partners

Op een werkdag heb je met veel verschillende inspanningen te maken. Veel zaken die ‘moeten’: iedere werkdag weer genoeg belastingeffecten voor lichaam en geest, ongeacht de aard van werkzaamheden. Werktaken voor die dag moeten af, deadlines gehaald, verantwoording afgelegd, er moet worden samengewerkt of misschien moet je juist alleen je zaken afhandelen.

Altijd bereikbaar. Is smartphone-gebruik eigenlijk wel zo smart?

Onderzoekers zijn het er over eens dat de smartphone de grenzen tussen werk en privé leven flexibeler gemaakt heeft. Maar de gevolgen van die toegenomen flexibiliteit zijn niet eenduidig aangetoond. Zo is er bewijs dat de smartphone kan helpen om een betere balans tussen werk en privéleven te bewerkstelligen maar er gaan ook geluiden op dat smartphone-gebruik tot meer rolconflicten leidt tussen werk en privé (werk-thuis interferentie).

Volop kansen arbeidsparticipatie vrouwen te laten groeien

Volop kansen arbeidsparticipatie vrouwen te laten groeien

Er zijn volop kansen om de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland te vergroten. Bijvoorbeeld door met passende maatregelen te streven naar een ‘80% model’, waarbij beide partners 4 dagen per week werken. Dat stellen ruim vijftien deskundigen, afkomstig uit bedrijfsleven, wetenschap en vakbonden in een advies aan de Tweede Kamer.

Bijna helft vrouwen in deeltijd hoeft niet voor kinderen te zorgen

Deeltijdarbeid was in de jaren vijftig en zestig dé oplossing voor een tekort aan arbeidskrachten. Tegenwoordig is het een recht waar vrouwen én mannen liever geen afstand van doen. Eenmaal in deeltijd gewend, wil niemand meer wat anders. De regering stelt dat de economische welvaart onbetaalbaar wordt als vrouwen niet méér gaan werken.

 

‘’Al het talent is nodig om welvaart te behouden’’

Anneke van Doorne

Moeten we ons zo zoetjesaan niet neerleggen bij het Nederlandse 1,5 verdienersmodel? Positieve actie, meer kinderopvang, ouderschapsverlof. Sinds de jaren ’70 zijn beleidsmakers druk met het stimuleren van vrouwen op de arbeidsmarkt. Toch blijven we in Nederland kampioen deeltijdwerken. Is dit nu niet gewoon wat vrouwen willen?

Vrouwen zijn gelukkiger als ze werken

vrouwen werk

Vrouwen voelen zich gelukkiger als ze een baan hebben waarin ze zich kunnen ontwikkelen, blijkt uit het Energiek geluksonderzoek van Lof Media.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons