Een document met een stappenplan en sprekende voorbeelden voor gemeenten van VNG en Div.

De 'Handreiking praktisch diversiteitsbeleid gemeenten' bevat een praktisch stappenplan en sprekende voorbeelden voor gemeenten die diversiteitsbeleid willen invoeren of het bestaande beleid willen versterken. De input is geleverd door de gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, het samenwerkingsverband Drechtsteden, Gouda, Eindhoven, Heemskerk, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht en Veenendaal. Het A&O fonds Gemeenten en de VGS (Vereniging van Gemeentesecretarissen) hebben actief meegedacht. De VNG en Div Management waren gezamenlijk penvoerder.

 

Bijlage

Thema's

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons