Martine Maes

Martine Maes is interventiekundige en begeleidt leer- en veranderprocessen in organisaties. 
Zij heeft zich via een post-master gespecialiseerd in Leren, ontwikkelen en veranderen in organisaties. Rode draad in haar carrière is sociale innovatie: vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie en ontplooiing van talenten. In projecten of opdrachten werkt zij vaak aan het stimuleren van innoveren vanuit professionals en samen leiding geven aan verandering. Voor een bestuur van basisscholen begeleidt ze een project in de Sterke Punten Challenge (van de NSvP) waarin de kwaliteiten van de leerkrachten zichtbaar worden én (beter) worden benut - voor zowel individueel als collectief leren en ontwikkelen. Ook is zij initiatiefnemer van de brigade Anders leren Anders organiseren. Vragen over hoe anders organiseren in onderwijs en opvang gerealiseerd kan worden, matcht zij met ervaringsdeskundige schoolleiders en vernieuwers. 

Sinds 2016 werkt zij vanuit haar eigen bureau Interventures. Dit staat voor een combinatie van innovatie, interventie en avontuur. Vernieuwingsprocessen of veranderingstrajecten blijken in de praktijk vaker een avontuurlijke expeditie dan een geplande reis die verloopt volgens een vooraf geschreven plan. De interventies die Martine Maes doet, zijn dan ook gericht op luisteren en observeren, tussenruimte creëren en werken met wat er is. Recentelijk heeft zij zich verdiept in (theorieën over) organisaties als systemen, groepsdynamica, veranderen in complexe systemen en systemisch werk. Martine begeleidt dialoog en intervisie met behulp van verschillende methodieken. Zij is lid van de werkgroep intervisie van de Orde van Organisatieadviseurs. Regelmatig geeft ze masterclasses, workshops, trainingen en begeleidt ze leergangen als coach. Als procesbegeleider intervenieert ze in organisaties waar het vast zit.

Een belangrijke drijfveer in haar werk is de verbinding van theorie en praktijk. Vanuit verwondering en nieuwsgierigheid gaat zij op zoek naar theoretische onderbouwing voor praktijkvraagstukken. Ook brengt zij graag inzichten uit onderzoek in de praktijk via interactieve werkvormen.

 

Publicaties

Martine is mede-auteur van de onderzoekspublicatie ‘Op zoek naar vernieuwend leiderschap in het primair onderwijs’, als resultaat van het actieonderzoeksprogramma Vernieuwend leiderschap voor schoolleiders. 

In deze blog geeft ze inzicht in het leerprogramma Vakadviseurs, waarin adviseurs hun eigen leervraag benoemen en samen reflecteren en nieuwe verbindingen maken in de organisatie.

In de special Anders leren Anders organiseren van IMPACT (Pact voor kindcentra), is een interview met Martine te lezen: ‘Sluit het onderwijs nog aan? Het kan anders’. 
 

Bijlage

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons