En de genomineerden zijn....

David van Lennep Scriptieprijs - uitreiking 20 mei '21

Jaarlijks reikt de NSvP de David van Lennep Scriptieprijs uit aan drie jonge onderzoekers, die uitzonderlijk goede mastertheses schreven op het gebied van mens, werk en organisatie. Alleen de beste theses worden door de universiteiten genomineerd voor de prijs. Een onafhankelijke driekoppige jury beslist welke drie genomineerden de scriptieprijs winnen.

De bekendmaking van de drie winnaars en de prijsuitreiking vinden (online) plaats op donderdagmiddag 20 mei 2021, waar iedereen als avatar aanwezig is in de virtuele wereld van GoMeet. Voorafgaand aan de bekendmaking en prijsuitreiking vindt de 1e David van Lennep Keynote plaats, verzorgd door de internationaal vooraanstaande Prof. Dr. Kevin Rockmann van de George Mason University, VS. (Kijk hier voor zijn keynote over The Empty Office). 


En de winnaars zijn....  Lees hier meer over de 3 winnaars van de David van Lennep Scriptieprijs!


Met trots stellen we - in alfabetische volgorde - de veertien genomineerden van de David van Lennep Scriptieprijs voor:
 

Anna Ploeger (Rijks Universiteit Groningen) onderzocht hoe persoonlijkheidseigenschappen van een manager de kwaliteit van de relatie tussen manager en ondergeschikten beïnvloeden. Uit haar resultaten kwamen zeggenschap en gemeenschapsgevoel als belangrijke voorspellers voor een goede relatie naar voren. Inzicht in een gezonde relatie tussen leider en medewerker is relevant omdat het organisatie positief beïnvloedt. Naar de scriptie >

 

Anne Boek (Rijks Universiteit Groningen) deed onderzoek naar sociale conflicten binnen organisaties, en hoe de rol van ‘attributies’ daarbij het gedrag van werknemers beïnvloeden. Uit de resultaten blijkt dat sociaal en contraproductief gedrag tegelijkertijd kunnen optreden, en dat dat afhankelijk is van hoe iemand de werksituaties interpreteert. Haar scriptie vormt een basis voor verschillende beleidsimplicaties en vervolgonderzoek. Naar de scriptie > 

 

Beïnvloedt depressie de relatie tussen werkomstandigheden, zingeving op het werk en het behoud van werk? Eva Altrock (Rijks Universiteit Groningen) analyseerde hoe werkcondities relateren aan de ervaring van betekenisvol werk en arbeidsparticipatie onder mensen met een gediagnosticeerde depressie. Eva's onderzoek biedt een grondslag voor een beter ontwerp van betekenisvol werk voor risicogroepen. Naar de scriptie >

 

Hoe kan interactie tussen leider en team in een digitale werkomgeving worden verbeterd? Franziska Faust (Universiteit Maastricht) onderzocht de relatie tussen communicatiegedrag van leiders, de psychologische veiligheid in het team, en de relatie tussen mindfulness van leiders en teamprestaties in een online werkomgeving. Dit onderzoek biedt relevante praktijkinzichten over de relatie tussen mindfulness bij leiders en teamprestaties in een online omgeving. Naar de scriptie > 

 

Janice Odijk (Erasmus Universiteit Rotterdam) onderzocht of er sprake is van “Black hair bias” tijdens het screenen van CV’s in een selectieprocedure. Is de haardracht van sollicitanten met een Afrikaans-Europese etniciteit en donkere huidskleur van invloed op het oordeel van de selecteur? Janice onderzocht dit zowel bij vrouwen als bij mannen - de uitkomsten blijken verrassend. In het streven naar inclusieve werkgelegenheid en rechtvaardige verdeling van werk en de ‘Black Lives Matter’ beweging is deze scriptie erg relevant. Naar de scriptie >

 

Jikke Dulos (Radboud Universiteit Nijmegen) onderzocht de intrinsieke werkmotivatie onder vrouwen die onlangs een baby hadden gekregen. Daarvoor zette ze vier soorten job crafting in. Uit de resultaten blijkt dat er geen relatie is tussen intrinsieke motivatie op werk en het krijgen van een baby (en dat job crafting dus geen verzwakkend effect heeft), maar dat de motivatie wél wordt beïnvloed door het vergroten van structurele arbeidsmiddelen en het verkleinen van belemmerende werkeisen. Naar de scriptie > 
 

Hoe vergroot je duurzame inzetbaarheid en prestatie onder oudere werknemers in fysiek zware beroepen? In haar scriptie testte Karlijn van den Dungen (Technische Universiteit Eindhoven)het effect van een interventie waarin job crafting en sociale interventies met betrekking tot omgang met ouderdom centraal stonden. De resultaten uit deze scriptie geven helder inzicht in hoe duurzame inzetbaarheid, binnen fysiek zware beroepen, vergroot kan worden. Naar de scriptie > 

 

Koen Hofmann (Radboud Universiteit Nijmegen) tackelde het vraagstuk hoe oudere werknemers kunnen worden gemotiveerd om te blijven doorwerken. Impactvolle gebeurtenissen in iemands leven hebben effect op hoe iemand kijkt naar zijn/haar toekomst. Koen onderzocht de complexe relatie tussen dit zogenoemde toekomstig tijdsperspectief, iemands motivatie om te blijven werken en de invloed van het behouden van activiteiten binnen de organisatie. Naar de scriptie > 

 

Via welke mechanismen levert mindfulness voordelen in het dagelijks werkleven? Lea Scharf (Universiteit Maastricht) onderzocht in hoeverre ‘mindful’ zijn een buffer vormt tussen hoge werkeisen en dagelijkse vermoeidheid. Uit het onderzoek blijkt dat meer tijdsdruk leidt tot meer vermoeidheid en dat meer mindfulness leidt tot minder vermoeidheid. Desondanks blijkt mindfulness géén buffer te zijn voor het effect van tijdsdruk op vermoeidheid. Naar de scriptie >
 

Hoe kan de online communicatie van leidinggevenden naar werknemers effectief verbeteren? Zorgt het beoefenen van mindfulness door de manager voor respectvollere communicatie op afstand? Leonie Hoeren (Universiteit Maastricht) analyseerde of deze relatie wordt beïnvloed door het innemen van andermans perspectief, en of tijdsdruk het communicatiegedrag beïnvloedde. Naar de scriptie > 

 

De genomineerde scriptie van Marjolein Jonker (Universiteit van Amsterdam) gaat over de link tussen telepressure (de druk om te reageren op werkberichten na werktijd) en de gevoelens van uitputting en/of burnout. Ze onderzocht in hoeverre intrinsieke vs gecontroleerde motivatie, als ook de werk-gezinschuld (d.w.z. schuldgevoelens omdat men niet in staat is zijn werk- en gezinsrollen in balans te brengen) hierbij een rol spelen. Naar de scriptie > 

 

Belemmert baanonzekerheid altijd je loopbaan? Neddo Siebum (Universiteit van Amsterdam) deed onderzoek naar het effect van baanonzekerheid op stress, motivatie en proactief werk(zoek)gedrag. Zeer relevant onderzoek, want ca. 40% van de werkenden in Nederland hebben een flex- of tijdelijk contract, en tegelijkertijd is deze groep zeer onderbelicht in de wetenschappelijke literatuur. Naar de scriptie > 

 

De thesis van Sarina Verwijmeren (Erasmus Universiteit Rotterdam) onderzoekt in hoeverre ‘playful’ werk invloed heeft op de motivatie en het welzijn van werknemers. De effecten blijken positief (meer plezier, meer welzijn) en helpen stress te voorkomen of verminderen. Het playful work design blijkt bovendien inzetbaar bij werk- én sportsituaties. Zeker in tijden van COVID-19, waarin veel mensen vanuit huis werken en sporten, kan dit helpen om hun plezier in werk of sport te verhogen. Naar de scriptie > 

 

Vasilina Chuvasheva (Universiteit Tilburg) onderzocht inclusie in teams. In haar scriptie beschrijft zij in welke mate een proactieve persoonlijkheid zich verhoudt tot de inclusie van nieuwkomers. Hieruit blijkt dat een teamlid met proactieve persoonlijkheid zich positief verhoudt tot inclusie. Maar vanuit het perspectief van de nieuwkomer is deze positieve relatie er niet. Op basis van de resultaten van deze scriptie kunnen praktische richtlijnen worden uitgezet voor HR initiatieven. Naar de scriptie >

 

 

 

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons