Hybride docent

Het (voortgezet) onderwijs in Nederland staat de komende jaren voor enkele grote uitdagingen. Allereerst vanwege de noodzaak om tot de wereldtop te blijven behoren als het gaat om de kwaliteit van onderwijs. Innovatie en vernieuwing zijn hiervoor onmisbaar. Ten tweede om voor voldoende topdocenten te zorgen die dit onderwijs in de praktijk brengen. Daarnaast verandert de manier waarop jonge professionals aankijken tegen werk en hun carrière: steeds minder mensen kiezen voor één baan voor het leven. Afwisseling, brede ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid worden steeds belangrijker. De hybride docent speelt in op deze uitdagingen.

Combinatie van twee werkvelden

Een hybride docent combineert structureel twee of meer werkvelden in zijn of haar werk: een onderzoeker van Shell die één dag per week voor de klas staat, een analist van ABN AMRO die de nieuwste ontwikkelingen bespreekt tijdens de lessen economie of een docent die zich bezighoudt met onderwijsbeleid bij het ministerie van OC&W.

Breed inzetbaar door transferable skills

Hybride werken brengt vele voordelen met zich mee wanneer het gaat om het opdoen van kennis en ervaring. De persoonlijke en professionele ontwikkeling van een hybride werknemer krijgt een impuls vanuit twee werkvelden en geeft hem of haar de kans om vaardigheden te ontwikkelen die toepasbaar zijn in uiteenlopende situaties. Deze ‘transferable skills’, maken het gemakkelijker voor professionals om zich aan te passen aan een veranderende werkomgeving en draagt zodoende bij aan een brede inzetbaarheid.

Docent als inspirator voor manager en vice versa

Een docent is in staat om boeiend te spreken voor een groep, de groep aan te sturen en waar nodig invloed uit te oefenen op de houding en het gedrag van jonge mensen. Deze vaardigheden kunnen een goede inspiratiebron zijn voor managers in het bedrijfsleven en tevens kunnen de meer inhoudelijk didactische vaardigheden van een docent goed van pas komen in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van introductieprogramma’s voor nieuwe werknemers. Anderzijds is het heel waardevol voor een docent om concrete en directe input uit het bedrijfsleven te kunnen verwerken in zijn of haar lessen. Het stelt hem of haar beter in staat om de leerlingen voor te bereiden op hun carrière en om hen vaardigheden aan te leren die bijvoorbeeld van belang zijn in het bedrijfsleven. Daarnaast kan het voor de docent, en daarmee de school, interessant zijn om een inkijkje te krijgen in het innovatieve vermogen van bedrijven en de snelheid waarmee veranderingen worden doorgevoerd.

Vergezicht

Verschillende mensen in Nederland zijn al werkzaam als hybride docent. Wij geloven in de waarde hiervan en zien graag dat dit op grotere schaal plaats gaat vinden. Echter, Nederland telt niet van vandaag op morgen honderden hybride docenten. Hybride docenten zullen zich moeten bewijzen en stapje voor stapje hun waarde zichtbaar maken. Daarnaast is het niet voor iedereen mogelijk om direct als hybride docent aan de slag te gaan. In die zin is het hybride docentschap dan ook te zien als een vergezicht. Om onderwijs en bedrijfsleven te laten zien wat zij voor elkaar kunnen betekenen, is een eerste stap richting het hybride docentschap geformuleerd: job twinning.

Pilot job twinning

Door middel van job twinning worden docenten en professionals uit het bedrijfsleven met elkaar in contact gebracht en uitgedaagd om op structurele basis kennis uit te wisselen en met elkaar te delen. Binnen een job twinning-traject wordt in een aantal bezoeken aan elkaars werkomgeving een professionele dialoog gevoerd en nemen de deelnemers een kijkje in elkaars keuken. Job twinning kan verder aangevuld worden door het organiseren van bijvoorbeeld kennisdelingsbijeenkomsten, een gezamenlijk project of een tijdelijke uitwisseling van baan.

Gedurende de periode van september tot en met december 2015 organiseert Hybride Docent een eerste job twinning-cyclus, waarbij docenten van verschillende scholen de samenwerking aangaan met medewerkers van andere organisaties. Na deze eerste twinning periode worden de vervolgstappen voor het project bepaald. In eerste instantie richt Hybride Docent zich op drie regio's : Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam.

Professional in één van deze regio’s die het leuk vinden om te leren van en met een professional uit een ander werkveld kunnen zich aanmelden voor aan voor job twinning door een e-mail te sturen naar info@hybridedocent.com.


Kennisdelingsbijeenkomst Leren van Combineren

TNO Arbeid gaat het Twinning project monitoren. De totale monitoring resulteert o.a. in de volgende producten:

  • factsheet op basis van bestaande arbeidsmarktgegevens;
  • monitoronderzoek naar de processtappen en de effecten van Job Twinning als route naar hybride docentschap;
  • matchingslijst en gesprekshandleiding voor werkgevers onderwijs/overige sectoren naar hoe wenselijk het is met elkaar in gesprek te gaan over (structurele) samenwerking op het gebied van hybride docentschap;
  • checklist/staalkaart voor werknemers om zelf snel te toetsen of een andere baan (of docentschap) duurzaam te combineren zou zijn en in welke vorm.

In het kader van het NSvP-project De Crux van het Combineren organiseert Hybride Docent samen met TNO en Deell eind oktober een bijeenkomst over de dynamiek van gecombineerde (loop)banen. Behalve de deelnemers aan het project wordt ook een breder publiek uitgenodigd. Doel van de bijeenkomst is het uitwisselen van kennis over en ervaring met het combineren van banen. Inzichten uit onderzoek worden afgewisseld met inspirerende praktijkvoorbeelden en veel ruimte voor het leren van elkaar.

 

Thema's

Onderwerpen

Reacties

wat een puike website. om van te smikkelen!

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons