Innovatiever en tevredener in een open organisatieklimaat

Organisaties zoeken naar nieuwe vormen van organiseren die meer ruimte  geven aan ideeën op de werkvloer, aan participatie en betrokkenheid en aan leiderschap op basis van vertrouwen. Veel potentie voor vernieuwing ligt bij de medewerkers. Maar zij hebben autonomie en zelfsturing nodig om snel op nieuwe ontwikkelingen in te kunnen spelen. Lees, denk mee en schrijf mee over nieuwe vormen van organiseren.

De laatste manager

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons