Kinderen stimuleren om hun kwaliteiten te zien

Floréo Sterke Punten Challenge - basisscholen

Sterke Punten Challenge volgens leerkracht Petra Burik (Floréo)

Ervaringen deelnemers Sterke Punten Challenge – om te delen!

Deelnemers aan de Floréo Sterke Punten Challenge vertellen hun ervaringen. In deze challenge daag je jezelf uit om in je dagelijkse werk meer te doen van wat je goed kunt. Je vergroot je sterke punt uit en benoemt een persoonlijke droom. Daarna ga je stap voor stap je acties uitvoeren om je droom dichterbij te halen. Samen met collega’s van Floréo-scholen reflecteer je op je challenge en help je elkaar verder. 


De ervaring van Petra Burik, leerkracht kleutergroep op de Hendrik Boogaardschool.

Hoe gaat het? Wat heb je tot nu toe kunnen oppakken?
Mijn challenge past eigenlijk heel goed in het doel van de Sterke Punten Challenge: ik wil kinderen stimuleren dat ze hun eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van anderen zien. Mijn sterke punt is dat ik heel positief ben en vanuit de kracht van positiviteit structuur kan bieden. 
In de klas ben ik gestart met complimenten. Steeds staat één kind centraal die zijn eigen kwaliteiten benoemt. De andere kinderen vertellen ook waar het kind goed in is, dat alles zetten we in een zonnetje en daar maken we een foto van. Ik zie de kinderen dan letterlijk stralen! Zelf word ik er ook heel vrolijk van. 
Ik kan slecht tegen het woord ‘niet’ en wil graag steeds de focus leggen op wat wel kan. Het denken in mogelijkheden zit gewoon ingebakken in mij. Anderen zeggen dat ze dat bijvoorbeeld merken in mijn positieve taalgebruik.  

Wat waar je nog meer mee aan de slag?
Mijn volgende stap is dat ik ouders ook meer wil betrekken bij wat we in de klas doen met het benoemen van de sterke punten van de kinderen.
Een ander idee is bijvoorbeeld dat ik ga bedenken of ik kan doorbouwen op de doelen. We houden bij wie goed is in rekenen of taal of iets anders. In plaats van te kijken naar wat ze nog moeten leren, kan ik ook bedenken of ik meer kan met de doelen waar ze al goed in zijn. 

Wat wil je je collega’s meegeven?
Ik heb collega’s verteld wat we aan het doen zijn in de challenge. Ik wil ze graag aansteken met mijn positiviteit en laten zien wat het in de klas kan opleveren. En natuurlijk uitdagen om ook mee te doen, net zoals ik mijn kinderen stimuleer hun sterke punten te benoemen!

 

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons