Talent Management aan de Nederlandse universiteiten

Universiteit Twente

Blog: Wat en wie zien wij als talenten?

Bij de Universiteit Twente wordt gewerkt aan een 'talentenpool' voor alle medewerkers. Deze 'pool' moet talenten van medewerkers en posities verbinden en een lerende omgeving creëren voor talent management. In het kader van de NSvP Sterke Punten Challenge ontving de vakgroep HRM van de UTwente financiële ondersteuning voor dit project. Irene Felius schrijft als projectmedewerker regelmatig een blog over de totstandkoming van de talentenpool. 


Aandacht voor talent is een voorwaarde om te kunnen excelleren in onderzoek, onderwijs, en kennisvalorisatie. Universiteiten hebben talenten nodig, zowel academisch als professioneel personeel. Er zijn allerlei activiteiten en initiatieven binnen universiteiten die zich richten op talenten zoals: ‘prizes en awards’, academisch leiderschap, mobiliteitsvraagstukken, en de Tenure Track*. Maar het ontwikkelen van een verfijnd talent management systeem is uitermate complex, zowel qua inhoud als qua proces. Hiervoor moeten zowel kansen als uitdagingen in beeld worden gebracht. 

Prof. Dr. Tanya Bondarouk en Irene Felius, van de leerstoel HRM aan de Universiteit Twente (UT), werken nauw samen met de ‘Werkgroep Talent’ op de UT om een gedifferentieerde talent management aanpak in universiteiten te ontwikkelen. Dit actie-onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een ‘pool-based’ aanpak op de UT. De eerste stap hierin is een UT breed geaccepteerde omschrijving van talent. Dat lijkt ogenschijnlijk een makkelijke vraag, maar daarachter gaat veel complexiteit verscholen. Zo is er niet alleen op de UT, maar ook in de wetenschap geen consensus over definities, filosofieën, en de beste praktijk aanpak als het gaat om het begrip ‘talent’. 

Wat en wie zien wij als talenten binnen onze kennisinstellingen? Zijn dat high-performers, of high-potentials? Iedereen heeft bepaalde talenten, maar ziet een organisatie iedereen als een talent (inclusieve aanpak), of gaat talent management over een kleine selectie van mensen (exclusieve aanpak)? Is een talent iets wat te ontwikkelen is, of is het een aangeboren eigenschap? Is het afhankelijk van competenties of van karaktereigenschappen? De antwoorden op deze vragen hebben diepgaande impact op de nadruk en inrichting van het talent management systeem. Kortom, hoe identificeer je talenten, hoe ontwikkel en erken je talenten, en hoe behoud je talenten? Inzage in deze zaken is een eerste stap in het ontwerpen van een praktijkgerichte aanpak die verschil moet gaan maken voor alle ca. 3000 UT-ers. 

 

* Tenure Track is een gefaseerd loopbaantraject binnen een universiteit om jonge, talentvolle onderzoekers aan zich te binden.
 


(Kijk hier voor info over het onderzoeksproject dat financieel wordt ondersteund door de NSvP)

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons