OmkeerEvent 2019: een terugblik op AI in Recruitment

zaal omkeerevent Metaal Kathedraal 18 juni 2019

Een impressie in foto's vind je op onze Facebook-pagina - met dank aan Chielfoto voor de samenvatting in mooie beelden!
De presentaties van verschillende sprekers zijn hieronder via linkjes te downloaden en/of in te zien.

Het algoritme is kapot

Bas van de Haterd OmkeerEvent Metaal Kathedraal 2019

Een algoritme is een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leiden.

Onze hersenen zijn in de basis ook algoritmes. Vanuit een reeks instructies, die we vaak onbewust geven, komen we tot een conclusie, bijvoorbeeld wie we uitnodigen voor een sollicitatiegesprek of wie na zo'n gesprek de baan krijgt.

Bias en nudging in selectieprocedures

Vanuit haar rol als organisatieadviseur houdt Claartje Vinkenburg zich bezig met de manier waarop je impliciete bias zichtbaar kunt maken en de invloed er van kunt beperken. In dit interview geeft zij haar visie over hoe het effect van bias omgedraaid kan worden door middel van kleine duwtjes, oftewel nudges, die ons gedrag positief beïnvloeden.
 

Het nieuwe assessment

De babyboom generatie verdwijnt, en een nieuwe generatie treedt toe tot de arbeidsmarkt. Deze generatie (generatie Y) vraagt een andere benadering om daadwerkelijk gecommitteerd te raken aan een organisatie. Is autonomer, heeft behoefte aan ruimte en vrijheid en is meer op zoek naar zelfontplooiing. Dat betekent dat een assessment dat alleen functiegeschiktheid meet al na enkele maanden niet meer relevant kan zijn. Het nieuwe assessment vorm de basis voor een Echt Gesprek tussen werkgever en werknemer. De psycholoog wordt vraagbaak en sparringpartner.

Personeel selecteren met moderne middelen

Meer diversiteit,  vergrijzing, snelle technologische veranderingen in economisch turbulente tijden; de praktijk van werving en selectie verandert net als de omgeving van bedrijven en organisaties. Wat zijn de trends en wat kunnen we bijvoorbeeld leren praktijk en wetenschap in de Verenigde Staten?

Seminar Assessment anno 2012

De tijden dat je met een aantal sollicitatiegesprekken en een functie-assessment de juiste nieuwe werknemer binnenhaalde die vervolgens minstens vijf jaar bleef, zijn voorbij. Door de snelle ontwikkelingen in technologie en economie zien functietaken, op het ene moment nog omschreven in een glashelder profiel, er volgend jaar ineens heel anders uit. Als functie-inhoud snel verandert, kun je dan nog wel voorspellen of je de juiste nieuwe collega werft?

Emotionele intelligentie van waarde bij selectie medewerkers

Veel Amerikaanse werkgevers vinden emotionele intelligentie belangrijker dan de cognitieve intelligentie van hun werknemers. Dat blijkt uit onderzoek van CareerBuilder onder 2662 Amerikaanse managers en HR-professionals en was te lezen op HRPraktijk. Die mening is niet gebaseerd op feiten, concludeert Stephane Côte, gerenommeerd onderzoeker. De hype rond emotionele intelligentie heeft hij altijd met gemengde gevoelens bekeken.

Aanbevelingen vergroting arbeidsparticipatie minderheden

Doel van het onderzoeksproject was inzicht te krijgen in het werkzoekgedrag van mensen uit etnische minderheden vergeleken met de Nederlandse meerderheid. Het onderzoek heeft geleid tot inzichten die bijdragen aan vergroting van de arbeidsparticipatie van mensen uit etnische minderheidsgroepen.

Ontwikkeling cultuurvrije videotest voor personeelsselectie

In dit project werd een Situational Judgement Test (SJT) ontwikkeld, gebaseerd op videofragmenten, om integriteit te meten. Integriteit is een belangrijke voorspeller van succes in de functie van politieagent. Het instrument moest geschikt zijn voor de multi-etnische setting waarin de selectie van politiemensen plaatsvindt. De videotest bleek een bruikbare test voor het meten van integriteit in verschillende etnische groepen.

Bekijk de presentatie van het onderzoek, en lees het artikel over het onderzoek. Met links naar andere interessante, gerelateerde artikelen.
 
Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons