Met de opkomst van de positieve psychologie is er aandacht voor een HR-benadering waarbij de talenten van medewerkers vertrekpunt zijn voor het ontwikkelbeleid. Ook vanuit de wetenschap komt steeds meer ondersteuning van een Sterke Punten benadering. Wat gebeurt er als je niet de zwakke, maar de sterke punten van medewerkers radicaal centraal stelt in performance management? Hoe weten mensen in organisaties elkaars sterke punten te vinden en hoe kunnen zij elkaar helpen om hun kwaliteiten in te zetten? En hoe organiseer je de inzet van sterke punten op een duurzame, blijvende manier? Een dossier over interventies in de praktijk, duurzame talentbenutting, wetenschappelijk onderzoek van sterke kanten en positieve organisatie psychologie. 

Ontwikkelingsgericht leiderschap in de praktijk

empowerment leiderschap ontwikkeleingsgericht

Ontwikkelingsgericht leiderschap in de praktijk

Leidinggevenden kunnen een sterke impact hebben op de ontwikkeling van medewerkers. Toch wordt hier in de praktijk nog maar mondjesmaat gebruik van gemaakt. Een te grote span-of-control en zelfoverschatting bij leidinggevenden blijken belemmerende factoren te zijn voor ontwikkelingsgericht leiderschap. Welke adviezen voor de praktijk kunnen hieruit worden afgeleid? Een onderzoek in de praktijk door Peter Bos en Marian Thunnissen (lectoraat Dynamische Talentinterventies van Fontys Hogescholen). 

Symposium De Tussenstand - de opname

Symposium De Tussenstand - de opname

Op 15 september '20 organiseerde de NSvP in De Zalen van Zeven (Utrecht) het symposium “De Tussenstand: Leren van praktijkexperimenten met mensgericht beoordelen en ontwikkelen”. Met Niels Willems over de PM-experimenten die bij Albert Heijn zijn geïnitieerd, en Gasunie, Openbaar Ministerie, Universiteit Twente, Floréo en Hogeschool Windesheim. Welke rol kunnen goede experimenten spelen om intern een stap verder te komen? Het symposium is integraal terug te zien op ons YouTube kanaal.

Duurzaam benutten van talent: hoe doe je dat?

e-boek Duurzaam benutten van talent

Duurzaam benutten van talent: hoe doe je dat?

In dit e-boek, een uitgave van het lectoraat Sociale Innovatie verbonden aan Hogeschool Windesheim, vind je manieren om de stap te zetten van herkennen naar benutten van talent. Wat maakt dat die stap in de praktijk vaak zo weerbarstig is? In de literatuur is gezocht naar interventies met en zonder talentfocus en de werking ervan. In het e-boek staan verder praktijksituaties van verschillende organisaties waar is geëxperimenteerd met interventies gericht op talentbenutting.

Sterke Punten Benadering voor vernieuwend HR

Whitepaper Het gebruik van sterke punten in teams en organisaties

Sterke Punten Benadering voor vernieuwend HR

Veel organisaties baseren hun ontwikkelbeleid vooral op de tekortkomingen van medewerkers; met een functieprofiel in gedachten wordt bepaald welke competenties mensen verder moeten ontwikkelen voor een bepaalde functie. Dit whitepaper geeft achtergronden voor een model dat de basis legt voor vernieuwend personeelsbeleid dat niet de zwaktes, maar juist de sterke punten van mensen centraal stelt.

Waarom werken vanuit talent werkt - de inzichten

OM TalentVersterker

Waarom werken vanuit talent werkt - de inzichten

Bij het Openbaar Ministerie Noord-Holland is een groep medewerkers aan de slag gegaan met kleine experimenten binnen de Sterke Punten Challenge. Enerzijds zodat medewerkers ontdekken welke talenten zij hebben en deze ook daadwerkelijk in te zetten in hun werk. Anderzijds willen zij dat het binnen de organisatie ‘normaler’ wordt om stil te staan bij wat je goed kan en hierover met elkaar in gesprek te zijn. Het experiment is afgerond en de projectgroep van OM Noord Holland maakten het Magazine Talent VerSterker.

Talent Management aan de Nederlandse universiteiten

Universiteit Twente

Talent Management aan de Nederlandse universiteiten

Bij de Universiteit Twente wordt gewerkt aan een 'talentenpool' voor alle medewerkers. Deze pool moet talenten van medewerkers en posities verbinden en een lerende omgeving creëren voor talent management. Hoe identificeer je talenten, hoe ontwikkel en erken je talenten, en hoe behoud je talenten?

Herkenning van sterke kanten voor bevlogen werknemers

Team collega's samenwerken overleg talent

Herkenning van sterke kanten voor bevlogen werknemers

Wat zijn uw sterke kanten? Het is een vraag die regelmatig bij sollicitatiegesprekken wordt gesteld, maar waaraan vervolgens in veel organisaties weinig aandacht wordt besteed als mensen eenmaal in dienst zijn. Hannah L. Moore van de Erasmus Universiteit Rotterdam, doet promotieonderzoek naar Sterke Punten - in haar eerste traject onderzocht ze de soorten werkgerelateerde sterke kanten van werknemers. In dit artikel beschrijft ze haar bevindingen en wat deze kunnen betekenen voor de praktijk.

Blog: waar heb ik talent voor?

Blog: waar heb ik talent voor?

Bij het Openbaar Ministerie Noord-Holland gaat een groep van 15 medewerkers aan de slag met kleine experimenten binnen de NSvP Sterke Punten Challenge. Door het ontwikkelen van de VerSterker willen zij enerzijds dat medewerkers ontdekken welke talenten zij hebben en hen stimuleren deze ook daadwerkelijk in te zetten in hun werk. Anderzijds willen zij dat het binnen de organisatie ‘normaler’ wordt om stil te staan bij wat je goed kan en hierover met elkaar in gesprek te zijn.

Kinderen stimuleren om hun kwaliteiten te zien

Floréo Sterke Punten Challenge - basisscholen

Kinderen stimuleren om hun kwaliteiten te zien

Deelnemer Petra Burik (leerkracht kleutergroep) vertelt haar ervaring met de Sterke Punten Challenge. "Ik wil kinderen stimuleren dat ze hun eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van anderen zien. Mijn sterke punt is dat ik heel positief ben en vanuit de kracht van positiviteit structuur kan bieden." Samen met collega’s van Floréo-scholen reflecteer je op je challenge en help je elkaar verder. 

De toekomst van HR Performance Management: tijd voor verandering?

De toekomst van HR Performance Management: tijd voor verandering?

In het standaard beoordelingssysteem staat het beoordelingsgesprek centraal. Maar het lijkt erop dat zowel werkgever als werknemer deze systematiek als demotiverend en inefficiënt ervaren. Om de stand van zaken binnen de HR wereld te peilen vonden gesprekken plaats in vijf organisaties (o.a. een bank, een universiteit, netbeheerder). Wat zijn actuele thema’s in het  HR-beleid en hoe gaan organisaties om met de sterktes van hun werknemers?

Feedforward interview: 3 fases en tips

Feedforward interview: 3 fases en tips

Het feedforward interview helpt om de behoeften van de medewerkers en de organisatie op elkaar af te stemmen. Het neemt een fundamenteel ander uitgangspunt aan dan de deficit benadering, namelijk: het uitgaan van positieve ervaringen van de werknemer, in plaats van wat er mis gaat. 

Bouwen op unieke kwaliteiten van werkenden

Marianne van Woerkom

Bouwen op unieke kwaliteiten van werkenden

Als hoogleraar Positieve Organisatie Psychologie gaat Marianne van Woerkom interventies onderzoeken die werknemers helpen bij het leren kennen en ontwikkelen van hun talenten en persoonlijke hulpbronnen. De nieuwe inzichten kunnen onder meer gebruikt worden door organisaties die op een meer motiverende manier de prestaties van hun werknemers willen stimuleren. Daarnaast is het nuttig voor organisaties die werkplekken willen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bevrijdend om soms te kunnen zeggen: ik ben hier niet goed in

OM Openbaar Ministerie Talentversterker

Bevrijdend om soms te kunnen zeggen: ik ben hier niet goed in

Niemand heeft talent voor alles. Het is bevrijdend om soms toe te kunnen geven: ik ben hier niet goed in. Dat is geen smoes om onder een vervelende klus uit te komen. Integendeel, het kan het uitgangspunt zijn voor job crafting. De focus leggen op de taken die energie geven en een truc verzinnen voor de klussen die dat niet zijn zodat ze toch soepel van de to do list verdwijnen. 

Ontknoping Sterke Punten Challenge: dit zijn de 5 winnaars

Sterke Punten Challenge

Ontknoping Sterke Punten Challenge: dit zijn de 5 winnaars

De NSvP haakte met de Sterke Punten Challenge aan op het breed gevoerde debat over de toekomst van personeelsbeoordeling. Ook in wetenschappelijk opzicht is er steeds meer ondersteuning voor de positieve uitkomsten van een Sterke Punten benadering. Dit was voor de NSvP aanleiding om organisaties op te roepen concrete aanpakken te ontwikkelen voor HR-beleid gebaseerd op een Sterke Punten benadering. De NSvP stelde € 65.000 ter beschikking om organisaties een (financiële) impuls te geven voor HR-beleid waarin de mens en haar ‘Sterke kanten’ radicaal centraal staan.

Leerkracht creëert met Sterke Punten Challenge meer vrijheid voor de kinderen

Floreo groen

Leerkracht creëert met Sterke Punten Challenge meer vrijheid voor de kinderen

Leerkracht Iris de Reus (groep 1/2) gaf 'haar' kinderen ruimte om vrijheid te pakken en zelf te kiezen welke taken ze wanneer oppakken. "De kinderen kiezen zelf wanneer ze met welk werkje aan de slag gaan, zodat ze zich meer eigenaar voelen. Mijn moeite om los te laten zat hem erin dat ik eigenlijk een gebrek aan vertrouwen bij de kinderen had dat ze het zouden oppakken." Iris deelt haar ervaringen met de Sterke Punten Challenge.

"Ik kan nu nog beter doen waar ik goed in ben"

Floreo Sterke Punten Challenge

"Ik kan nu nog beter doen waar ik goed in ben"

Deelnemer Bibianne Findhammer (leerkracht groep 8) vertelt haar ervaring met de Sterke Punten Challenge. "Ik laat de kinderen nu zelf plannen maken hoe ze hun leerdoelen gaan halen. Ik geef ze mee dat niks goed of fout is, het leren mag op je eigen manier. De kinderen zetten zich enorm in, ze zijn zeer gemotiveerd. Wat een energie! En ikzelf kan veel gerichter en met aandacht begeleiden."

The end of HR as we know it...

sterk werk

The end of HR as we know it...

Functionerings- en beoordelings-systematieken liggen onder vuur. Wat is er aan de hand? Moet de mens in de functie passen of is er ruimte om werk aan te passen aan de interesses en mogelijkheden van werkenden? In dit artikel verkennen we knelpunten en spreken we Marianne van Woerkom (Universiteit Tilburg) over de Sterke Punten-benadering als mogelijk alternatief.

OM’s got talent

OM’s got talent

De afgelopen weken zijn de kandidaten op zoek gegaan naar hun (onontdekte) talent en daar is een kleurrijk palet aan begaafdheid uitgekomen. Op televisie blinkt de één uit in vioolspelen en is de ander een kei in tapdansen. Op de werkvloer is dat niet anders, alleen is de terminologie van die talenten niet zo voor de hand liggend. Wie had vooraf kunnen bedenken dat hij of zij hoog scoort op ‘individualisering’ of schittert in ‘woo’?1

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons